รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลจ จปฐ.จังหวัดพังงา .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2561
2
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
3
4
ที่รายชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลผลการจัดเก็บ ปี 2560ครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2561ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 61ผลการจัดเก็บคิดเป็นร้อยละผลการบันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 61ผลการบันทึกคิดเป็นร้อยละ
5
1นบปริง1นบปริง 118 118 124 105.08 124 105.08
6
2ปากหรา2นบปริง 150 150 109 72.67 109 72.67
7
3บางแนะ3นบปริง 342 342 358 104.68 358 104.68
8
4ปริง4นบปริง 259 259 262 101.16 262 101.16
9
5บางตง5นบปริง 122 122 127 104.10 127 104.10
10
6บางบ้า6นบปริง 133 133 137 103.01 137 103.01
11
7เผล7นบปริง 228 228 220 96.49 220 96.49
12
8โรงกลวง8นบปริง 80 80 78 97.50 78 97.50
13
9ควน1
ถ้ำน้ำผุด
179 179 175 97.77 175 97.77
14
10ฝ่ายท่า2
ถ้ำน้ำผุด
109 109 116 106.42 116 106.42
15
11ถ้ำน้ำผุด3
ถ้ำน้ำผุด
436 436 446 102.29 446 102.29
16
12หัวช้าง4
ถ้ำน้ำผุด
165 165 160 96.97 160 96.97
17
13บางเตยเหนือ1บางเตย 125 125 126 100.80 126 100.80
18
14บางเตยกลาง2บางเตย 85 85 83 97.65 83 97.65
19
15เขาเฒ่า3บางเตย 234 234 247 105.56 247 105.56
20
16บางเสียด4บางเตย 321 321 333 103.74 333 103.74
21
17เกาะเคี่ยม5บางเตย 238 238 227 95.38 227 95.38
22
18กลาง6บางเตย 154 154 159 103.25 159 103.25
23
19บางเตยใต้7บางเตย 64 64 65 101.56 65 101.56
24
20บางพัฒน์8บางเตย 64 64 64 100.00 64 100.00
25
21บ้านใต้9บางเตย 155 155 167 107.74 167 107.74
26
22ตากแดด1ตากแดด 138 138 137 99.28 137 99.28
27
23สวนพริก2ตากแดด 213 213 235 110.33 235 110.33
28
24บางญวน3ตากแดด 180 180 181 100.56 181 100.56
29
25ในหงบควนคา4ตากแดด 106 106 99 93.40 99 93.40
30
26หินเพิง1สองแพรก 10 10 10 100.00 10 100.00
31
27สองแพรก2สองแพรก 108 108 109 100.93 109 100.93
32
28ทับแหวน3สองแพรก 41 41 45 109.76 45 109.76
33
29ทุ่งคาโงก1
ทุ่งคาโงก
144 144 168 116.67 168 116.67
34
30บางม่า2
ทุ่งคาโงก
122 122 118 96.72 118 96.72
35
31ตีนเขา3
ทุ่งคาโงก
97 97 98 101.03 98 101.03
36
32บางกัน4
ทุ่งคาโงก
159 159 156 98.11 156 98.11
37
33ทับเหรียง5
ทุ่งคาโงก
59 59 56 94.92 56 94.92
38
34ท่าด่าน1
เกาะปันหยี
147 147 142 96.60 142 96.60
39
35เกาะปันหยี2
เกาะปันหยี
266 266 265 99.62 265 99.62
40
36เกาะไม้ไผ่3
เกาะปันหยี
146 146 150 102.74 150 102.74
41
37
เกาะหมากน้อย
4
เกาะปันหยี
296 296 299 101.01 299 101.01
42
38ป่ากอ1ป่ากอ 105 105 105 100.00 105 100.00
43
39ปากโตน2ป่ากอ 212 212 213 100.47 213 100.47
44
40ในโตน3ป่ากอ 105 105 105 100.00 105 100.00
45
41พรุดีด4ป่ากอ 115 115 117 101.74 117 101.74
46
42นอก5ป่ากอ 133 133 133 100.00 133 100.00
47
43เทศบาลเมืองพังงา
เมืองพังงา
1,234 1,234 1,237 100.24 1,237 100.24
48
รวม 7,897 7,897 7,961 100.81 7,961 100.81
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
เมือง
เกาะยาว
กะปง
คุระบุรี
ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วป่า
ทับปุด
ท้ายเหมือง
สรุปผลตำบล
สรุปผลอำเภอ
 
 
Main menu