ลีลาการเรียนรู้ 2-61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกลีลาการเรียนรู้
2
งานวิจัย โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
3
โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์
4
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32
5
ใบรายชื่อฉบับวันที่5/30/2561
6
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายชำนาญ บุญวงศ์
7
รองผู้อำนวยการงานวิชาการนางนัยนา ใหม่คามิ
8
รองผู้อำนวยการงานงบประมาณนายปรีชา บาลโสง
9
รองผู้อำนวยการงานบริหารทั่วไปนายบัณฑิต สุดประโคน
10
รองผู้อำนวยการงานบุคคลนางรัชดา ไทวะกิรติ
11
ที่อยู่โรงเรียน154 หมู่2 ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140
12
เว็บไซต์
www.gg.gg.ReserchPKC
13
เบอร์โทรศัพท์
044-671484
14
โทรสาร044-671484
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
หน้าแรก
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.4สำรอง
ม.5
ม.6
รวมนักเรียนปัจจุบัน
รายชื่อครูที่ปรึกษา
Sheet1
Sheet2
 
 
Main menu