บริการคัดถ่ายเอกสารผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าของศาลจังหวัดหล่มสัก
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ประทับเวลาชื่อ -นามสกุล ผู้ขอรับบริการ เช่น น.ส. หนึ่ง ใจดี หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / ใบอนุญาตว่าความ *หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (สามารถระบุได้มากกว่า 1 หมายเลข)หมายเลคดีที่ท่านต้องการคัดถ่ายเอกสาร เช่น พ ดำ 1/62 แดง 2/62 เป็นต้นความเกี่ยวข้องในคดีที่ท่านต้องการคัดถ่ายเอกสารในสำนวนที่ท่านต้องการคัดถ่ายผ่านระบบขอใช้บริการล่วงหน้าระบุวันที่ เดือน ปี ของเอกสารที่ต้องการคัดถ่าย หรือ ระบุชนิดของเอกสารอื่น ๆ เช่น รายงานกระบวนพิจารณาฉบับลงวันที่ 1 ม.ค.62 เป็นต้น***การรับรองสำเนาเอกสาร ในกรณีที่ให้เจ้าหน้าที่รับรองเอกสารท่านต้องชำระค่ารับรองผ่านทางช่องทางที่ศาลจังหวัดหล่มสัก กำหนดไว้ให้เรียบร้อย และส่งหลักฐานการชำระเงินมายัง E-mail Litigation.section1@gmail.com เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป*** 1.ค่ารับรองเอกสาร โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีศาลจังหวัดหล่มสัก(ค่าธรรมเนียมศาลและค่าปรับ) บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 615-1-48146-1 2.ค่าคัดถ่ายเอกสาร โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีศาลจังหวัดหล่มสัก (เงินในงบประมาณ) บัญชีออมทรัพย์ หมายเลขบัญชี 615-0-84855-8 ต้องการให้จัดส่งเอกสารช่องทางใดที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ (ในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ท่านต้องชำระ ค่าจัดส่งเอกสารตามที่ศาลจังหวัดหล่มสักประกาศไว้)ระบุ E-mail สำหรับกรณีให้ส่งเอกสารทาง E-mailระบุวันที่มารับเอกสาร
ท่านประสงค์ให้ศาลจังหวัดหล่มสักแจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ท่านทราบผ่านช่องทางใด
2
21/3/2019, 15:49:01ทดสอบ588698860.66
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำฟ้องเเเต
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทางไปรษณีย์
3
26/4/2019, 13:01:37
นายภูมิสิทธิ์ วิทยานุกูลลักษณ์
36097003184000928376015
ดำ ผบ.1912/2561 แดง ผบ.171/2562
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำบังคับ
หน้าประกาศหนังสือพิมพ์คำบังคับ
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
pumsit2518@gmail.com
แจ้งผ่าน E-mail
4
24/5/2019, 16:14:09นายเจษฎา จูประเสริฐ37004001104810927787546
คดีแดง ผบ.1874/2559 , ผบ.431/2560 , ผบ.427/2561, ผบ.428/2561,ผบ.429/2561, ผบ.2257/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
หมายบังคับคดี
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
meblythenana@gmail.com
แจ้งผ่าน E-mail
5
26/5/2019, 21:08:21นายณัฐวุฒิ อุตวงค์35702006070220857155330
พ.ดำ 325/60 แดง 298/61
จำเลย หรือ ทนายจำเลย
อื่น ๆ ระบุในบรรทัดล่าง
คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 6
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
nattawutoutawong@gmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
6
28/5/2019, 10:39:43
นายจิตรภาณุ หมั่นจิต
14499002224950939244953
1.ผบ. ดำ 1390/59 ผบ. แดง 1720/59 2.ผบ.ดำ661/59 ผบ.แดง 1708/59 3.ผบ.1371/59 ผบ.แดง1727/59 4.ผบ.ดำ640/59 ผบ.แดง 1698/59 5.ผบ.ดำ 654/59 ผบ.แดง 1706/59 6.ผบ ดำ 657/59 แดง 1667/59 7.ผบ ดำ 659/59 แดง 1707/59 8. ผบ ดำ 1560/59 แดง 1728/59 9.ผบ ดำ 643/59 แดง 1980/59 10.ผบ ดำ 669/59 แดง 1704/59 11.ผบ ดำ 1564/59 แดง 1988/59 12.ผบ ดำ1354/59 แดง 1711/59 13.ผบ ดำ 764/59 แดง 1689/59 14.ผบ ดำ 770/59 แดง 1685/59 15.ผบ ดำ791/59 แดง 1693/59 16.ผบ ดำ 794/59 แดง 1693/59 17.ผบ ดำ 1580/59 แดง 1721/59 18.ผบ ดำ 1566/59 แดง 1672/59 19.ผบ ดำ 1562/59 แดง 1724/59 20.ผบ ดำ1383/59 แดง 1984/59 21.ผบ ดำ 738/59 แดง 1675/59
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
อื่น ๆ ระบุในบรรทัดล่าง
คัดถ่ายผลหมาย(คำบังคับ ของจำเลยทุกคน ), คัดถ่ายใบเสร็จค่าส่งคำบังคับ งานเก็บสำนวนดำเนินการให้แล้ว
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
มารับด้วยตนเอง30/05/2562ผ่านทาง SMS
7
29/5/2019, 16:21:21นางสาววีณา ปันนา15599002449780634177082
ผบ.ดำ1388/2561 ผบ.แดง 2148/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
veena.pn@hotmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
8
29/5/2019, 16:23:38นางสาววีณา ปันนา15599002449780634177082
ผบ.ดำ707/2561 ผบ.แดง814/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
veena.pn@hotmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
9
29/5/2019, 16:25:50นางสาววีณา ปันนา15599002449780634177082
ผบ.ดำ133/2561 ผบ.แดง 320/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา, สัญญาประนีประนอมยอมความ, บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
veena.pn@hotmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
10
29/5/2019, 16:29:32นางสาววีณา ปันนา15599002449780634177082
ผบ.ดำ1722/2561 ผบ.แดง 2196/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
veena.pn@hotmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
11
29/5/2019, 16:37:01นางสาววีณา ปันนา15599002449780634177082
ผบ.ดำ 2135/2561 ผบ.แดง235/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
veena.pn@hotmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
12
29/5/2019, 16:38:30นางสาววีณา ปันนา15599002449780634177082
ผบ.ดำ1387/2561 ผบ.แดง2147/2561
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
veena.pn@hotmail.com
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้
13
24/6/2019, 11:13:10
นางสาวเจนจิรา พิมพ์สุวรรณ
13099009263960903620425
ผบ ดำ 562/62 , ผบ ดำ 563/62
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา
คำพิพากษาฉบับลงวันที่ 17 มิถุนายน 2562
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
athikitkhorat@gmail.com
ผ่านทาง SMS
14
31/7/2019, 13:40:55
นายเจษฎา จูประเสริฐ
37004001104810927787546ขอคัดถ่าย 5 คดี 1. ดำผบ.1893/60 แดงผบ.2057/2560 2. ดำผบ.525/2561 แดงผบ.1470/2561 3. ดำผบ.805/2561 แดงผบ.1496/2561 4. ดำผบ.1453/2561 แดงผบ.1495/2561 5. ดำผบ.1523/2561 แดงผบ.1071/2561 คำตอบ มอบให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบสำนวนและเสนอศาลเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อนดำเนินการ
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
หมายบังคับคดี, บัญชีค่าฤชาธรรมเนียม
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
ทาง E-mail
oblivious_2010@hotmail.com
ได้แบนสำนวนใบอนุญาตว่าความ ส่งเมล์ให้แล้วครับ
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้, แจ้งผ่าน E-mail
15
25/8/2019, 12:46:50
นายสุคณิต หิรัญทรัพย์
31002013550390623598744
ผบ1170/2562 ถึง ผบ1241/2562 กรณีทำยอมคัดถ่าย 1คำพิพากษาตามยอม 2 สัญญาประนีประนอมยอมความ 3 รายงานกระบวนพิจารณา 4 คำร้องขอแก้ไขฟ้อง(ถ้ามี) กรณีพิพากษาคัดถ่าย 1 คำพิพากษา , 2 รายงานกระบวนพิจารณา 3 ผลการส่งคำบังคับ
โจทก์ หรือ ทนายโจทก์
คำพิพากษา, สัญญาประนีประนอมยอมความ, รายงานกระบวนพิจารณา
25 ส.ค.62
ไม่ต้องให้เจ้าหน้าที่รับรอง
มารับด้วยตนเอง12 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่แจ้งผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้, ผ่านทาง SMS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...