รายงานการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สถิติการให้บริการ สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ข้อมูล ณ ปัจจุบัน
2
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ต.ค. 62 - 30 ก.ย. 63)
3
4
ช่องการให้บริการจำนวน
5
ติดต่อทางโทรศัพท์61
6
Email สำนักงานประกันคุณภาพ4
7
Face book สำนักงานประกันคุณภาพฯ3
8
LINE สำนักงานประกันคุณภาพ33
9
ที่สำนักงานประกันคุณภาพ36
10
รวม137
11
ข้อมูลที่ให้บริการจำนวน
12
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตรฯ
66
13
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคณะ/สำนัก/สถาบัน
7
14
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินมหาวิทยาลัย
16
15
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน ITA5
16
ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผู้บริหาร
23
17
ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยง3
18
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการความรู้
6
19
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมต่างฯ
3
20
อื่นๆ0
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...