ABCEFG
1
2
DANH SÁCH LỚP NHỊP CẦU HÁN NGỮ-ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ THIÊN TÂN
3
STTHọ và tênTên tiếng Trung (中文姓名)Giới tínhNgày sinh
4
1NGUYỄN TIẾN TÂN阮进新Nam07/11/2003
5
2NGUYỄN THỊ MAI ANH阮氏梅英Nữ26/01/2004
6
3TRƯƠNG THỊ GIANG张氏江Nữ22/10/2004
7
4HOÀNG THÚY DUNG黄翠蓉Nữ11/10/2005
8
5LIỄU THỊ NGỌC LƯƠNG柳氏玉良Nữ30/07/2006
9
6TRẦN THỊ GIANG陈是江Nữ14/05/2005
10
7TẠ NGUYỆT HẰNG谢月姮Nữ05/12/2005
11
8NGUYỄN THỊ KHÁNH LY阮氏庆璃Nữ08/02/2006
12
9NGUYỄN THỊ THU阮氏秋Nữ05/07/2001
13
10ĐOÀN NGỌC QUYÊN段玉娟Nữ09/01/2006
14
11NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG阮氏垂阳Nữ12/11/2001
15
12VŨ THỊ THẢO DƯƠNG武氏草阳Nữ11/03/2002
16
13NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH阮氏玉映Nữ05/06/2005
17
14NGUYỄN NGỌC VI阮玉薇Nữ21/06/2004
18
15TRẦN THANH BÌNH陈清平Nữ17/08/2005
19
16NGUYỄN THỊ NGỌC MAI阮氏玉梅Nữ25/08/2005
20
17HOÀNG THỊ THANH VÂN黄氏青云Nữ26/07/2005
21
18NGUYỄN THỊ CHÂU阮氏珠Nữ28/06/1993
22
19BÙI NGỌC LINH裴玉玲Nữ24/06/2006
23
20NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY阮玉祥韦Nữ17/02/2005
24
21ĐOÀN THỊ NHƯ QUỲNH段氏如琼Nữ14/01/1999
25
22TẠ NGỌC HUYỀN谢玉玄Nữ18/09/2004
26
23HOÀNG NGỌC黄玉Nữ23/10/2003
27
24ĐOÀN DƯƠNG NGỌC LINH段杨玉玲Nữ01/06/2005
28
25NGUYỄN HÀ OANH阮荷莺Nữ14/11/2001
29
26LY NHU THUY李如翠Nữ06/12/1984
30
27NGUYỄN VŨ HÀ ANH朱肃恩Nữ23/12/2007
31
28ĐOÀN THỊ HIỂU HOA段氏晓花Nữ25/12/2001
32
29BUI THI THUAN裴氏顺Nữ06/07/2002
33
30TRIỆU THỊ DIỄM MY超氏艳眉Nữ19/03/2005
34
31HỒ HUỲNH QUẾ MẪN湖黄桂敏Nữ25/05/1998
35
32DƯƠNG THỊ DIỆU LINH杨氏妙玲Nữ11/02/1998
36
33DƯƠNG THỊ LAN ANH杨氏兰英Nữ22/07/2000
37
34DANG THANH THU邓清书Nữ26/07/2005
38
35VŨ THỊ DIỆP ANH武氏叶英Nữ26/02/2003
39
36NGUYỄN PHÚC THUẬN阮福顺Nam05/01/2006
40
37PHẠM THỊ NGỌC LY范氏玉理Nữ26/02/2006
41
38ĐẶNG THỊ HƯỜNG邓氏红Nữ02/09/2001
42
39ĐINH THỊ NINH GIANG丁氏宁江Nữ04/07/2003
43
40HUỲNH THỊ THANH NHÀN黄氏清闲Nữ09/09/1994
44
41ĐÀM MINH QUẾ覃明桂Nữ04/04/1998
45
42CAO THỊ THANH NHÀN高氏清娴Nữ13/03/1993
46
43NGUYỄN ĐỖ NGỌC MINH阮杜玉明Nữ25/10/2002
47
44MAI ĐỨC TOÀN梅德全Nam13/09/2000
48
45VŨ THỊ THOA武氏釵Nữ27/06/2002
49
46LÙNG THỊ KIÊN龙氏坚Nữ22/04/1983
50
47CHUNG KHẢ TÂM钟可心Nữ29/01/2008
51
48VI THỊ LỆ韦氏丽Nữ01/01/2001
52
49BÙI NGỌC ĐIỆP裴玉蝶Nữ05/11/2003
53
50HOÀNG VĂN DƯƠNG黄文洋Nam22/01/1995
54
51VŨ THỊ HOA武氏花Nữ10/09/1999
55
52ĐÀM PHƯƠNG NGÂN谭方银Nữ26/12/1991
56
53NGUYỄN THỊ DIỄM MI阮氏艳玫Nữ14/04/2003
57
54PHI HOÀI LINH菲怀玲Nữ16/07/1992
58
55TĂNG QUỲNH CHI曾琼芝Nữ06/02/2007
59
56THÁI THANH TÂM蔡清心Nữ25/07/1998
60
57PHẠM NGỌC LINH CHI范玉灵芝Nữ14/03/2003
61
58PHẠM TIẾN DŨNG范进勇Nam25/01/2003
62
59LÊ NA黎娜Nữ30/04/2003
63
60TRỊNH THỊ LIN ĐAN郑氏林丹Nữ02/07/2005
64
61MAI THI THUY枚氏翠Nữ11/08/2006
65
62PHAM THI QUYNH NGA范氏琼娥Nữ27/05/1994
66
63PHÙNG VĂN CHIÊU冯文昭Nam24/06/2000
67
64TRẦN THỊ THU HÀ陈氏秋霞Nữ16/05/2005
68
65VŨ VIỆT HOÀNG武越黄Nam18/12/2000
69
66ĐOÀN THỊ THANH LAN段氏青兰Nữ22/01/1996
70
67NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN阮氏玉玄Nữ25/10/2005
71
68BÙI PHƯƠNG ANH裴芳英Nữ27/05/2000
72
69VÕ THỊ MINH TÂM武氏明心Nữ04/04/1995
73
70LÊ HỒ THẢO VY黎胡草薇Nữ20/05/2001
74
71TRẦN THỊ NGỌC MAI陈氏玉梅Nữ24/10/2001
75
72VŨ NGỌC LAM雨玉蓝Nữ10/09/2005
76
73ĐÀO PHƯƠNG TRANG陶芳妆Nữ06/01/2001
77
74TỪ HỮU TRÍ徐友智Nam24/03/1995
78
75NGUYỄN THỊ HÀ阮氏荷Nữ21/02/2004
79
76TRỊNH THỊ DUNG郑氏蓉Nữ19/07/1991
80
77TRẦN MINH ANH陈明樱Nữ20/02/2005
81
78NGUYỄN THỊ HẢI YẾN阮氏海燕Nữ19/07/2005
82
79NGUYEN MINH PHUONG阮明凤Nữ20/11/1990
83
80NGUYỄN THỊ THU TRANG阮氏秋庄Nữ28/08/1994
84
81NGUYEN LE THUY TRANG阮黎垂庄Nữ18/09/1997
85
82NGUYỄN QUẾ TRÂN阮怡佳Nữ05/12/2004
86
83LÊ THANH THỦY黎青水Nữ08/11/2005
87
84TỐNG THỊ THẢO VÂN宋氏草云Nữ01/08/2006
88
85NGUYỄN THỊ THẢO VÂN阮氏草云Nữ10/12/2003
89
86NGUYỄN THỊ HIỂU KHÁNH阮氏晓庆Nữ04/11/2002
90
87MA THỊ THANH HOÀI麻氏青怀Nữ17/03/1996
91
88PHẠM THỊ TUYẾN范氏线Nữ08/06/1991
92
89VAN HUYEN TRANG文玄妆Nữ10/02/2007
93
90NGUYEN DOAN THAO VI阮端草韦Nữ20/11/2006
94
91NGUYỄN HỒNG VÂN阮红云Nữ10/04/2000
95
92HOANG THI DUYEN黄氏缘Nữ14/04/2001
96
93NGUYỄN THỊ HUYỀN阮氏玄Nữ27/02/1995
97
94DƯƠNG HỒNG HẠNH杨红幸Nữ06/08/2006
98
95NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH阮氏如琼Nữ08/10/2002
99
96NGUYỄN THỊ THANH HUỆ阮氏青惠Nữ13/05/1991
100
97LA MẠNH CƯỜNG罗孟强Nam24/09/2002