Quy định SEM Lazada
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Hình thức vi phạmTừkhóaNội dung mô tảtrong phần quảng cáo: Tiêu đề, nội dung, linkCác publisher không sửdụng content=dẫn user trực tiếp vềsite LazadaPublisher có content và không dẫn trực tiếp user vềsite Lazada mà vềtrực tiếp site của publisher
3
Brand namelazadaChứa từkhóa "lazada"Vi phạmVi phạm
4
Chứa từkhóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
5
Không chứa từkhóa "lazada"Vi phạmOK
6
Các từ khóa brand name cốtình viết sai lazzada, laza da,
la zada, la za da
Chứa từ khóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
7
Chứa từ khóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
8
Không chứa từkhóa "lazada"Vi phạmOK
9
Các từ khóa mởrộng cùng với brand nameMã giảm giá lazadaChứa từ khóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
10
Chứa từ khóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
11
Không chứa từkhóa "lazada"Vi phạmOK
12
Các từ khóa mởrộng cùng với brand name cốtình viết saiMã giảm giálazzadaChứa từ khóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
13
Chứa từ khóa "lazzada"Vi phạmVi phạm
14
Không chứa từkhóa "lazada"Vi phạmOK
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu