ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (oopython)Uppdaterad:2022-01-18
2
Kurs pågår:2022-01-172022-03-27v. 4-13Länk hit:https://dbwebb.se/kurser/oopython/lektionsplan
3
Examinator:
Andreas Arnesson (aar) aar@bth.se
Schemahttps://cloud.timeedit.net/bth/web/sched1/ri1576QQX52Z55Q68g66QwZ0y5087YY97Y7.html
4
Kursansvarig:aar
5
Lärare:
aar + Marie Grahn (grm) (grm@bth.se)
6
Lärarteam:
7
Rättare:
8
9
10
11
Kursvecka 1 (kmom01)2022-01-17 (v.4)
12
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
13
Måndag9-12aarGenomgångStreamOO och UML
14
15
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamKursintro, Flask och testning
16
17
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
18
13-15
19
20
Kursvecka 2 (kmom02)2022-01-24 (v.5)
21
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
22
Måndag13-15aarGenomgångStreamOO och UML fortsättning
23
24
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamFlask del 2
25
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
26
13-15
27
28
Kursvecka 3 (kmom03)2022-01-31 (v.6)
29
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
30
Måndag13-15aarGenomgångStreamUML del 3
31
32
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamTestning del 2
33
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
34
13-15
35
36
Kursvecka 4 (kmom04)2022-02-07 (v.7)
37
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
38
Måndag13-15aarGenomgångStreamDatastrukturer
39
40
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamRekursion
41
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
42
13-15
43
44
Kursvecka 5 (kmom05)2022-02-14 (v.8)
45
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
46
Måndag13-15grmGenomgångStreamAlgoritmer
47
48
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamBig O
49
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
50
13-15
51
52
Kursvecka 6 (kmom06)2022-02-21 (v.9)
53
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
54
Måndag13-15aarGenomgångStreamTrädstrukturer
55
56
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamFler datastrukturer
57
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
58
13-15
59
60
Kursvecka 7 (kmom07/10)2022-02-28 (v.10)
61
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
62
Måndag13-15aarGenomgångStreamProjektintro
63
64
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamInfo om examination
65
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
66
13-15
67
68
Kursvecka 8 (kmom07/10...)2022-03-07 (v.11)
69
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
70
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
71
13-15
72
73
Kursvecka 9 (kmom07/10...)2022-03-14 (v.12)
74
DagTidAnsvarigVadKommentar
75
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
76
13-15
77
78
Kursvecka 10 (kmom07/10...)2022-03-21 (v.13)
79
DagTidAnsvarigVadKommentar
80
81