ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG
2
KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
3
4
DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI GIỮA KHOA TCNH VÀ CÁC BÊN LIÊN QUAN
5
Thời gian: 13h30-17h00 chủ nhật ngày 05/05/2024
6
7
Yêu cầu: Mỗi lớp có từ 3-5 sinh viên tham dự Hội nghị, trong đó tối thiểu 1 bạn là cán sự lớp.
Ban cán sự lớp ghi rõ chức vụ của mình vào cột ghi chú
8
9
STTKhoáLớpHọ tên SVMã sinh viênEmailSố đtGhi chú
43
59Anh 01 - TCQTNguyễn Thị Ngọc Quỳnh2011310066k59.2011310066@ftu.edu.vn0337624778Lớp phó
44
59Anh 01 - TCQT
45
59Anh 02 - TCQT
46
59Anh 02 - TCQT
47
59Anh 02 - TCQT
48
59Anh 02 - TCQT
49
59Anh 02 - TCQT
50
59Anh 02 - TCQT
51
59Anh 03 - TCQTThái Thị Hoài Thương2014310145k59.2014310145@ftu.edu.vn0834719110Lớp phó
52
59Anh 03 - TCQTNguyễn Thu Trang2014310153k59.2014310153@ftu.edu.vn0853148954Bí thư
53
59Anh 03 - TCQTĐặng Yến Ngọc2014310102k59.2014310102@ftu.edu.vn
54
59Anh 03 - TCQT
55
59Anh 03 - TCQT
56
59Anh 04 - TCQTĐỗ Ngọc Khánh Hạ2014310047K59.2014310047@ftu.edu.vn0393893294bí thư
57
59Anh 04 - TCQTNguyễn Thị Huyền My2014310095k59.20414310129@ftu.edu.vn0969949337
58
59Anh 04 - TCQTVũ Quỳnh Anh2014310020k59.2014310020@ftu.edu.vn0985363589
59
59Anh 04 - TCQT
60
59Anh 04 - TCQT
61
59Anh 05 - TCQTLê Ngọc Phúc2014310113k59.2014310113@ftu.edu.vn0858001202Lớp trưởng
62
59Anh 05 - TCQTNguyễn Hà Thanh 2014310128k59.2014310128@ftu.edu.vn0853619676
63
59Anh 05 - TCQTNguyễn Thị Phương Lan2014310078k59.2014310078@ftu.edu.vn0332711209
64
59Anh 05 - TCQT
65
59Anh 05 - TCQT
66
59Anh 06 - TCQTNguyễn Thị Vi2014310164k59.2014310164@ftu.edu.vn0984707360
67
59Anh 06 - TCQTHoàng Anh2014310006k59.2014310006@ftu.edu.vn0382422541Lớp trưởng
68
59Anh 06 - TCQT
69
59Anh 06 - TCQT
70
59Anh 06 - TCQT
71
59Anh 07 - TCQTNguyễn Thị Khánh Chi2014310028k59.2014310028@ftu.edu.vn0943832419Lớp trưởng
72
59Anh 07 - TCQTPhạm Ngọc Diệp2014310031k59.2014310031@ftu.edu.vn0914415870
73
59Anh 07 - TCQT
74
59Anh 07 - TCQT
75
59Anh 07 - TCQT
76
59Anh 01 - NGHGTrần Hải Ngọc2014320010k59.2014320010@ftu.edu.vn0971579533Lớp phó
77
59Anh 01 - NGHGGiang Thu Ngân2014320008k59.2014320008@ftu.edu.vn0389309131
78
59Anh 01 - NGHG
79
59Anh 01 - PTDTTrần Thị Thanh Hoài2014330012k59.2014330012@ftu.edu.vn0843552789
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133