ABCDEF
1
LEKTIONSPLAN (oopython)Uppdaterad:2023-01-10
2
Kurs pågår:2023-01-162023-03-26v. 3-13Länk hit:https://dbwebb.se/kurser/oopython/lektionsplan
3
Examinator:
Andreas Arnesson (aar) aar@bth.se
Schemahttps://cloud.timeedit.net/bth/web/sched1/ri1576QQX52Z55Q68g66QwZ0y5087YY97Y7.html
4
Kursansvarig:aar
5
Lärare:
aar + Marie Grahn (grm) (grm@bth.se)
6
Lärarteam:
7
Rättare:
8
9
10
11
Kursvecka 1 (kmom01)2023-01-16 (v.3)
12
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
13
Måndag13-15aarGenomgångStreamOO och UML
14
15
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamOO och UML
16
17
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
18
13-15
19
20
Kursvecka 2 (kmom02)2023-01-23 (v.4)
21
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
22
Måndag13-15aarGenomgångStreamFlask del 1
23
24
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamTestning del 1
25
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
26
13-15
27
28
Kursvecka 3 (kmom03)2023-01-30 (v.5)
29
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
30
Måndag13-15aarGenomgångStreamKlassrelationer
31
32
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamFlask del 2
33
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
34
13-15
35
36
Kursvecka 4 (kmom04)2023-02-06 (v.6)
37
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
38
Måndag13-15aarGenomgångStreamUML del 3
39
40
Onsdag10-12grmFöreläsningStreamTestning del 2
41
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
42
13-15
43
44
Kursvecka 5 (kmom05)2023-02-13 (v.7)
45
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
46
Måndag13-15aarGenomgångStreamDatastrukturer
47
48
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamRekursion
49
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
50
13-15
51
52
Kursvecka 6 (kmom06)2023-02-20 (v.8)
53
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
54
Måndag13-15grmGenomgångStreamAlgoritmer
55
56
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamBig O
57
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
58
13-15
59
60
Kursvecka 7 (kmom07)2023-02-27 (v.9)
61
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
62
Måndag13-15aarGenomgångStreamTrädstrukturer
63
64
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamFler datastrukturer
65
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
66
13-15
67
68
Kursvecka 8 (kmom08/10...)2023-03-06 (v.10)
69
DagTidAnsvarigVadDistansKommentar
70
Måndag13-15aarGenomgångStreamProjektintro
71
72
Onsdag10-12aarFöreläsningStreamInfo om examination
73
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
74
13-15
75
76
Kursvecka 9 (kmom08/10...)2023-03-13 (v.11)
77
DagTidAnsvarigVadKommentar
78
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
79
13-15
80
81
Kursvecka 10 (kmom08/10...)2023-03-20 (v.12)
82
DagTidAnsvarigVadKommentar
83
Torsdag10-12aar, grmProgrammeringsstugaChatt + forum
84
13-15
85