ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
Kalendarz WRP 2022/2023
2
20222023
3
WrzesieńPaździernikListopadGrudzieńStyczeńLutyMarzecKwiecieńMajCzerwiecLipiecSierpień
4
1Cz1SoUwielbienie1Wt1CzADWENT1NdNowy rok1Śr1ŚrWP1SoUwielbienie1Pn1Cz1SoUwielbienie1Wt
5
2Pt2Nd2Śr2PtDNI SKUPIENIA2Pn2Cz2CzWP2NdPALMOWA2Wt2Pt2Nd2Śr
6
3SoUwielbienie3Pn3Cz3So3Wt3Pt3PtDNI SKUPIENIA3Pn3Śr3SoUwielbienie3Pn3Cz
7
4Nd4Wt4Pt4Nd4Śr4SoUwielbienie4So4Wt4Cz4Nd4Wt4Pt
8
5Pn5Śr5SoUwielbienie5PnADWENT5Cz5Nd5Nd5ŚrSEDER5Pt5Pn5Śr5So
9
6Wt6Cz6Nd6WtADWENT6PtOBJAW. PAŃSKIE6Pn6PnWP6CzTRIDUUM6SoUwielbienie6Wt6Cz6Nd
10
7Śr7Pt7Pn7ŚrADWENT7SoKOLĘDY7Wt7WtWP7Pt7Nd7Śr7Pt7Pn
11
8Cz8SoPsalmy8Wt8CzADWENT8Nd8Śr8ŚrWP8So8Pn8CzBOŻE CIAŁO8So8Wt
12
9Pt9Nd9Śr9PtB #29Pn9Cz9CzWP9Nd9Wt9Pt9Nd9Śr
13
10SoSP: Wprow. Ew. Jana10Pn10Cz10SoADWENT10Wt10Pt10PtK #110Pn10Śr10So10Pn10Cz
14
11Nd11Wt11PtNIEPODL.11NdADWENT11Śr11SoPrzysłów11SoWP11Wt11Cz11Nd11Wt11PtRekolekcje
15
12Pn12Śr12So1 znak12PnADWENT12Cz12Nd12NdWP12Śr12Pt12Pn12Śr12So
16
13Wt13Cz13Nd13WtADWENT13Pt13Pn13PnWP13Cz13So2 znak13Wt13Cz13Nd
17
14Śr14Pt14Pn14ŚrADWENT14SoFERIE14Wt14WtWPB #0B #414Nd14Śr14Pt14Pn
18
15Cz15So15Wt15CzADWENT15Nd15Śr15ŚrWP15So15Pn15Cz15So15Wt
19
16PtNarzeczeni16NdB #016Śr16PtNarzeczeni16Pn16Cz16CzWP16NdNiedziela Miłosierdzia16Wt16Pt16Nd16Śr
20
17So17Pn17Cz17So17WtB #0B #317PtK #217Pn17Śr17So17Pn17Cz
21
18Nd18Wt18PtB #118NdADWENT18Śr18SoK #0 Int18SoWP18Wt18Cz18Nd18Wt18Pt
22
19Pn19Śr19So19PnADWENT19Cz19Nd19NdWP19Śr19Pt19Pn19Śr19So
23
20Wt20Cz20Nd20WtADWENT20Pt20Pn20PnWP20Cz20So20Wt20Cz20Nd
24
21Śr21Pt21Pn21ŚrADWENT21So21Wt21WtWP21Pt21Nd21Śr21Pt21Pn
25
22Cz22So22Wt22CzADWENT22Nd22ŚrŚroda Popielcowa22ŚrWP22So22Pn22Cz22So22Wt
26
23Pt23Nd23Śr23PtADWENT23Pn23CzWP23CzWP23Nd23Wt23PtKONIEC ROKU SZK.23Nd23Śr
27
24SoKONCERT / Michał Król24Pn24Cz24SoWigilia24Wt24PtWP24PtK #324Pn24Śr24SoKohelet24Pn24Cz
28
25NdMsza o zdrowie25Wt25PtNarzeczeni25NdBoże Narodzenie25Śr25SoWP25SoWP25Wt25Cz25NdMsza o zdrowie25Wt25Pt
29
26Pn26Śr26So26PnBoże Narodzenie26Cz26NdMsza o zdrowie26NdMsza o zdrowie26Śr26Pt26Pn26Śr26So
30
27Wt27Cz27NdMsza o zdrowie27Wt27PtNarzeczeni27PnWP27PnWP27Cz27SoWIGILIA 27Wt27Cz27Nd
31
28Śr28PtNarzeczeni28PnADWENT28Śr28So28WtWP28WtWP28Pt28NdZesłanie Ducha Św.28Śr28Pt28Pn
32
29Cz29So29WtADWENT29Cz29NdMsza o zdrowie29ŚrWP29So29Pn29Cz29So29Wt
33
30Pt30NdMsza o zdrowie30ŚrADWENT30Pt30Pn30CzWP30NdMsza o zdrowie30Wt30Pt30Nd30Śr
34
31Pn31SoSYLWESTER31Wt31PtK #431Śr31Pn31Cz
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100