ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
TRƯỜNG TRUNG HỌC KỸ THUẬT THỰC HÀNH
2
TỔ ĐÀO TẠO
3
4
Lớp: 15Đ01Môn học: TT. CD - VCD - DVD
5
6
7
STTMSHSHỌ VÀ TÊNNGÀY SINHĐIỂMĐIỂM TRUNG BÌNH
8
Quá trình (40%)Thi (60%)Số
9
115Đ01002Nguyễn MạnhCường10/06/947.0
10
215Đ09001Lê ThịĐào09/11/967.0
11
315Đ01003Huỳnh VănĐạt25/07/956.0
12
4
15Đ01004
Huỳnh VănDũng06/01/910.0
13
515Đ01005Chu MinhHiếu01/09/958.0
14
615Đ01007Võ Huỳnh MinhPhương17/04/848.0
15
715Đ13007Dương TiênSang13/05/958.0
16
815Đ01009Bùi QuangSơn09/05/968.0
17
915Đ01018Trần NgọcTân02/12/968.0
18
1015Đ01010Lê VănThật05/08/978.0
19
1115Đ01011Nguyễn VănThức17/06/947.0
20
12
15Đ09006
Trần ThịThương25/10/958.0
21
1315Đ01012Hoàng HữuTiến2/1/19978.0
22
1415Đ01016TrầnVăn21/12/950.0
23
1515Đ01017Dương Thanh05/02/968.0
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100