ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (oopython)Uppdaterad:2020-12-17
2
Kurs pågår:2021-01-182021-03-28v. 4-13Länk hit:https://dbwebb.se/kurser/oopython/lektionsplan
3
Examinator:
Andreas Arnesson (aar) aar@bth.se
Schemahttps://cloud.timeedit.net/bth/web/sched1/ri1w7X7Q47ZZ9YQmnQ0b87Y7yQYZ35Qc.html
4
Kursansvarig:
aar
5
Lärare:
aar + Martin Borg (moc) (moc@bth.se)
Campushttps://www.bth.se/kurser/BAEFK/20201/
6
Lärarteam:
aar, moc, nik, klw, (Mikael, Emil)
Distanshttps://www.bth.se/kurser/BGKCR/20201/
7
Rättare:
8
9
Anmäl redovisning
hangout distans
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FPuU_l--3JOoMd2lF6RmvsrMV0l8SmK0BXLWOESM-h4/edit?usp=sharing
10
11
Kursvecka 1 (kmom01)2021-01-18 (v.4)
12
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
13
Måndag9-10aarGenomgångStream
14
10-12aar + teamHandledningChatt + forum
15
Onsdag10-12aarFöreläsningStream
16
17
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
18
13-16
19
20
Kursvecka 2 (kmom02)2021-01-25 (v.5)
21
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
22
Måndag13-15aarGenomgångStream
23
15-16aar + teamHandledningChatt + forum
24
Onsdag10-12aarFöreläsningStream
25
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
26
13-16
27
28
Kursvecka 3 (kmom03)2021-02-01 (v.6)
29
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
30
Måndag13-14aarGenomgångStream
31
14-16aar + teamHandledningChatt + forum
32
Onsdag10-12aarFöreläsningStream
33
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
34
13-16
35
36
Kursvecka 4 (kmom04)2021-02-08 (v.7)
37
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
38
Måndag9-10aarGenomgångStream
39
10-12aar + teamHandledningChatt + forum
40
Onsdag10-12aarFöreläsningStream
41
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
42
13-16
43
44
Kursvecka 5 (kmom05)2021-02-15 (v.8)
45
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
46
Måndag13-14aarGenomgångStream
47
14-16aar + teamHandledningChatt + forum
48
Onsdag10-12efoFöreläsningStream
49
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
50
13-16
51
52
Kursvecka 6 (kmom06)2021-02-22 (v.9)
53
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
54
Måndag13-14aarGenomgångStream
55
14-16aar + teamHandledningChatt + forum
56
Onsdag10-12aarFöreläsningStream
57
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
58
13-16
59
60
Kursvecka 7 (kmom07/10)2021-03-01 (v.10)
61
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
62
Måndag13-14aarGenomgångStreamProjektintro
63
14-16aar + teamHandledningChatt + forum
64
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamInfo om examination
65
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
66
13-16
67
68
Kursvecka 8 (kmom07/10...)2021-03-08 (v.11)
69
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
70
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
71
13-16
72
73
Kursvecka 9 (kmom07/10...)2021-03-15 (v.12)
74
DagTidAnsvarigVadKommentar
75
Torsdag9-12aar, klw, teamProgrammeringsstugaChatt + forum
76
13-16
77
78
Kursvecka 10 (kmom07/10...)2021-03-22 (v.13)
79
DagTidAnsvarigVadKommentar
80
Tisdag8-16aarRedovisning av projektCampus, distansCampus förm. Distans eftermiddag
81