Lika stort som Blekinge
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
£
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
m2svenjano
2
2.60E-70Planckytan. Mindre än så blir det (kanske) inte.Planck areaプランク面積Plancks areal
3
1.00E-28en uranatomkärna i genomskärning
the cross-sectional area of an uranium nucleus
ウランの原子核の断面積
tverrsnittet av en uranatomkjerne
4
6.00E-12ytan på en E. coli-bakterieSurface area of an E. coli bacterium大腸菌の表面積
overflaten på en E. coli-bakterie
5
1.00E-10en röd blodkroppa red blood cell赤血球et rødt blodlegeme
6
0.000000000314en hudcella human skin cell表皮細胞en hudcelle
7
5.50E-08en pixel på en modern dataskärma modern computer display pixelコンピューターの画面のピクセル
en pixel på en moderne dataskjerm
8
0.0000095ett knappnålshuvuda pinheadピンの頭et knappenålshode
9
0.0005ett frimärkea postage stamp切手et frimerke
10
1.54E-04en kontaktlinsa contact lensコンタクトen kontaktlinse
11
0.004620688ett kreditkorta credit cardクレジットカードet kredittkort
12
0.00580644en post it-lappa post-it-noteポストイットノートen Post-it-lapp
13
0.0198en pocketboka paperback book文庫本en pocketbok
14
0.073en pizzaa pizzaピザen pizza
15
0.787366167en 46-tums-tva 46 inch tv screen46インチの画面en 46 tommers TV
16
1.1en badhanduka bath towelバスタオルet badehåndkle
17
1.35ett badlakana large bath towel大きいバスタオルet strandhåndkle
18
15en parkeringsplatsa parking space駐車スペースen parkeringsplass
19
81.74en badminton-plana badminton courtバドミントンコートen badmintonbane
20
162en volleybollplana volleyball courtバレーボールコートen volleyballbane
21
261en tennisplana tennis courtテニスコートen tennisbane
22
7350en fotbollsplana soccer fieldサッカー競技場en fotballbane
23
6.41E+11FrankrikeFranceフランスFrankrike
24
7.36E+13Indiska oceanenthe Indian Oceanインド洋Det indiske hav
25
1.06E+14Atlantenthe Atlantic ocean大西洋Atlanterhavet
26
1.65E+14Stilla havetthe Pacific Ocean太平洋Stillehavet
27
510000000000000hela jordenplanet earth地球の表面Jordens overflate
28
7.64E+15Neptunus ytathe surface of Neptune海王星の表面Neptuns overflate
29
8.12E+15Uranus ytathe surface of Uranus天王星の表面Uranus' overflate
30
4.27E+16Saturnus ytathe surface of Saturn土星の表面Saturns overflate
31
6.22E+16Jupiters ytathe surface of Jupiter木星の表面Jupiters overflate
32
6.09E+18solens ytathe surface of the sun太陽の表面solens overflate
33
2.50E+25ytan på den största kända stjärnansurface of the largest known star最大の星の表面
overflaten til den største kjente stjernen
34
7.43E+25Vintergatan (sedd uppifrån)The Milky Way (from above)上から見た天の川Melkeveien (sett ovenfra)
35
6.08E+27en genomskärning av hela det synliga universum
the biggest area that could fit within the observable universe
観測可能な宇宙の断面積
tverssnittet av hele det synlige universet
36
0.00725468en iPhone 5an iPhone 5iPhone5en iPhone 5
37
0.044826en iPadan iPadiPaden iPad
38
6.36E+25ytan innanför Neptunus yttersta bana
the cross section of the solar system, inside Neptunes outermost orbit
海王星の軌道以内の太陽系
et tverrsnitt av solsystemet innenfor Neptuns ytterste bane
39
1.00E+60
Vad är det egentligen du försöker mäta? Så där stora saker finns inte.
What are you trying to measure, really? Nothing is that big.
何を測定しようとしているの?そんなに大きいものはないよ。
Hva er det egentlig du prøver å måle? Ingenting er så stort.
40
148500en landningsbana på en större flygplatsa runway at a major airport滑走路rullebanen på en stor flyplass.
41
0ingentingnothingIngenting
42
0.000178ett hålslagshåla hole punch holeパンチ穴hullet fra en hullmaskin
43
0.06237ett A4-papperan A4 paperA4用紙et A4-ark
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu