058-2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
รายชื่อนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560
S 30282
2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาเยอรมัน
จิตพิสัย
ห้อง 058
3
ครูที่ปรึกษา นายกฤตภาส สิมมา
For1sumFor2
F2รวม
behavior
FinalTotalผลการเรียน
4
รหัสประจำตัวเลขที่คะแนนเต็ม1030ซ่อม105520103010043.532.521.510
5
510371102110552010611
6
524762101710552010572
7
5248131012105520303
8
525424101710552010574
9
511065101710552010575
10
5258461013105520306
11
526117000ลพ7
12
52617810180288
13
526259200209
14
52649101019105520105910
15
52652111017105520105711
16
526531210121055203012
17
5266213000ลพ13
18
53264141018105520105814
19
5128815102103115
20
52769161015131055204516
21
5286117151401517
22
5291818000ลพ18
23
53021191023105520106319
24
5159220102003020
25
5306421102103121
26
5308722101902922
27
5312123101702723
28
5306524102203224
29
531392510131055203025
30
5318426101602626
31
5319527000ลพ27
32
53205281018105520105828
33
5324629102303329
34
532683010141055203030
35
53287311021105520106131
36
533943210151102532
37
53437331015105520105533
38
5344334121055202034
39
5356235101802835
40
53596361601636
41
53599371018105520105837
42
52171381027105520106738
43
53726391024105520106439
44
5384940131055202040
45
46
47
ตรวจสอบว่า ส่งแล้วยัง ส่งแล้วถูกเมล์ ถูกที่หรือไม่ และ ตรวจสอบคะแนนให้เรียบร้อยก่อน 1กุมภาพันธ์ 2561
48
ขาดสอบ สอบ,สอบซ่อม คาบ 8-9...ตึก 9 ชั้น 2
การส่งงานให้ส่งออนไลน์ผ่านอีเมล์
49
praphit.faa@triamudom.ac.th
F1 ต้องส่งงานบุคคลสำคัญ จึงจะมีคะแนน
F2 งานอัตลักษณ์อาเซียน กลุ่ม 2-3 คน
50
51
สิ้นสุดการตรวจสอบคะแนน 01-02-2561
52
ID Line
paek2551
53
คะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(จิตพิสัย)
54
1 รักชาติ ศาสตร์ กษัตริย์
3. มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
55
56
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
8. มีจิตสาธารณะ
9. รู้จักปรับตัว
10.เป็นผู้นำ
57
58
ข้อละ 1 คะแนน
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu