מדידות שבועיות גלוב - הידרוספירה - ירושלים : גיליון1