ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMAN
1
30.10.157.11.1514.11.201521.11.201528.11.20155.12.201512.12.2015למי לשלםנשאר לשלם
2
אירועפריטספקביצוע בפועלספקביצוע בפועלהערותהצע"מספקביצוע בפועלהערות לביצועספקביצוע בפועלהערות לביצועספקביצוע בפועלהערות לביצועספקביצוע בפועלהערות לביצועספקביצוע בפועלהערות לביצוע
3
4
ארציפוסטריםהטווס772אנו 9520הטווס₪1,158.00#9552הטווס₪1,158.00צפריר #9598₪1,158.00#9642הטווס₪1,860.00 שולמו 1,000 נשאר 860 #6515הטווס₪6,106.00₪3,476.00
5
עצרת מרכזית תל אביבהגברה, תאורה וגנרטורשומעים חזק₪9,360.0013000(הגברה מעל 10K רון טון)רון-טון₪17,550.00כולל במות לרמקוליםרון טון₪27,000.00בתוספת במות לרמקוליםרון טון₪22,500.00כולל במות לרמקולים, תאורה
6
מגדלי הרמה₪0.00₪14,625.00₪0.00לא בוצע2 מסכים ו-2 מקרנים
7
גדרותרון טון₪3,510.00₪3,510.00כמות כפולה - דרישת משטרה
8
מהנדסרשגד₪1,755.00שולם-אנו₪1,800.00רשגד₪1,755.00מברריםרשגד₪1,755.00רשגד₪936.00 רשגד₪4,446.00
9
חשמלאיאמיר קלדס₪351.00אמיר קלדס₪351.00בהתנדבות₪351.00אמיר קלדס₪351.00אמיר קלדס₪351.00₪750.00חשמלאי שרונן מרון-טון מביאאמיר קלדס₪1,053.00
10
אמבולנסים - דרישת מד"א₪0.00₪2,100.00מד"א₪2,400.00להחזיר לינאי חובבמד"א₪2,450.00להחזיר לנועם סגלמדא₪2,450.00להחזיר לנועם סגלמדא-חובב+נועם₪7,300.00
11
באנר₪700.00₪700.00מגמה
12
מדבקות סדרנים₪339.00דפוס הטווס₪339.00צפריר/יוניהטווס₪339.00
13
ציוד להכנת שלטים?₪158.00₪158.00יוני
14
פלייריםגלסי₪358.00להחזיר לנועם סגלנועם₪358.00
15
משרוקיות₪1,000.00₪1,000.00ירון בן-נון - מהמטריות₪1,500.00הסעה חיפה-נהריה בוטל בסוף
16
מטריותירון בן-נון₪2,000.00מטריותירון בן נון₪2,000.00
17
סה"כ ת"א₪351.00₪14,976.00₪24,253.00₪31,914.00₪30,136.00
18
הפגנה באר שבעפוסטרים210₪210.00
19
הגברה₪100.00
20
ציוד להכנת שלטים וסוללות למגפונים₪227.00
21
מהנדס חשמל₪500.00
22
גנרטור₪150.00
23
סדרנות₪75.00
24
סה"כ עצרת באר שבע₪1,262.00
25
הפגנה ירושליםציוד להכנת שלטים וסוללות למגפונים ₪70.00מד"א₪800.00אמבולנס מד"א - ירושלים
26
הדפסות ₪350.00יעקב נתנאל - חשמלאי ומהנדס
27
המונית להביא בידורית₪30.00₪585.00שולם לעמנואלהגברה
28
דלק₪20.00
29
סה"כ ירושלים₪470.00₪900.00רעות - ירושלים₪900.00
30
הפגנה מצפה רמוןהגברה₪400.00
31
פרסום₪0.00קרן - מצפה רמון₪400.00
32
סה"כ מצפה רמון₪400.00
33
הפגנה רחובותהגברה בהתנדבות ₪0.00
34
גנרטור + גדרות + במות לרמקוליםרון טון₪6,000.00
35
בודק חשמל₪750.00
36
סה"כ רחובות₪6,750.00
37
38
סיכום כללי - הוצאות₪351.00₪14,976.00₪27,143.00₪8,308.00₪32,814.00₪31,996.00₪115,588.00₪22,902.00
39
40
פייפאל₪25,622.49₪18,002.51
41
העברות בנקאיות₪8,470.00₪19,821.06
42
תרומות בהפגנות ת"א₪11,415.00₪8,060.00
43
מימונה₪22,100.84
44
סיכום כללי - הכנסות₪67,608.33₪45,883.57₪0.00₪113,491.90
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100