โครงการ เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาชื่อหน่วยงานที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือชื่อ - สกุลตำแหน่งมือถือ
2
21/11/2018, 15:00:40
สาขาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง เมือง นครราชสีมา
044-233-000 ต่อ 3087นายทวี นำสกุลวงศ์อาจารย์0873944361
3
4/1/2019, 15:47:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300
053 921444
น.ส เกิดศิริ ชมภูกาวิน
อาจารย์09309159562
4
4/1/2019, 16:52:57
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ถ.ห้วยแแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053921444นายเดชาธร พจนพงษ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
0622645709
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu