บันชีแสดงปริมาณงานของโรงเรียน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลาชื่อโรงเรียนอำเภอ
การบริหารงานวิชาการ (กี่โครงการ)
การบริหารงานทั่วไป (กี่โครงการ)
การบริหารงานบุคคล (กี่โครงการ)
การบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (กี่โครงการ)
การบริหารกิจการนักเรียน (กี่โครงการ)
2
10/9/2018, 11:53:48บ้านนาคอกควายเมือง1881217
3
10/9/2018, 13:34:52
บ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง
ปลาปาก1564310
4
11/9/2018, 9:14:40บ้านชะโงมนาโดนเมือง66346
5
11/9/2018, 9:40:30บ้านโพนป่าหว้านเมือง65242
6
11/9/2018, 10:31:21บ้านโพนสวางหนองแหนวังยาง172217
7
11/9/2018, 11:14:58บ้านหนองดินแดงเมือง76163
8
11/9/2018, 13:41:54บ้านโคกสูงปลาปาก59134
9
11/9/2018, 14:33:12
โรงเรียนบ้านห้วยไหล่
ปลาปาก153523
10
11/9/2018, 17:04:01บ้านหนองคองนาแก104344
11
11/9/2018, 21:55:29
บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี
นาแก1816135
12
12/9/2018, 9:34:27บ้านดงยอเมือง65222
13
12/9/2018, 9:35:42บ้านดงยอเมือง65222
14
12/9/2018, 9:38:24บ้านกลางมูลอ้นนาแก21111
15
12/9/2018, 9:39:54บ้านห้วยทรายธาตุพนม76110
16
12/9/2018, 9:52:59บ้านห้วยทรายธาตุพนม66111
17
12/9/2018, 10:09:35ชุมชนบ้านพิมานนาแก129320
18
12/9/2018, 10:39:07บ้านขอนขว้างธาตุพนม2912441
19
12/9/2018, 10:40:19คำชะอีธาตุพนม1810221
20
12/9/2018, 11:42:59
บ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง
นาแก1051373
21
12/9/2018, 11:55:04บ้านถาวรนาอุดมปลาปาก86112
22
12/9/2018, 12:28:44นาถ่อนวิทยานุกูลธาตุพนม1014135
23
12/9/2018, 12:57:42บ้านนาทุ่งมั่งนาแก11111
24
12/9/2018, 13:18:32บ้านหนองค้าโคกกุงเมือง125811
25
12/9/2018, 13:28:52โพนสวางนางิ้ววิทยาปลาปาก5721-
26
12/9/2018, 13:44:17
โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์
ธาตุพนม78115
27
12/9/2018, 13:58:49
โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม
ธาตุพนม69212
28
12/9/2018, 14:34:23บ้านดอนกลางปลาปาก52126
29
12/9/2018, 14:35:07โรงเรียนบ้านนาคำธาตุพนม99110
30
13/9/2018, 8:42:06
บ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164
นาเเก15143414
31
13/9/2018, 9:43:44บ้านชะโนตเมือง4015216
32
13/9/2018, 10:03:16
บ้านแสนพันหมันหย่อน
ธาตุพนม1713121
33
13/9/2018, 10:31:05บ้านไทยสามัคคีเมืองนครพนม11111
34
13/9/2018, 10:32:14บ้านพิมานท่านาแก261510810
35
13/9/2018, 10:33:09
บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง)
เมืองนครพนม61221
36
13/9/2018, 10:38:49บ้านปากบังนาแก107668
37
13/9/2018, 11:38:43
บ้านทู้(สามัคคีวิทยา)
ธาตุพนม25264710
38
13/9/2018, 11:39:56บ้านหนองแซงเมืองนครพนม66110
39
13/9/2018, 11:42:00บ้านหนองกกคูณปลาปากุ66211
40
13/9/2018, 12:46:17
บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสรา้งที่ 28)
ธาตุพนม6 โครงการ2 โครงการ2 โครงการ1 โครงการ5 โครงการ
41
13/9/2018, 13:31:20ดอนเหลืองทองวิทยานาแก84110
42
13/9/2018, 13:48:34บ้านดงน้อยพัฒนานาแก41111
43
13/9/2018, 14:37:24บ้านเหล่าทุ่งนาเเก86225
44
13/9/2018, 15:03:44
โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ
ปลาปาก136113
45
13/9/2018, 15:10:23บ้านโพนทาปลาปาก59111
46
13/9/2018, 15:21:00บ้านนาแกบึงเหล็กธาตุพนม2514910
47
13/9/2018, 15:37:28บ้านโพนทันปลาปาก187701
48
13/9/2018, 16:20:35บ้านหนองบ่อนาแก2412426
49
13/9/2018, 18:24:01บ้านดงดู่งามนาแก710235
50
14/9/2018, 0:13:37บ้านหนองหญ้าม้าธาตุพนม610313
51
14/9/2018, 8:55:20บ้านแขนนางนาแก65242
52
14/9/2018, 8:55:39บ้านน้ำบ่อนาแก65242
53
14/9/2018, 8:56:03บ้านนาคู่นาแก1564310
54
14/9/2018, 9:15:45บ้านนายอเรณูนคร67326
55
14/9/2018, 9:43:44บ้านจรุกเตยปลาปาก91117
56
14/9/2018, 10:07:05บ้านสร้างหินเมือง64333
57
14/9/2018, 10:09:34
โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น
เมืองนครพนม1415355
58
14/9/2018, 10:35:48บ้านจรุกเตยปลาปาก92117
59
14/9/2018, 11:20:44บ้านโพนแพงธาตุพนม46311
60
14/9/2018, 11:55:22
ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์
ธาตุพนม1010126
61
14/9/2018, 12:20:42
อนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ
นาแก1515336
62
14/9/2018, 13:06:06เมืองนครพนมเมือง64212
63
14/9/2018, 13:09:46เมืองนครพนมเมือง64212
64
14/9/2018, 13:11:02บ้านเนินสะอาดเมือง74331
65
14/9/2018, 13:11:29บ้านดอนม่วงเมืองนครพนม671111
66
14/9/2018, 13:14:11บ้านดินดำหมากเฟืองนาแก54328
67
14/9/2018, 15:38:03
บ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์-ประชาอุปถัมภ์)
ธาตุพนม82211
68
15/9/2018, 23:24:13บ้านนาหัวบ่อเมือง1529472
69
16/9/2018, 9:00:44บ้านดงยอธาตุพนม1011345
70
16/9/2018, 9:02:05บ้านดงป่ายูงธาตุพนมุ65438
71
16/9/2018, 10:13:37บ้านดงติ้วเมืองนครพนม219655
72
16/9/2018, 22:32:48
โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร
ธาตุพนม36123
73
17/9/2018, 8:32:31บ้านหนองแซงเมือง66110
74
17/9/2018, 9:15:31บ้านนายอน้อยเรณูนคร6621-
75
17/9/2018, 9:43:47[บ้านเหิบเรณูนคร62314
76
17/9/2018, 9:49:26
รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์
เมืองนครพนม64254
77
17/9/2018, 9:58:15บ้านหนองบัวหนองแวงเมือง35117
78
17/9/2018, 10:03:28บ้านนากุงยางคำนาแก82115
79
17/9/2018, 10:08:25บ้านหนองญาติเมือง104127
80
17/9/2018, 10:27:02บ้านขอนกองโพนทองธาตุพนม41112
81
17/9/2018, 10:44:54
หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี
วังยาง291017-
82
17/9/2018, 10:56:38
ไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้)
นาแก64112
83
17/9/2018, 11:22:51บ้านคำสว่างเมืองนครพนม106121
84
17/9/2018, 12:59:46บ้านทุ่งมนเมือง1614586
85
17/9/2018, 13:01:29
บ้านหนองบัวด่านเก่า
เมืองนครพนม128123
86
17/9/2018, 13:44:16
บ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์
ธาตุพนม21113117
87
17/9/2018, 14:00:48
บ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์)
เมืองนครพนม98233
88
17/9/2018, 14:38:06บ้านนามะเขือปลาปาก58111
89
17/9/2018, 15:22:19บ้านดอนขาวเรณูนคร10 โครงการ6 โครงการ2 โครงการ4 โครงการ6 โครงการ
90
17/9/2018, 15:23:41บ้านนาหลวงเมือง188134
91
18/9/2018, 9:11:26บ้านนาราชควายน้อยเมือง63213
92
18/9/2018, 9:25:21บ้านนาขามส้มป่่อยวังยาง32114
93
18/9/2018, 9:28:20บ้านนาป่งเมืองนครพนม44111
94
18/9/2018, 9:30:35
บ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์
วังยาง169144
95
18/9/2018, 9:35:14บ้านวังตามัวเมือง10 โครงการ9 โครงการ2 โครงการ3 โครงการ8 โครงการ
96
18/9/2018, 10:00:22
บ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล)
ธาตุพนม44323
97
18/9/2018, 10:04:53
บ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์)
ธาตุพนม85715
98
18/9/2018, 10:08:17บ้านนางามปลาปาก136351
99
18/9/2018, 10:11:24บ้านกล้วยเมืองนครพนม107220
100
18/9/2018, 10:12:18
บ้านขามเฒ่ากุดข้าวปุ้น(ราษฎร์อุทิศ)
เมือง15101073
Loading...
Main menu