ค่าตอบแทน61.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFMNOPQRSTUVWXYZAAABAC
1
สรุปอัตราจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
3
จำนวนคนงบประมาณที่ได้รับจัดสรรงบประมาณงบประมาณคงเหลือ
4
ลำดับที่
รายการ(ชื่อตำแหน่ง)ที่ได้รับครั้งที่ 1รวม ที่เบิกจ่าย
5
จัดสรร/จ้างที่หนังสือโอน/วค่าตอบแทนประกันสังคมค่าตอบแทนประกันสังคม ค่าตอบแทน ประกันสังคมค่าตอบแทนประกันสังคมรวม
6
1ค่าตอบแทนจ้างครูรายเดือนแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤติ 314784 2,790,000.00 67,500.00 2,790,000.00 67,500.00 1,185,000.00 59,250.00 1,605,000.00 8,250.00 1,613,250.00
7
2ค่าตอบแทนจ้างนักการภารโรง 145238 756,000.00 37,800.00 756,000.00 37,800.00 378,000.00 18,900.00 378,000.00 18,900.00 396,900.00
8
3ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน(ยาม แม่บ้าน ธุรการ สำนักงานเขต) 44981 216,000.00 10,800.00 216,000.00 10,800.00 108,000.00 5,400.00 108,000.00 5,400.00 113,400.00
9
4ค่าจ้างบุคลากรปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ขาดแคลน(บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงานเขต)84783 648,000.00 32,400.00 648,000.00 32,400.00 54,000.00 2,700.00 594,000.00 29,700.00 623,700.00
10
5ค่าตอบแทนจ้าง ธุรการโรงเรียน 414857 3,690,000.00 184,500.00 3,690,000.00 184,500.00 1,775,000.00 88,500.00 1,915,000.00 96,000.00 2,011,000.00
11
6ค่าตอบแทนอัตราจ้างปฏิบัติงานแทนนักการภารโรง344857 1,836,000.00 91,800.00 1,836,000.00 91,800.00 918,000.00 45,900.00 918,000.00 45,900.00 963,900.00
12
7ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์215205 1,575,000.00 78,750.00 1,575,000.00 78,750.00 936,774.19 31,089.00 638,225.81 47,661.00 685,886.81
13
8ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 256064826 796,000.00 30,000.00 796,000.00 30,000.00 326,280.00 3,750.00 469,720.00 26,250.00 495,970.00
14
9ค่าตอบแทนพี่เลี้ยงเด็กพิการ215047 1,134,000.00 56,700.00 1,134,000.00 56,700.00 531,000.00 26,550.00 603,000.00 30,150.00 633,150.00
15
10ค่าตอบแทนครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 24 - - - - - - -
16
11ค่าตอบแทนจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกลุ่มต่าง ๆ 8 1,640,000.00 1,640,000.00 - 409,650.00 - 1,230,350.00 - 1,230,350.00
17
รวม212 - 15,081,000.00 590,250.00 15,081,000.00 590,250.00 6,621,704.19 282,039.00 8,459,295.81 308,211.00 8,767,506.81
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
สรุป
1ขาดแคลนครูขั้นวิกฤต
2นักการ
3ยาม แม่บ้าน พิมพ์ดีด
4บุคลากรปฏิบัติงานสำนักงาน
5ธุรการโครงการคืนครู
6ภารโรงโครงการคืนครูให้นร
7บุคลากรวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
8พนักงานราชการ
9พี่เลี้ยงเด็กพิการ
10ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
11เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเขต