บัญชีข้อมูลดำเนินใบประกอบวิชาชีพ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
บัญชีข้อมูล "ขึ้นทะเบียนใบประกอบวิชาชีพ" ณ คุรุสภาจังหวัดลพบุรี
Teaching license account
2
ข้อมูลผู้มาติดต่อ
appicant information
การดำเนินการของคุรุสภาจังหวัดลพบุรี
provincail process
การดำเนินการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
Procedure
3
ลำดับ
No.
วันรับเรื่อง
Date
ชื่อ-สกุล
Name
ประเภท
Request type
การดำเนินการ
provincail process
เลขคำขอ
วันที่บันทึกข้อมูล
date import data
เลขหนังสือ
ศธ 02106/
ลงวันที่
เลขส่งปณ.
วันที่จัดส่ง
sending data
สถานะการดำเนินการ
Procedure
วันที่ส่งออกจากคุรุสภา
sending to appicant date
เลข EMS
tracking no.
4
19/1/61
นางนัธดา ไตรรัตน์
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-142657
9/1/2561
096
ลว. 12/1/61
EL 245943053TH
17/1/2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877488326TH
https://drive.google.com/open?id=1TX4IRlcn4D70B3bKeAdjRysV9ClnItab
5
219/1/61
นายสุรพงษ์ มากมี
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-142801
19/1/2561
073
ลว. 28/1/2561
EL 245943067th
24/1/2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877489803TH
https://drive.google.com/open?id=16FjdeHTxBldZxlDwm_96UebfYCKNaNFI
6
37/2/61
นายหัสพงศ์ มรกต
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143039
9/2/2561
...
ลว. 28/1/2561
Ri 738750572th
5/3/2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
7
48/2/61
นางสาวรัตน์วลี แก้วม่วง
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143038
9/2/2561
299
ลว. 13-2-61
EL 2459 4335 9th
13-2-2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877489397TH
ออกใบแจ้ง 26-3-61
8
512/9/61
นายธีรพงษ์ ภูธร
ผู้บริหารการศึกษาบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143086
12/2/2561
299
ลว. 13-2-61
EL245943359th
13-2-2561
อนุมัติออกใบอนุญาต23-3-61
RL877488330TH
https://drive.google.com/open?id=1mr93dA5DrST3RghuH8e8fYKxGj7Pw_uK
9
619/2/61
ว่าที่ ร.ต.ศราวุธ กานต์วดี
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-19-143138
16/2/2561
371
ลว 19-2-61
EL245943362th
19-2-2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
10
719/2/61
นางสาววรญา แสงสว่าง
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143139
16/2/2561
371
ลว 19-2-61
EL245943362th
19-2-2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
11
819/2/61
นายณัฐพล กองทอง
ศึกษานิเทศก์
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143155
19/2/2561
397
ลว 22-2-61
RI738750524th
22-2-2561
ไม่ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
แจ้งส่งเอกสารรายชื่อนศ.ที่จบ
RL877507728TH
11-4-61
12
95/3/61
นางสาวรัตติญา นวลจันทร์
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143240
28/02/2561
454
ลว 5-3-61
RI738750586th
5-3-2561
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
13
1012/3/61
นายนฏกร บุญล้อม
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143317
12-3-2561
508
ลว 12-3-61
RI738750878TH
9-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
14
1112/3/61
นายนฏกร บุญล้อม
ศึกษานิเทศก์
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-1143318
12-3-2561
508
ลว 12-3-61
RI738750878TH
9-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
15
1212/3/61
นางพัชรยาณ์ จันทร์รัตน์
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143456
12-3-2561
655
ลว 29-3-61
RI738750776TH
29-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
16
1312/3/61
นางประไพภัค กลิ่นเทศ
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143456
12-3-2561
655
ลว 29-3-61
RI738750776TH
29-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
17
1425/3/61
นางสาวนงลักษณ์ ทุมาภา
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143491
25-3-2561
657
ลว 29-3-61
RI738750776TH
29-3-61
ผ่านการตรวจสอบเอกสาร
18
1530/4/61
นางปานวาด รักเมือง
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143693
17-4-2561
770
ลว 20-4-61
EL245943314TH
20-4-61
19
163/5/61
นางสาวธิดารัตน์ ชมภูหอม
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143880
27-4-2561
865
ลว 4-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
20
173/5/61
นางอารีย์ ปานถม
ผู้บริหารการศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-143931
27-4-2561
865
ลว 4-5-2561
EL245943257TH
4-5-61
21
184/5/61
นางวรรดี ดำขำ
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144003
7-5-61
916
ลว 10-5-2561
22
1910/5/61
นางทัตติยา แก้วมณี
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144097
10-5-61
916
ลว 10-5-2561
23
2010/5/61
นางสาววรวิวรรณ เวชยางกูร
ผู้บริหารสถานศึกษา
บันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144098
10-5-61
916
ลว 10-5-2561
24
2125/5/61
นางสาวเกศกนก จันทร์แสง
ครูบันทึกข้อมูลเข้าระบบ
จัดส่งเอกสารไปคุรุสภา
3-16-144285
25-5-61
1019
ลว 25-5-2561
EL245943288TH
25-5-61
25
22
26
23
27
24
28
25
29
26
30
27
31
28
32
29
33
30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ขึ้นทะเบียน
ใบแทน/ใบปฏิบัติการสอน
คืนเงินค่าธรรมเนียม
ครูชาวต่างชาติ
 
 
Main menu