Svarfelt - Egg 5 - 2012
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
Ditt navn:Hvilket tall er det vanligste gjennomsnittet av tverrsummen? (1 poeng) Poeng spmHvordan kom du frem til svaret? (1 poeng)Poeng reson.Bonusspørsmål: Hvilket bilskilt synes matematikknerder er spesielt vakkert? (1 poeng)Poeng bonusspmSum poeng
2
Nissemanns løsningsforslag4,6Det første sifferet kan ikke være 0, dermed vil første siffer ha en gjennomsnittelig verdi på 5. De fire øvrige sifrene kan være mellom 0 og 9, og har dermed snitt 4,5. Snittet av alle sifrene blir dermed 4,6.Jeg mener PI 31416 (avrunding, folkens!) er penest, men godtar også phi-versjonen.
3
Kremmersen4,61Første siffer har verdiene 1-9; hvis alle er like sannsynlige er gjennomsnittet 5. De fire neste har verdiene 0-9, hvis alle er like sannsynlige er gjennomsnittet 4,5. Totalt (1*5/5+4*4,5/5)=4,6.1PI 31415 f.eks.13
4
Kremmersen4,6Bedre forklaring på hvorfor det opptrer ofte:
Hvis vi ser på summen av de to siste sifrene kan den maksimalt være 18 og minimum er 0. Vi ser at det er flest kombinasjoner som gir 9, som er gjennomsnittet av 18 og 0. Enten kan vi ta en litt lettvint generalisering og si at summen av sifrene på et bilskilt varierer mellom 1 og 45, og gjennomsnittet av disse er 23. Eller vi kan si at den vanligste summen av de fire siste sifrene må være 9+9. Da vil 5+9+9 være den summen som gir flest kombinasjoner med stor sannsynlighet. Ikke helt matematisk stringent, men sannsynliggjør at den vanligste summen er 23, som gir gjennomsnitt 4,6
PI 31415
5
Dnort0Jeg brukte Einsteins relativitetsteori og kombinerte den med Stephen Hawkins teori om kvarker...0Bilskilt med ∞ eller 8, pga, formene...00
6
Atle 4,51Litt tid igjen.. :)
Siden alle tall er tilfeldige fra 0-9 vil alle tall ha like stor sjanse for å dukke opp, bare å summere alle mulige tall og ta gjennomsnitten. 0+1+2+3+4+5+6+7+8+9/10 gir 4,5 som vil bli gjennomsnitten av alle gjennomsnitter etter en stund :)
Om første tallet ikke kunne være 0 ville det bli en tiende femtedels forvridning av tallet, dvs. 4,6
1Her er det nok mange muligheter. Om PI hadde vært i bruk ville jo PI 31415 vært flott. Av de varianter som er i bruk, kan man f.eks. ha AB 12345 osv. men min favoritt ville nok sikkert være:
PH 16180

PH blir da forkortelse for PHI :)
13
7
Anne C SP 46791Pent, siden min far hadde det skiltet en gang - men ingen poeng. :)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu