คะแนน01.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
แสดงข้อมูลนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
สถานะแถบสี หมายถึง อยู่ระหว่างการคีย์คะแนน
2
รายวิชา 895-104 MAN AND ENVIRONMENT ตอน 01- ตอน04
3
อาจารย์ผู้สอน เก็ตถวา
4
ภาคการศึกษา 2/2560
5
ลำดับ
ตอน
กลุ่ม
รหัสนักศึกษา
ชื่อ-สกุล
Job5โหนดนาเล
Job5Job4
รูปนิเวศเดี่ยว
รายงาน
ถนน-สะพาน
สายเลือด
คนภูเขาไดโนเสา
สาละวิน+ภูเขาทอง
ปีใหม่มูเซอ
Job1Job2Job3
ตรงเวลาJ4
Mid120Mid10Mid(40)
ระบบนิเวศม.อ.
รูปนิเวศกลุ่ม
ทำเนียบรุ่น
ถาม-ตอบJ1
ถาม-ตอบJ2
ถาม-ตอบJ3
ถาม-ตอบJ4ถาม-ตอบJ5
6
601015711110205นางสาว ปนัดดา ศรีคชชา5.05.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.02.093831.2510.05.05.01
7
701015711110208นางสาว ปรัสรา วงษ์เมฆ4.54.55.05.0275.03.04.54.54.05.03.03.02.076726.0010.05.05.0
8
801015711110252นางสาว วาสนา ทองคำเสก4.54.55.04.5275.05.05.04.54.54.05.05.05.02.095730.7510.05.05.03
9
1301015910210564นาย ดิศรานนท์ แสงเจริญ5.0275.05.05.04.54.54.05.05.068017.0010.05.05.0
10
3301015910512012นาย ชัชวาล โพธิยก4.54.55.05.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.082828.5010.05.05.01
11
3501015910512022นาย นัทธกฤต ชูไกรไทย4.55.05.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.068825.0010.05.04.01
12
3801015910512028นาย พลพล ศรีเนตร4.54.05.05.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.086728.5010.05.021
13
3901015910512033นาย ภูมิ พันธ์เลิศธรรม4.54.05.05.0273.05.05.04.54.54.05.05.05.080626.0010.05.05.0
14
4201015910512060นาย พงศกร แซ่หลี4.54.05.05.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.079827.7510.05.05.011
15
13501016011010007นางสาว จตุพร อำพันกาญจน์4.54.55.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.02.072826.0010.05.05.01
16
13601016011010012นางสาว จุฑามณี ศรนุวัตร4.54.55.0275.05.05.04.54.54.05.05.05.02.075826.7510.05.05.01
17
1001105711210051นางสาว สุภาวดี เขียวเล่ง4.55.04.55.0275.05.05.04.54.54.55.05.05.02.093932.259.05.05.032221
18
1101105811110051
นางสาว นุสกีฟมานต์ นิยมเดชา
4.55.04.55.0275.05.05.04.54.54.55.05.05.090729.509.05.05.0
19
1201105811110063นางสาว ฟัตนีน เมาะมูลา4.54.04.55.0275.05.05.04.54.54.55.05.05.096731.009.05.05.0
20
6501105911110145
นางสาว ชัญญานุช วิริยะสุดประเสริฐ
4.55.04.55.0275.05.05.04.54.54.55.05.05.02.064723.009.05.05.011
21
6601105911110179
นางสาว ธัญญา กระจ่างพัฒน์วงษ์
4.54.04.55.0275.05.05.04.54.54.55.05.05.02.070724.509.05.05.022
22
6701105911110206
นางสาว นุศษรา กลักดวงจิตต์
4.53.54.55.0275.05.05.04.54.54.55.05.05.02.070724.509.05.05.01
23
6801105911110352นางสาว กชพรรณ วรรณรัตน์4.55.0275.05.04.54.54.55.05.062722.509.05.0
24
7901106010511080นาย อันวาร์ หมาดบากา4.54.04.55.0275.05.05.04.54.53.05.03.05.071623.759.05.0
25
8001106010511081นาย อับดุลหะกีม สะนิ4.54.04.55.0275.05.05.04.54.53.05.03.05.077524.259.05.0
26
13001116010519010นาย ชนม์ปณัฏฐ์ ปั้นแก้ว4.54.04.5
รอการกดถูกใจเพจ
294.54.54.04.04.54.54.558721.508.05.05.01
27
13101116010519035นางสาว พรพนิต เกษรา4.54.04.55.0294.54.55.04.04.54.04.54.54.578726.508.05.05.01
28
13201116010519064นาย วรัญชิต คงเย็น4.54.04.5
รอการกดถูกใจเพจ
294.54.55.04.04.54.04.54.54.554821.508.05.05.01
29
13301116010519081
นาย สิทธิศักดิ์ สุกลตระกูลเลิศ
รอการกดถูกใจเพจ
294.55.04.04.54.04.54.554720.508.05.0
30
13401116010519084นางสาว อรณิชา ใจดี4.54.04.55.0294.54.55.04.03.04.04.54.54.574725.508.05.05.01
31
13801116011310010นาย จักรกฤต วรรณ์แก้ว4.54.04.55.0294.54.55.04.04.54.04.54.576524.008.05.0
32
15801116011310149นางสาว วรินทร สะอาดแก้ว4.54.04.55.0294.54.55.04.04.54.04.54.54.572826.008.05.05.01
33
16601116011311051นางสาว ปิยรัช โยยิ่งยิ่ง4.54.04.54.0294.54.55.04.04.54.04.54.54.579928.758.05.05.01
34
3101125910512005นางสาว ขวัญฤดี ศรีสงสาร4.54.04.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.590830.509.05.05.011
35
3201125910512011นางสาว เฉลียววรรณ ช่วยคง4.54.04.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.52.088830.009.05.05.01
36
3401125910512019นางสาว ธนวดี นพฤทธิ์4.54.03.05.0273.03.05.04.04.54.05.05.04.586829.509.05.04.01
37
3601125910512026นางสาว ปิยะพร แซ่ตั้ง4.54.04.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.592831.009.05.05.01
38
4001125910512036
นางสาว รัตนภรณ์ สุทธปัญญา
4.54.04.54.5275.05.05.04.04.54.05.05.04.52.089729.259.05.05.02
39
4301125910512063
นางสาว พิมพิศา ชาญชัยชูจิต
4.53.54.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.591729.759.05.05.01
40
4501125910517072นางสาว มาริสา เสารภู4.54.04.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.584728.009.05.05.01
41
4601125910517076นางสาว รสิตา ถนัดสร้าง4.54.03.05.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.572725.009.05.05.0
42
4701125910517143นางสาว นูรีซัน บือราเฮง4.54.04.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.578827.509.05.05.011
43
4801125910517160นางสาว วิภาดา สุทธิรัตน์4.54.24.55.0275.05.05.04.04.54.05.05.04.589830.259.05.05.01
44
101135711110065นางสาว พิมพ์ชนก สอนจิตร4.54.04.04.5295.04.55.04.04.54.04.54.04.02.079726.758.05.05.04113
45
201135711110150นางสาว ชลิดา เทพกำเนิด4.54.04.05.0295.04.55.04.04.54.04.54.04.02.097731.258.05.05.011
46
301135711110165
นางสาว ณัฐนิช ธนาบริสุทธิ์
4.54.04.05.0295.04.55.04.04.54.04.54.04.02.086728.508.05.05.011
47
401135711110188นาย ธีรยุทธ์ พลายกวม4.54.24.05.0295.04.55.04.04.54.04.04.02.095730.758.05.05.01
48
501135711110196
นางสาว นวรัตน์ แจ่มจันทร์
4.53.54.05.0295.04.55.04.04.04.54.02.096731.008.05.05.0112
49
901135711110302นางสาว อาริษา วิจะสิกะ4.54.24.05.0295.04.55.04.04.54.04.54.04.02.088729.008.05.05.022
50
1401145910511002นางสาว คณิตา จารวรรณ4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.084728.0010.05.05.0
51
1501145910511007นางสาว ฉันทิตา สังข์ศิริ4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.076827.0010.05.05.0121
52
1601145910511023
นาย นนท์ธิฤทธิ์ เนียมเกตุ
4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.077726.2510.05.05.01144
53
1701145910511028นางสาว ปาริชาติ ไชยพล4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.069825.2510.05.05.0
54
1901145910511031นาย พงศกรณ์ ชูรูป4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.059721.7510.05.05.0
55
2001145910511032นาย พลกฤต วัฒนอัมพร4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.092831.0010.05.05.0
56
2101145910511034นางสาว มณีนุช รัษฎาเพ็ชร4.53.54.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.098731.5010.05.05.0111
57
2201145910511036นางสาว วนิดา มาเอียด4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.092831.0010.05.05.0
58
3001145910511071นางสาว มัณฑนี ทองเชื้อ4.54.04.55.0274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.089830.2510.05.05.012
59
3701145910512027
นางสาว พนิตสุภา รัตนวิบูลย์
4.53.54.54.5274.04.54.54.04.54.04.54.04.02.062823.5010.05.05.0
60
4101145910512054นางสาว ธนวรรณ ไกรนุกูล4.53.54.55.0274.03.04.54.04.54.03.04.04.02.077726.2510.05.05.0
61
6101155910519008
นางสาว ชุติกาญจน์ ทัศนกุล
4.53.54.5
รอการกดถูกใจ
294.54.54.54.04.54.05.04.54.52.078726.5010.05.05.0
62
6201155910519043นางสาว เกศินี พิมมนตรี4.53.54.55.0294.54.54.54.04.54.05.04.54.52.097731.2510.05.05.0
63
6301155910519062นาย ธนพัฒน์ ศิริสมบัติ3.54.54.5294.54.54.04.54.05.04.582727.5010.05.05.0
64
6401155910519066นางสาว พรสวรรค์ เหตุทอง4.54.04.55.0294.54.54.54.04.54.05.04.54.52.084728.0010.05.05.0
65
12401156010516008นาย กิตติธน เรืองคาม
รอการกดถูกใจเพจ
294.54.54.54.54.05.04.54.592730.0010.05.05.0
66
12601156010516021
นางสาว ณัฐาลักษณ์ ทิพย์ดนตรี
5.0294.54.54.54.04.54.04.54.591830.7510.05.05.0
67
12701156010516026นางสาว ธัญลักษณ์ บุญล้ำ5.0294.54.54.54.04.04.54.575523.7510.05.05.0
68
12801156010516031นางสาว น้ำฝน ประทุมมณี5.0294.54.54.54.04.54.04.54.583525.7510.05.05.0
69
60001155810510034นาย จิรโชติ ทองอนงค์4.54.04.54.00.005.05.0
70
8201166010515007นางสาว ชนัญชิดา รักเลิศ4.54.24.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.575725.759.05.05.01
71
8401166010515009นางสาว ซูจี บิลหมาน4.54.04.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.52.077827.259.05.05.0111
72
8501166010515010นางสาว ซูไฮดา หวังยี4.54.04.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.52.087829.759.05.05.01121
73
8801166010515028นาย พณปภัส วรรณเพ็ชร4.54.04.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.52.073725.259.05.05.0233
74
9001166010515047นาย อรรถนนท์ ขุนราช4.54.04.0
รอการกดถูกใจ
275.04.55.04.04.54.55.04.04.52.086728.509.05.05.01
75
9501166010515055นาย เอนก พูลแก้ว4.54.04.05.0275.04.55.04.04.54.53.04.04.52.077827.259.05.05.011
76
9601166010515056นางสาว จารุวรรณ จันทศรี4.54.04.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.52.089628.259.05.05.0111
77
9701166010515057นาย ทรงธรรม ผลความดี4.54.04.04.5275.04.55.04.04.54.55.04.04.575725.759.05.04.0
78
10401166010515074นาย ณรงค์ฤทธิ์ ทวีเลิศ4.54.24.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.568825.009.05.05.0112
79
10501166010515075
นางสาว ณัฏฐณิชา โกศลศักดิ์สกุล
4.54.24.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.574725.509.05.05.011
80
11401166010515103นางสาว พีรยา สมประสงค์4.54.04.05.0275.04.55.04.04.54.55.04.04.52.088830.009.05.05.01
81
1801175910511029นางสาว เปมิกา ทองแกมแก้ว4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.570724.508.05.05.01
82
2301175910511040นางสาว ศิริลักษณ์ ไทยแท้4.54.04.55.0263.04.55.04.04.54.54.54.04.52.084829.008.05.05.0111
83
2401175910511050
นางสาว จิตตินันท์ จันทร์พริ้ม
4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.571724.758.05.05.01
84
2501175910511052นางสาว ชนนีกานต์ หีมเดช4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.52.071825.758.05.05.01
85
2601175910511062นางสาว ธันยากร เพ็ชรขาว4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.52.082828.508.05.05.01241
86
2701175910511063นางสาว นฤมล คำสุวรรณ4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.52.084728.008.05.05.0111
87
2801175910511068นาย พจน์พงศ์ ประยูรวรรณ์4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.52.094831.508.05.05.021
88
2901175910511069นางสาว พรประภัสสร สมแก้ว4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.52.092831.008.05.05.01
89
15201176011310132นางสาว ณัฐนรี ชะนะชัย4.54.04.55.0264.54.55.04.04.54.54.54.04.589729.258.05.05.01
90
15501176011310144นางสาว พรศิริ นิชานนท์4.54.04.54.5264.54.55.04.04.54.54.54.04.592831.008.05.05.01
91
15701176011310146
นางสาว ภูริชญา เพชรศรีจันทร์
4.54.04.5264.54.55.04.04.54.54.54.04.52.090729.508.05.05.0112
92
7001026010511005
นางสาว ขวัญดาว กนกสกุลเดช
4.54.53.05.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.574725.509.05.05.01
93
7101026010511022นางสาว บุษกร เอียดรักษา4.54.53.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.595730.759.05.05.0
94
7201026010511023นาย ปัญญายุทธ บุญขันธ์4.53.53.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.52.090830.509.05.05.0114
95
7301026010511028
นางสาว เพ็ญพร ปิ่นหิรัญกาญจน์
4.54.53.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.597832.259.05.05.011
27มีค 10.57
96
7401026010511031นางสาว ภารดี ไชยภักดี4.54.53.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.581727.259.05.05.0
97
7501026010511043นางสาว อาริญา คำอ่อนศรี4.54.53.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.586728.509.05.05.01
98
7601026010511056นาย ณรงค์เดช บัวแก้ว4.53.53.55.0254.55.04.54.03.04.04.54.54.563520.759.05.05.0
99
7701026010511060นาย นิฮานีฟ อับดุลรอแม4.54.03.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.594730.509.05.05.0
100
7801026010511070นางสาว รจนา แก่นแก้ว4.54.53.55.0254.55.04.54.04.54.04.54.54.584829.009.05.05.01
Loading...
 
 
 
Sheet1
 
 
Main menu