รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลจ จปฐ.จังหวัดพังงา .xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายงานผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี 2562
2
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
3
4
ที่รายชื่อหมู่บ้านหมู่ที่ตำบลผลการจัดเก็บ ปี 2561ครัวเรือนเป้าหมาย ปี 2562ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 62ผลการจัดเก็บคิดเป็นร้อยละผลการบันทึกข้อมูล จปฐ.ปี 62ผลการบันทึกคิดเป็นร้อยละ
5
1นบปริง1นบปริง 124 124 124 100.00 60 48.39
6
2ปากหรา2นบปริง 109 109 100 91.74 50 45.87
7
3บางแนะ3นบปริง 358 358 0.000.00
8
4ปริง4นบปริง 262 262 0.000.00
9
5บางตง5นบปริง 127 127 0.000.00
10
6บางบ้า6นบปริง 137 137 0.000.00
11
7เผล7นบปริง 220 220 0.000.00
12
8โรงกลวง8นบปริง 78 78 0.000.00
13
9ควน1
ถ้ำน้ำผุด
175 175 0.000.00
14
10ฝ่ายท่า2
ถ้ำน้ำผุด
116 116 0.000.00
15
11ถ้ำน้ำผุด3
ถ้ำน้ำผุด
446 446 0.000.00
16
12หัวช้าง4
ถ้ำน้ำผุด
160 160 0.000.00
17
13บางเตยเหนือ1บางเตย 126 126 0.000.00
18
14บางเตยกลาง2บางเตย 83 83 0.000.00
19
15เขาเฒ่า3บางเตย 247 247 0.000.00
20
16บางเสียด4บางเตย 333 333 0.000.00
21
17เกาะเคี่ยม5บางเตย 227 227 0.000.00
22
18กลาง6บางเตย 159 159 0.000.00
23
19บางเตยใต้7บางเตย 65 65 0.000.00
24
20บางพัฒน์8บางเตย 64 64 0.000.00
25
21บ้านใต้9บางเตย 167 167 0.000.00
26
22ตากแดด1ตากแดด 137 137 0.000.00
27
23สวนพริก2ตากแดด 235 235 0.000.00
28
24บางญวน3ตากแดด 181 181 0.000.00
29
25ในหงบควนคา4ตากแดด 99 99 0.000.00
30
26หินเพิง1สองแพรก 10 10 0.000.00
31
27สองแพรก2สองแพรก 109 109 0.000.00
32
28ทับแหวน3สองแพรก 45 45 0.000.00
33
29ทุ่งคาโงก1
ทุ่งคาโงก
168 168 0.000.00
34
30บางม่า2
ทุ่งคาโงก
118 118 0.000.00
35
31ตีนเขา3
ทุ่งคาโงก
98 98 0.000.00
36
32บางกัน4
ทุ่งคาโงก
156 156 0.000.00
37
33ทับเหรียง5
ทุ่งคาโงก
56 56 0.000.00
38
34ท่าด่าน1
เกาะปันหยี
142 142 0.000.00
39
35เกาะปันหยี2
เกาะปันหยี
265 265 0.000.00
40
36เกาะไม้ไผ่3
เกาะปันหยี
150 150 0.000.00
41
37
เกาะหมากน้อย
4
เกาะปันหยี
299 299 0.000.00
42
38ป่ากอ1ป่ากอ 105 105 0.000.00
43
39ปากโตน2ป่ากอ 213 213 0.000.00
44
40ในโตน3ป่ากอ 105 105 0.000.00
45
41พรุดีด4ป่ากอ 117 117 0.000.00
46
42นอก5ป่ากอ 133 133 0.000.00
47
43เทศบาลเมืองพังงา
เมืองพังงา
1,232 1,232 0.000.00
48
รวม 7,956 7,956 224 2.82 110 1.38
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu