ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
@dropdown
2
MĀCĪBU PRIEKŠMETU STUNDU, FAKULTATĪVO, INTEREŠU NODARBĪBU, SARAKSTS 2022. / 2023.m.g.
3
4
1.klase2.klase3.klase4.klase5.klase6.klase7.klase8.klase9.klase
5
0.Klases stunda
6
1.Latviešu valodaMūzikaAngļu valodaSoc.zinības, vēstureLatviešu valodaMatemātikaVizuālā mākslaLatviešu valodaMatemātika
7
2.Latviešu valodaMūzikaLatviešu valodaSoc.zinības, vēstureLatviešu valodaMatemātikaSports un veselībaLatviešu valodaMatemātika
8
I3.MūzikaLatviešu valodaMatemātikaDizains, tehnoloģijasSoc.zinības, vēstureAngļu valodaLatviešu valodaMatemātikaLiteratūra
9
4.MūzikaLatviešu valodaDabaszinībasMatemātikaSoc.zinības, vēstureSports un veselībaLatviešu valodaMatemātikaDizains, tehnoloģijas
10
5.MatemātikaMatemātikaMūzikaSports un veselībaMatemātikaSoc.zinības, vēstureMatemātikaDizains, tehnoloģijasAngļu valoda I, II
11
6.Tautas dejasMūzikaMatemātikaSoc.zinības, vēstureMatemātikaDizains, tehnoloģijasSports un veselība
12
7.Tautas dejas /Handbols
Sociālās zinības
Angļu valodaSports un veselība
13
8.
Handbols
Tautas dejas
Sociālās zinības
14
9.
Handbols
Tautas dejas
15
0.Popgrupa "Cīrulītis" HandbolsLatv. val. fakultatīvs
16
1.Latviešu valodaLatviešu valodaSports un veselībaMatemātikaKrievu valodaMūzikaĢeogrāfijaLiteratūraLatviešu valoda
17
2.Latviešu valodaLatviešu valodaSports un veselībaKrievu valodaMatemātikaMūzikaĢeogrāfijaLiteratūraLatviešu valoda
18
3.MatemātikaSports un veselībaLatviešu valodaMūzikaLatviešu valodaLiteratūraKrievu valodaĢeogrāfijaAngļu v.I/Datorika II
19
II4.Angļu valodaSports un veselībaLatviešu valodaMūzikaAngļu valodaLiteratūraKrievu valodaĢeogrāfijaKlases stunda
20
5.Sporta fakultatīvsSociālās zinībasLatv.val.fakultatīvsLatviešu valodaMūzikaKrievu v.I/Datorika IILiteratūraAngļu valodaĢeogrāfija
21
6.Latv.val.,fakultatīvsMūzikaKrievu v.II/Datorika ILiteratūraSports un veselībaĢeogrāfija
22
7.Krievu val. fakultat.Teātra mākslaLatv.val. fakultatīvsKrievu valoda
23
8.Latv.val. fakultatīvs
24
0.Rokdarbu pulciņšTeātra pulciņš
25
1.Vizuālās mākslas f.Latviešu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaDabaszinībasSports un veselībaAngļu valodaĶīmijaMatemātika
26
2.Vizuālā mākslaMatemātikaMatemātikaLatviešu valodaDabaszinībasLatviešu valodaAngļu valodaĶīmijaMatemātika
27
3.Latviešu valodaDabaszinībasDizains, tehnoloģijasAngļu valodaMatemātikaLatviešu valodaMatemātikaSports un veselībaLiteratūra
28
III4.MatemātikaDabaszinībasDizains, tehnoloģijasMatemātikaLatviešu valodaAngļu valodaMatemātikaKlases stundaĶīmija
29
5.Klases stundaAngļu valodaDabaszinībasMatemātikaLatviešu valodaVizuālā mākslaSports un veselībaMatemātikaĶīmija
30
6.Tautas dejasVizuālā mākslaLatv.val.fakultatīvsKlases stundaSports un veselībaMatemātikaMūzika
31
7.Tautas dejasVizuālās m. fakultat.Krievu valodaSports un veselība
32
8.Tautas dejas
33
9.Tautas dejas
34
0.Rokdarbu pulciņš HandbolsMatemātikas fakultat.
35
1.DabaszinībasMatemātikaMatemātikaSporta f./Datorika ISporta fakultatīvsAngļu valodaDizains, tehnoloģijasVēstureMatemātika
36
2.DabaszinībasSports un veselībaLatviešu valodaLatviešu valodaDatorikaDizains, tehnoloģijasMatemātikaVēstureBioloģija
37
3.Sports un veselībaAngļu valodaLatviešu valodaLatviešu valodaAngļu valodaDizains, tehnoloģijasVēstureMatemātikaBioloģija
38
IV4.Sociālās zinībasVizuālā mākslaSociālās zinībasDabaszinībasSports un veselībaMatemātikaVēstureMūzikaAngļu v.II/Datorika I
39
5.Latviešu valodaVizuālā mākslaAngļu valodaDabaszinībasSports un veselībaMatemātikaDatorikaAngļu valodaVēsture
40
6.Latv.val.fakultatīvsDatorikas fakultatīvsTeātra mākslaDizains, tehnoloģijasSports un veselībaMūzikaBioloģijaVēsture
41
7.Soc.zinības,vēstureInženierzinībasBioloģijaVizuālā māksla
42
8.Sociālās zinības
43
0.Popgrupa "Cīrulītis"
44
1.Sports un veselībaLatviešu valodaVizuālā mākslaAngļu valodaMatemātikaMatemātikaBioloģijaKrievu valodaLatviešu valoda
45
2.MatemātikaMatemātikaVizuālā mākslaSports un veselībaLatviešu valodaMatemātikaBioloģijaLatviešu valodaAngļu v. I/Datorika II
46
3.Angļu valodaDizains, tehnoloģijasMatemātikaSports un veselībaLatviešu valodaDabaszinībasLatviešu valodaFizikaAngļu v. II/Datorika I
47
V4.Dizains,tehnoloģijasKlases stundaSports un veselībaMatemātikaAngļu valodaDabaszinībasDatorikaFizikaKrievu valoda
48
5.Dizains,tehnoloģijasLatv.val. fakultatīvsKlases stundaKlases stundaSports un veselībaLatviešu valodaAngļu valodaDatorikaFizika
49
6.Datorika IIVizuālā mākslaLatviešu valodaKlases stundaSports un veselībaFizika
50
7.HandbolsLatv.val.fakultatīvsVizuālā māksla
51
8.Handbols
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100