ABCDEFGHI
1
Naziv zavezanca
Matična številka zavezanca
Številka zadeve
Datum izdaje prekrškovnega ukrepa
Čas storitve prekrška
Kraj storitve prekrška
Pravna opredelitev prekrška
Višina izrečene globe
2
" JAKOB S " - SLAŠČIČARNA - KAVA BAR NAGIB ALIRIZA S.P.5172975000710-1956/201224.10.2012ZPDZC-C 5/1-1ZPDZC-C 18/1
3
GMT d.o.o. 9000 MURSKA SOBOTA Cvetkova ul.3 4 5610613
5610613710 - 139 / 20113.10.2011
Lendavska ul. 1 20.7.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 16
1,251.88
4
Master nepremičnine d.o.o. Ivančna Gorica Ulica 6. junija 12 710 - 180 / 201111.8.2011
Dol pri Ljubljani 21.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 16
1,251.88
5
PROBANKA LEASING d.o.o. 2000 Maribor Trg Leona Štuklja 12 5724180
5724180710 - 622 / 201131.8.2011Maribor 31.1.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 16
1,251.88
6
PROTIG d.o.o. 9240 LJUTOMER Prešernova ul. 5 20418552041855710 - 88 / 20117.6.2011Ljutomer 7.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 16
0.00
7
CESTNO PODJETJE PTUJ d.d. 2250 ptuj Zagrebška cesta 49 a 5143284
5143284710 - 676 / 201114.9.2011Ptuj 14.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
8
GP MIMI d.o.o. Ljubljana Zaloška cesta 188 39380000003938000000710 - 120 / 201112.12.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
9
GRADBENI REMONT d.o.o. 2250 Ptuj Žnidaričevo nabrežje 10 1415310
1415310710 - 595 / 201117.8.2011
Draženci 17.8.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
10
GRADBENI REMONT d.o.o. 2250 Ptuj Žnidaričevo nabrežje 10 1415310
1415310710 - 627 / 20111.9.2011Draženci 1.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
11
IGD HOLERMUOS-GRADNJE d.o.o. 2270 Ormož Vrazova 9 3933482
3933482710 - 481 / 201129.6.2011Ptuj 28.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
12
IPI d.o.o. 3250 Rogaška Slatina Zgornje Negonje 36 d 5111498
5111498710 - 703 / 20113.10.2011Sodinci 29.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
13
IPI d.o.o. 3250 Rogaška Slatina Zgornje Negonje 36 d 5111498
5111498710 - 806 / 20114.11.2011
Sodnice 4.11.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
14
JUVEN d.o.o. 2234 Benedikt Colnikov trg 16 21570392157039710 - 465 / 201113.6.2011
Cerkvenjak 10.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
15
KLIMA PETEK d.o.o. 2000 MARIBOR Kraljeviča Marka ul. 14 5315301
5315301710 - 161 / 20119.11.2011
Šalovci 80 4.11.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
16
LIPA z.o.o. Lenart Kraigherjeva 19 b 52838175283817710 - 446 / 20119.6.2011
Trnovska vas 9.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
17
MATIMA d.o.o. Postojna Za Sovičem 12 20841980002084198000710 - 116 / 201130.8.2011
Postojna 23.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
18
POBEŽNIK&POBEŽNIK d.o.o. 3250 Rogaška Slatina Tekačevo 42 3823423
3823423710 - 604 / 201122.8.2011
Kidričevo 17.8.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
19
POCK gradnja d.o.o. Tišina Petanjci 10 339093000339093000710 - 93 / 20117.6.2011Rakek 18.5.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
20
PREKMURKA INŽENIRING z.b.o 9000 Murska Sobota Slomškova ulica 25 5682312
5682312710 - 478 / 201116.6.2011
Velika Nedelja 16.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
21
STELING d.o.o. Stari trg pri Ložu Vrhnika pri Ložu 13 2373327000
2373327000710 - 160 / 20111.2.2012Stari trg pri Ložu
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
22
VELEMONT d.o.o. Ig Ljubljanska cesta 9 22708890002270889000710 - 174 / 201125.11.2011Ig
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
1,251.88
23
DARKO HALIĆ s.p. 710 - 195 / 20115.1.2012Dol pri Ljubljani
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
24
DARKO HALIĆ s.p. 710 - 196 / 20115.1.2012Dol pri Ljubljani
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
25
DARKO KRIŽANEC s.p.710 - 348 / 201120.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
26
DARKO MEDVEŠČEK s.p. 710 - 121 / 201128.10.2011Branik
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
27
FRANC MARAJH s.p. 710 - 124 / 20118.9.2011Cven 8.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
28
JANEZ KUZMA s.p.710 - 140 / 20113.10.2011
Murska Sobota 28.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
29
KAREL VODNIK s.p.710 - 151 / 201128.10.2011Logatec
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
30
MARJAN MIŠKO s.p. 710 - 94 / 201116.6.2011
Ljutomer 16.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
31
MARTIN FORJAN s.p. 710 - 125 / 20118.9.2011Cven 8.9.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
32
Narič Pero s.p. 710 - 208 / 201113.6.2011Ljubljana 7.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
33
RADO GRLJ s.p. 710 - 94 / 20117.6.2011
Ilirska Bistrica 2.6.2011
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
34
ZORAN JOVIČEVIĆ s.p. 710 - 131 / 201124.10.2011Maribor
1.) Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih - 17
417.29
35
PRIMORJE GEOTEHNIKA d.o.o. Senožeče Laže 30 1834444000
1834444000710 - 81 / 201115.12.2011Laže
1.) Zakon o delnem povračilu nadomestila plače(ZDPNP) - 19/1/2
0.00
36
Lobo transport d.o.o. 1234 Mengeš Liparjeva cesta 26 3071260000
3071260000710 - 229 / 201121.10.2011
Mengeš 17.10.2011
1.) Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) - 36/1/2
0.00
37
HUDŽAR Jože s.p. 710 - 860 / 201124.11.2011
Koračice 37 24.11.2011
1.) Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD) - 36/1/4
800.00
38
ISTRABENZ TURIZEM d.d. Portorož Obala 33 50048880005004888000710 - 50 / 201112.12.2011Portorož
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/10
3,000.00
39
HI-FI VIDEOSTUDIO d.o.o. 9000 Murska Sobota Gregorčičeva ul. 6 5803918
5803918710 - 167 / 20112.12.2011
Murska Sobota 2.11.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/10
1,500.00
40
KOGRAD IGEM D.O.O. ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU SELOVEC 83 141206000
141206000710 - 3 / 201117.2.2012
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 1.10.2009
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/10
0.00
41
NARAVNO ZDRAVILIŠČE TOPOLŠICA D.D. TOPOLŠICA TOPOLŠICA 77 5259274
5259274710 - 13 / 201126.3.2012
TOPOLŠICA 1.7.2010
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/10
0.00
42
CODEX d.o.o. 9000 MURSKA SOBOTA Plese 7 b 57794215779421710 - 102 / 201129.6.2011
Murska Sobota 10.6.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
3,000.00
43
KLJUČAVNIČARSTVO KOVIS d.o.o. 2352 Selnica ob Dravi Mariborska cesta 44
710 - 290 / 201121.11.2011
Selnica ob Dravi 1.2.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
3,000.00
44
ANTON KREBELJ s.p.710 - 104 / 20116.9.2011Neverke 8.2.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
1,500.00
45
BOJAN ČRNKO s.p.710 - 171 / 201112.12.2011
Murska Sobota 18.7.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
1,500.00
46
INPROLES d.o.o. 9250 GORNJA RADGONA Zagajski vrh 1 a 3607534000
3607534000710 - 172 / 201114.12.2011
Gornja Radgona 23.11.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
1,500.00
47
MONGRAD d.o.o. Koper Oljčna pot 63/a 38944100003894410000710 - 197 / 201128.12.2011Koper 1.6.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
1,500.00
48
URAL PLUS 2 d.o.o. 2341 Limbuš Limbuška cesta 2 3546802000
3546802000710 - 843 / 201123.11.2011Limbuš 1.3.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
1,500.00
49
IMTEK d.o.o. 2250 Ptuj Na jasi 23 36491723649172710 - 760 / 201116.11.2011Ptuj 19.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
0.00
50
JAVOR PIVKA d.d. Pivka Kolodvorska cesta 9/a 5038634000
5038634000710 - 89 / 201117.10.2011Pivka
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
0.00
51
MIRNIK TRADE d.o.o. 3000 CELJE Lopata 44 56863420005686342000710 - 325 / 201120.10.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
0.00
52
ŽVARC Franc s.p. 2351 Kamnica Rošpoh - del 201 5189280000
5189280000710 - 305 / 201114.5.2013
Kamnica 21.9.2009
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15
0.00
53
Aleš JERENKO s.p. 710 - 732 / 201113.10.2011FRAM 7.6.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/16 3.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/10
3,200.00
54
AEDONA d.o.o. 2214 Sladki Vrh Vranji vrh 82 15628430001562843000710 - 836 / 201118.11.2011
Sladki vrh 17.8.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 230/1/10
1,700.00
55
WELDING SKUPINA d.o.o. - izbrisan Maribor Pohorska ulica 13
2274329000710 - 425 / 20111.6.2011Maribor 15.8.2008
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 230/1/16 3.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/2
0.00
56
E-SAŠ d.o.o. Ljubljana Pot k Savi 76 D 35694623569462710 - 479 / 20114.1.2012Ljubljana 18.5.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/10
5,250.00
57
ALUSTAR d.o.o. Portorož Obala 114 57574010005757401000710 - 119 / 201125.10.2011Portorož
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/10
1,700.00
58
STOMITRANS d.o.o. 5290 Šempeter Ul. Ivana Suliča 14 B 3296377000
3296377000710 - 113 / 20112.12.2011
Nova Gorica 2.12.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/10
1,700.00
59
TECH-LINE, d.o.o. 4270 JESENICE C. BORISA KIDRIČA 10 165816
165816710 - 113 / 201122.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/8 3.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/9 4.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/10
200.00
60
IBROGRADNJA d.o.o. 1230 DOMŽALE Slamnikarska cesta 1b 2190745000
2190745000710 - 154 / 201127.7.2011
Domžale 21.11.2010
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/15 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/9
1,700.00
61
KADEAN d.o.o. 2000 Maribor Šentpeterska ulica 7 38443153844315710 - 832 / 201121.11.2011Maribor 30.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/16
3,000.00
62
Krejan-Levec d.o.o. 1236 Trzin Brodišče 21 58432860005843286000710 - 193 / 20114.11.2011Trzin 30.7.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/16
1,500.00
63
DAR - VAL d.o.o. 5290 Šempeter pri Gorici Ulica 9. septembra 137, Vrtojba 2229358000
2229358000710 - 89 / 20117.11.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/16
0.00
64
MIKS d.o.o. 2250 Ptuj Prečna pot 1 a 53090695309069710 - 623 / 20116.10.2011Ptuj 4.7.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/16
0.00
65
JACE d.o.o. Sežana Partizanska 109 340092100340092100710 - 73 / 201127.10.2011Sežana
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/16 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 230/1/8
300.00
66
E.S.A. d.o.o. 3000 CELJE Kosovelova ulica 16 36199150003619915000710 - 327 / 201125.10.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/18
1,500.00
67
MARK & ANA d.o.o. 3000 CELJE Mariborska cesta 100 3425754000
3425754000710 - 329 / 201128.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/18
1,500.00
68
ALUMAR d.o.o. Cerknica Podskrajnik 109 53702251534548000710 - 84 / 20119.6.2011Cerknica
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/18
0.00
69
TVIS d.o.o. Koper Ulica II. prekomorske brigade 22/a 5624185000
5624185000710 - 168 / 201118.11.2011KOper 6.5.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/19
1,500.00
70
ADAX INTERNATIONAL d.o.o. Ljubljana Kuštrinova 1 5448689
5448689000710 - 81 / 201019.4.2012Ljubljana 15.3.2010
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/19
0.00
71
DERŽIČ-DREZGA DOBOVA d.o.o. Dobova Ulica bratov Gerjovičev 35 5529972000
5529972000710 - 30 / 201122.12.2011
Dobova 29.12.2010
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/19
0.00
72
Lesna industrija Litija d.d. v stečaju 1270 Litija Breg pri Litiji 54 5038057000
5038057000710 - 207 / 201127.10.2011Litija 12.7.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/19
0.00
73
T.L.M. d.o.o. 3314 BRASLOVČE Parižlje 14a 37669180003766918000710 - 303 / 201125.8.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/19
0.00
74
AVRIGO d.d. 5000 Nova Gorica Kidričeva ul. 20 51433730005143373000710 - 64 / 20119.8.2011
Nova Gorica 28.7.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
3,000.00
75
AVTOBUSNI PREVOZI RIŽANA d.o.o. Rižana Rižana 35 1540564000
1540564000710 - 161 / 201115.11.2011Koper
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
3,000.00
76
STROJ D.O.O. RADLJE OB DRAVI MARIBORSKA CESTA 32 5041376000
5041376000710 - 65 / 20117.11.2011
RADLJE OB DRAVI 17.2.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
3,000.00
77
TERZINI d.o.o. Ljubljana Kriva pot 40 378634378634710 - 157 / 20117.11.2011Ljubljana
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
3,000.00
78
AKADEMIJA ZA RAZVOJ PODJETNIŠTVA DOO LJUBLJANA TRŽAŠKA 42 3624218
3624218000710 - 41 / 201112.7.2011TREBNJE 1.2.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
79
FERIZ KOKOLLARI s.p. 710 - 436 / 201120.10.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
80
HERMAN OSTRIČ s.p.710 - 156 / 201127.10.2011
Čepinci 10 27.10.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
81
INFO MARIS d.o.o. 6000 Koper Cesta na Markovec 9 2221721000
2221721000710 - 130 / 20118.9.2011Koper 23.7.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
82
LELA PETEK s.p. 710 - 101 / 201129.6.2011
Kuzma 57 29.6.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
83
LTG d.o.o. 2212 Šentilj Suhodolčanova ulica 9 57626180005762618000710 - 935 / 201122.12.2011
Bistrica ob Dravi 1.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
84
McKENSIE d.o.o. 2000 Maribor Trg Dušana Kvedra 8 5723230710 - 468 / 201121.6.2011Maribor 1.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
85
POBEŽIN&POBEŽIN d.o.o. 3250 Rogaška Slatina Tekačevo 42
38723423710 - 605 / 201116.8.2011
Tekačevo 16.8.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
86
VINCENC STRAŠEK s.p. 710 - 127 / 201120.10.2011Šmarje pri Jelšah
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
1,500.00
87
Bogal d.o.o. 1219 Laze v Tuhinju Zgornji Tuhinj 12a 1488724000
1488724000710 - 155 / 201116.6.2011
Laze v Tuhinju 6.6.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
0.00
88
DOLENC, d.o.o. ŠKOFJA LOKA POLDLUBNIK 135 556140135 556140710 - 251 / 201125.10.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
0.00
89
JANKO BALANT s.p. 710 - 102 / 20117.10.2011Ljubljana
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
0.00
90
TENIŠKI KLUB KRŠKO Krško Cesta krških žrtev 130b 5275393000
5275393000710 - 211 / 20115.6.2012Krško
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
0.00
91
Triam d.o.o. 1240 Kamnik Steletova 25 34181543418154710 - 211 / 201119.9.2011Kamnik 23.8.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
0.00
92
VOLFER d.o.o. - izbrisan 2000 Maribor Jadranska c. 28 3812375000
3812375000710 - 949 / 201117.5.2012
Selnica ob Dravi 17.11.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2
0.00
93
DOM.IN.DOM, d.o.o. 4000 KRANJ CANKARJEVA ULICA 7 3318338000
3318338000710 - 305 / 201129.2.2012
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/2 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/4
1,917.29
94
BRGLEZ d.o.o. 3305 VRANSKO Vransko 17 22304880002230488000710 - 248 / 201023.8.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/20
0.00
95
PRESTA D.O.O. VELENJE CESTA TALCEV 2 53169950005316995000710 - 51 / 201121.2.2012
VELENJE 25.9.2010
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/22 2.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/1 3.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/2 4.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 231/1/4
0.00
96
OSNOVNA ŠOLA DR. FRANJA ŽGEČA DORNAVA 2252 Dornava Dornava 136 a 3087015000
3087015000710 - 828 / 201121.11.2011Dornava 1.1.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/4
3,000.00
97
OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA 9000 MURSKA SOBOTA Trstenjakova ul. 73 5640261
5640261710 - 133 / 201115.9.2011
M. Sobota, Trstenjakova ul. 73 25.8.2010
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/4
3,000.00
98
Osnovna šola Janka Kersnika Brdo 1225 Lukovica Brdo pri Lukovici 5 508279000
508279000710 - 261 / 201122.11.2011
Lukovica 28.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/4
3,000.00
99
OSNOVNA ŠOLA MIŠKA KRANJCA VELIKA POLANA 9225 VELIKA POLANA Velika Polana 215 b 508976000
508976000710 - 130 / 201114.9.2011
V. Polana 215 b 14.9.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/4
3,000.00
100
MOJA PREHRANA d.o.o. 2000 Maribor Koroška cesta 105 a 3636739
3636739710 - 406 / 201114.6.2011Maribor 9.5.2011
1.) Zakon o delovnih razmerjih (ZDR - A) - 229/1/4
0.00