รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลจ จปฐ.จังหวัดพังงา .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2563
2
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
3
4
ที่รายชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลผลการจัดเก็บ ปี 2562ครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2563ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 63ผลการจัดเก็บคิดเป็นร้อยละผลการบันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 63ผลการบันทึกคิดเป็นร้อยละ
5
1นบปริง1นบปริง 116 116 0.000.00
6
2ปากหรา2นบปริง 138 138 0.000.00
7
3บางแนะ3นบปริง 335 335 0.000.00
8
4ปริง4นบปริง 256 256 0.000.00
9
5บางตง5นบปริง 125 125 0.000.00
10
6บางบ้า6นบปริง 136 136 0.000.00
11
7เผล7นบปริง 216 216 0.000.00
12
8โรงกลวง8นบปริง 77 77 0.000.00
13
9ควน1
ถ้ำน้ำผุด
175 175 0.000.00
14
10ฝ่ายท่า2
ถ้ำน้ำผุด
115 115 0.000.00
15
11ถ้ำน้ำผุด3
ถ้ำน้ำผุด
468 468 0.000.00
16
12หัวช้าง4
ถ้ำน้ำผุด
160 160 0.000.00
17
13บางเตยเหนือ1บางเตย 126 126 0.000.00
18
14บางเตยกลาง2บางเตย 85 85 0.000.00
19
15เขาเฒ่า3บางเตย 256 256 0.000.00
20
16บางเสียด4บางเตย 338 338 0.000.00
21
17เกาะเคี่ยม5บางเตย 230 230 0.000.00
22
18กลาง6บางเตย 175 175 0.000.00
23
19บางเตยใต้7บางเตย 67 67 0.000.00
24
20บางพัฒน์8บางเตย 65 65 0.000.00
25
21บ้านใต้9บางเตย 171 171 0.000.00
26
22ตากแดด1ตากแดด 138 138 0.000.00
27
23สวนพริก2ตากแดด 244 244 0.000.00
28
24บางญวน3ตากแดด 181 181 0.000.00
29
25ในหงบควนคา4ตากแดด 105 105 0.000.00
30
26หินเพิง1สองแพรก 10 10 0.000.00
31
27สองแพรก2สองแพรก 107 107 0.000.00
32
28ทับแหวน3สองแพรก 45 45 0.000.00
33
29ทุ่งคาโงก1
ทุ่งคาโงก
173 173 0.000.00
34
30บางม่า2
ทุ่งคาโงก
119 119 0.000.00
35
31ตีนเขา3
ทุ่งคาโงก
97 97 0.000.00
36
32บางกัน4
ทุ่งคาโงก
157 157 0.000.00
37
33ทับเหรียง5
ทุ่งคาโงก
60 60 0.000.00
38
34ท่าด่าน1
เกาะปันหยี
141 141 0.000.00
39
35เกาะปันหยี2
เกาะปันหยี
263 263 0.000.00
40
36เกาะไม้ไผ่3
เกาะปันหยี
150 150 0.000.00
41
37
เกาะหมากน้อย
4
เกาะปันหยี
297 297 0.000.00
42
38ป่ากอ1ป่ากอ 105 105 0.000.00
43
39ปากโตน2ป่ากอ 213 213 0.000.00
44
40ในโตน3ป่ากอ 105 105 0.000.00
45
41พรุดีด4ป่ากอ 117 117 0.000.00
46
42นอก5ป่ากอ 135 135 0.000.00
47
43เทศบาลเมืองพังงา
เมืองพังงา
1,237 1,237 0.000.00
48
รวม 8,029 8,029 - 0.00 - 0.00
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...