แบบสำรวจนักเรียนชั้น ม.3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสำรวจนักเรียนชั้น ม.3
2
ประเด็นการสำรวจ "สำเร็จชั้น ม.3 แล้วตัดสินใจอย่างไร"
3
คำชี้แจง...
4
แบบสำรวจนัักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเด็นการสำรวจ "สำเร็จชั้น ม.3 แล้ว ตัดสินใจอย่างไร" เป็นแบบสำรวจข้อมูลเชิงปริมาณ โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ระยะที่ 1 สำรวจข้อมูลรอบด้าน 3 ปี ย้อนหลัง
5
โดยเครื่องมือการวิจัยฉบับนี้ จะสำรวจข้อมูลย้อนหลัง 3 ปีการศึกษา คือ ปีการศึกษา 2557 - 2559 กับหน่วยงานต้นสังกัดในพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น ที่มีข้อมูลนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ด้วยการเติมข้อมูลตามสภาพความเป็นจริงในตารางเก็บข้อมูล ดังนี้
6
7
ที่สถานศึกษาประเด็นการสำรวจ "สำเร็จชั้น ม.3 แล้วตัดสินใจอย่างไร"ประเด็นการสำรวจ "สำเร็จชั้น ม.3 แล้วตัดสินใจอย่างไร"ประเด็นการสำรวจ "สำเร็จชั้น ม.3 แล้วตัดสินใจอย่างไร"
8
จำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 ปีการศึกษา 2557 จำนวน ........... คนจำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 ปีการศึกษา 2558 จำนวน ........... คนจำนวนนักเรียนที่จบ ม.3 ปีการศึกษา 2559 จำนวน ........... คน
9
เรียนต่ออาชีวะเรียนต่อสามัญประกอบอาชีพเรียนต่ออาชีวะเรียนต่อสามัญประกอบอาชีพเรียนต่ออาชีวะเรียนต่อสามัญประกอบอาชีพ
10
จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ
11
1
กศน.เมืองขอนแก่น
18019.9430133.3342246.7311213.5637645.5233840.9210914.5732943.9831141.57
12
2
กศน.บ้านฝาง
55.158890.7244.1331.9914294.0463.97138.9712485.5285.52
13
3กศน.พระยืน001841000000365100000019310000
14
4
กศน.หนองเรือ
15
5กศน.ชุมแพ533076434127833812156136412787572516
16
6กศน.สีชมพู83.799946.911044.28146.6313262.556530.891210.614640.75548.67
17
7กศน.น้ำพอง3817.3515786.749945.24517.6417985.2312247.846224.2118293.8114456.25
18
8
กศน.อุบลรัตน์
106.4912983.76159.74157.0418586.85136.12014.28105751510.71
19
9กศน.กระนวน10.812799.210010.714099.2900008510000
20
10
กศน.บ้านไผ่
003111000000315100000032310000
21
11
กศน.เปือยน้อย
128.943797.36--26279013.33510.864086.9512.17
22
12กศน.พล612634926550411284813651411284813652
23
13
กศน.แวงใหญ่
22.57593.7533.7511.67579523.3334.056790.5445.4
24
14
กศน.แวงน้อย
52.5716685.562311.851512.1910182.1175.6984.8714286.58148.53
25
15
กศน.หนองสองห้อง
26
16
กศน.ภูเวียง
157.8916586.84105.26146.3618985.91177.73114.7620990.48114.76
27
17
กศน.มัญจาคีรี
63.5315691.7684.7132.1113997.89--53.6212489.8696.52
28
18กศน.ชุนบท
29
19
กศน.เขาสวนกวาง
005977.631722.37001954.281645.72004483.02916.98
30
20
กศน.ภููผาม่าน
--81100--10.19498.95--11.138798.86--
31
21กศน.ซำสูง
32
22
กศน.โคกโพธิ์ไชย
33
23
กศน.หนองนาคำ
34
24
กศน.บ้านแฮด
10.7812699.21----111100--10.788898.87--
35
25
กศน.โนนศิลา
131100--122100--146100--
36
26
กศน.เวียงเก่า
0010898.1821.20018498.3931.610012295.3164.69
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...