07. แบบสอบถามงานบริการวิชาการ วิจัย บทความตีพิมพ์ อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร (1 พฤศจิกายน 2557 – 30 เมษายน 2558)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ลำดับที่ชื่อผู้ทำบริการวิชาการชื่องานบริการวิชาการลักษณะการบริการวิชาการเจ้าของโครงการค่าตอบแทนชม.ภาระงาน/งวดวันที่เริ่มวันที่สิ่นสุดFile ประกอบLink ที่เกี่ยวข้องบันทึกเพิ่มเติม
2
ไม่ต้องใส่เลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่ชื่องานเลือกรายการจากปุ่มลูกศรที่อยู่บริเวณขวาบนในช่องรายการใส่เจ้าของใส่ค่าตอบแทนไม่ต้องใส่วันเดือนปีวันเดือนปีวิธีทำใส่ Linkตามต้องการ
3
1อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร กรรมการตัดสินผ้าไหม3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพสำนักงานพัฒนาชุมชน ขอนแก่น1520112557http://goo.gl/k7pgHG
4
2อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร วิทยากรผลิตภัณฑ์3.3 วิทยากรพิเศษ อาจารย์บรรยายพิเศษสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น301822558http://goo.gl/yNLdBE
5
3อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร กรรมการร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดขอนแก่น3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น151932558http://goo.gl/pFy1Kf
6
4อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร กรรมการ KBO เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน3.6 ให้คำปรึกษาทางวิชาชีพสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น152432558http://goo.gl/GTIog2
7
5อ.ดร.ชนัษฎา จุลลัษเฐียร ออกแบบโครงการ Food Cold ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ3.5 การบริการวิชาการในลักษณะโครงการระยะยาวไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เช่น ออกแบบภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์1001092557http://goo.gl/NcZeUHลงให้กรณีพิเศษ ย้อน 1 งวด
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
31
29
32
30
33
จำนวนงานบริการวิชาการรวมค่าตอบแทนรวมรวมชม.
34
50175
Loading...