ร่างบัญชีจัดสรรICU
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
GHIJKLMNYZ
1
แบบรายงาน Online ยืนยัน การขอรับงบประมาณปี พ.ศ. 2561 รายการงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และรายการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น
2
งบประมาณ พ.ร.บ.ปี พ.ศ. 2561 แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ กิจกรรมหลักการยกระดับคุณภาพสถานศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน
3
เพื่อความสะดวกกรุณาใช้โปรแกรม Google Chrome กรอกข้อมูล (ข้อมูลมี 2 SHEET)
4
ปิดการรายงาน Online แล้วกรุณาติดต่อ 02 288 5848 สำหรับท่านที่ยืนยันในระบบแล้ว/ยังไม่ได้ยืนยันกรุณา Fax เอกสารแบบรายงานพร้อมหนังสือนำส่ง ที่ 02 288 5847 หรือ 02 281 1956 หรือเมล์ obecplan@gmail.com ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2560
5
6
7
8
เลือกสถานะขอรับจัดสรร/ไม่รับสพท.โรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดรายการ งบประมาณหมายเหตุสถานะการส่งเอกสารนำส่ง
9
คลิ๊กเลือกพิมพ์ข้อความส่วนกลางจะกรอกข้อมูลหากได้รับเอกสารแล้ว
10
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาญจนบุรี เขต 2วัดสนามแย้ สนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 346,500 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
12
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาญจนบุรี เขต 3บ้านท่ามะเดื่อ ห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 198,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
14
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านรางขาม หนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 198,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
15
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาญจนบุรี เขต 4บ้านหนองสำโรง หนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 346,500 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
17
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านคำเม็ก ไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
18
ไม่ต้องการรับงบประมาณแล้วสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1หลักเมืองกมลาไสย หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับหนังสือยืนยันไม่ขอรับงบประมาณแล้ว
19
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1บ้านเหล่าค้อ เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
20
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โนนป่างิ้ววิจิตวิทยา โนนน้ำเกลี้ยง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
21
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1ชุมชนนามะเขือวิทยา นามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
22
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) นาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
23
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1นาคูณวิทยา สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
24
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 1โปโลเล้าสามัคคีวิทยา กมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
26
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2หนองบัวชุม หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 198,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
27
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กาฬสินธุ์ เขต 2คำบอนวิทยาสรรพ์ ยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
29
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านเทียมเจริญ คณฑี เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
30
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กำแพงเพชร เขต 1บ้านวังเฉลียง คลองพิไกร พรานกระต่าย กำแพงเพชร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
32
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านคลองสุขใจ ทุ่งทอง ทรายทองวัฒนา กำแพงเพชร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
33
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กำแพงเพชร เขต 2บ้านวังหัวแหวนพัฒนา วังหามแห ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
34
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.กำแพงเพชร เขต 2ประชาราษฎร์สามัคคี บ่อถ้ำ ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
36
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น หนองแวง พระยืน ขอนแก่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
37
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา บึงเนียม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
38
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ขอนแก่น เขต 1บ้านซำจานเนินทอง บ้านค้อ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
40
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ขอนแก่น เขต 2บ้านหนองขามสมบูรณ์ โนนสมบูรณ์ บ้านแฮด ขอนแก่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
42
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ขอนแก่น เขต 3บ้านห้วยโจด โนนข่า พล ขอนแก่น ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 198,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
44
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.จันทบุรี เขต 2วัดผักกาด คลองใหญ่ โป่งน้ำร้อน จันทบุรี ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 396,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
46
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านหนองแสง เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 396,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
47
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดธารพูด บ้านซ่อง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 396,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
48
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านหนองปรือกันยาง ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 396,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
49
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดอ่าวช้างไล่ หัวสำโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
50
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านหนองประโยชน์ ท่าตะเกียบ ท่าตะเกียบ ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
51
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านห้วยหิน เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
52
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2บ้านชำขวาง เขาหินซ้อน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
53
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2วัดดงยาง หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
55
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชลบุรี เขต 3บ้านวังค้อ บึง ศรีราชา ชลบุรี ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
57
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านหนองไห ถ้ำวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
58
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านเจาเหนือ วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
59
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านเสี้ยวน้อย บ้านเล่า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
60
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านหนองไฮใต้ หนองบัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
61
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านห้วยหวาย ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
62
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านนาวัง นาเสียว เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
63
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 1บ้านหินกอง ห้วยบง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
65
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 2บ้านโคกสง่า หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
67
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ชัยภูมิ เขต 3บ้านห้วยเกตุ วะตะแบก เทพสถิต ชัยภูมิ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
69
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 1บ้านเวียงกือนา ริมกก เมืองเชียงราย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
70
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 1บ้านหัวดง ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
71
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 1บ้านป่าแหย่ง ห้วยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
73
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าบงท้าวแก่นจันทน์ แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 396,000 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
74
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านท่ามะโอ จอมหมอกแก้ว แม่ลาว เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
75
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านโป่ง โรงช้าง ป่าแดด เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
76
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2ชุมชนบ้านสันมะค่า สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
77
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) วาวี แม่สรวย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
78
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่ตาช้าง ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
79
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
80
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยมะซาง วาวี แม่สรวย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
81
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านแม่แก้ว แม่อ้อ พาน เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
82
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านห้วยหมอเฒ่า เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
83
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านหนองยาว เวียง เวียงป่าเป้า เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
84
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 2บ้านป่าตึง บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
86
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 3บ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี บ้านแซว เชียงแสน เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400
87
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 3บ้านแม่แพง ท่าข้าวเปลือก แม่จัน เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400
89
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 4บ้านห้วยซ้อ ห้วยซ้อ เชียงของ เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 346,500 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
90
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 4บ้านดอนไชย หงาว เทิง เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
91
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงราย เขต 4บ้านทุ่งคำ หล่ายงาว เวียงแก่น เชียงราย ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
93
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 1วัดป่าแดด ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
94
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 1แม่โป่งประชาสามัคคี แม่โป่ง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
96
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านบ่อแก้ว บ่อแก้ว สะเมิง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
97
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 2บ้านหนองปิด สันทราย พร้าว เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
98
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 2วัดสันคะยอม สันทรายน้อย สันทราย เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
100
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 4วัดประชาเกษม บ้านปง หางดง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
101
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 4กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
102
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 4หลวงพัฒนาบ้านขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
103
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 4พัฒนาต้นน้ำที่5ขุนวาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
105
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านอมเม็ง กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 346,500 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
106
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านทุ่งยาว ช่างเติ่ง แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
107
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนยะ บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
108
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยยา แจ่มหลวง กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
109
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านอมขูด กองแขก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
110
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสองธาร บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
111
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านสามสบ ท่าผา แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
112
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยปู แม่แดด กัลยานิวัฒนา เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
113
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านห้วยสะแพด แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
114
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านนาฮ่อง แม่ศึก แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
115
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6สามัคคีสันม่วง บ้านจันทร์ กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
116
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านบนนา บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
117
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่หอย แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
118
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่เอาะ แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
119
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่วาก แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
120
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านแม่แฮใต้ ปางหินฝน แม่แจ่ม เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
121
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.เชียงใหม่ เขต 6บ้านขุนแม่รวม แจ่มหลวง กัลยาณิวัฒนา เชียงใหม่ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
123
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ตรัง เขต 1บ้านหัวควน บ้านนา ปะเหลียน ตรัง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
124
ยืนยันการขอรับงบประมาณสพป.ตรัง เขต 1บ้านท่าข้าม ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น 455,400 ได้รับเอกสารยืนยันแล้ว
Loading...
 
 
 
แจ้งจัดสรร ICU (ยอดไม่เกิน5แสนบาทต่อโรง)
แจ้งจัดสรร ICU (ยอดมากกว่า5แสนบาทต่อโรง)
ประกาศ
 
 
Main menu