ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (oopython)Uppdaterad:2024-01-09
2
Kurs pågår:2024-01-152024-03-24v. 3-13Länk hit:https://dbwebb.se/kurser/oopython/lektionsplan
3
Examinator:
Andreas Arnesson (aar) aar@bth.se
Schemahttps://cloud.timeedit.net/bth/web/sched1/ri1576QQX52Z55Q68g66QwZ0y5087YY97Y7.html
4
Kursansvarig:aar
5
Lärare:
aar + Marie Grahn (grm) + Betty Bergkvist (bbe) bbe@bth.se
6
Lärarteam:
7
Rättare:
8
9
10
11
Kursvecka 1 (kmom01)2024-01-15 (v.3)
12
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
13
Måndag13-15aarFörinspelad GenomgångVideoOO och UML
14
15
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamOO och UML
16
17
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
18
13-16
19
20
Kursvecka 2 (kmom02)2024-01-22 (v.4)
21
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
22
Måndag13-15aarGenomgångStreamFlask del 1
23
24
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamTestning del 1
25
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
26
13-16
27
28
Kursvecka 3 (kmom03)2024-01-29 (v.5)
29
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
30
Måndag13-15aarGenomgångStreamKlassrelationer
31
32
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamFlask del 2
33
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
34
13-16
35
36
Kursvecka 4 (kmom04)2024-02-05 (v.6)
37
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
38
Måndag13-15aarGenomgångStreamUML del 3
39
40
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamTestning del 2
41
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
42
13-16
43
44
Kursvecka 5 (kmom05)2024-02-12 (v.7)
45
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
46
Måndag13-15aarGenomgångStreamDatastrukturer
47
48
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamRekursion
49
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
50
13-16
51
52
Kursvecka 6 (kmom06)2024-02-19 (v.8)
53
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
54
Måndag13-15bbeGenomgångStreamAlgoritmer
55
56
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamBig O
57
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
58
13-16
59
60
Kursvecka 7 (kmom07)2024-02-26 (v.9)
61
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
62
Måndag13-15aarGenomgångStreamTrädstrukturer
63
64
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamFler datastrukturer
65
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
66
13-16
67
68
Kursvecka 8 (kmom08/10...)2024-03-04 (v.10)
69
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
70
Måndag13-15aarGenomgångStreamProjektintro
71
72
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamInfo om examination
73
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
74
13-16
75
76
Kursvecka 9 (kmom08/10...)2024-03-11 (v.11)
77
DagTidAnsvarigVadKommentar
78
Torsdag9-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
79
13-16
80
81
Kursvecka 10 (kmom08/10...)2024-03-18 (v.12)
82
DagTidAnsvarigVadKommentar
83
84
85