DS GV coi thi tuan 45 nam 2018-2019 Chinh qui 05/08-09/08/2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOP
1
ThứSTTMaGVHọ tênKhoaLớpHọc phần
Ca thi
Buổi thi
Ngày thi
Thứ
Tuần
Giảng
đường
Thi lần
Hình
thức thi
Ghi chú
2
2PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC06KTPT1Sáng5/8/2019245D.1.11
3
2PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoH06CSTN1Sáng5/8/2019245D.1.11
4
2SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS5BC1Sáng5/8/2019245PM41PM
5
2HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS5BC1Sáng5/8/2019245PM41PM
6
2HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiS5BC1Sáng5/8/2019245PM41PM
7
2MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5BC1Sáng5/8/2019245PM41PM
8
2HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐY21Lay21Sáng5/8/2019245PM41PM
9
2ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBYCTTĐD1Sáng5/8/2019245PM31PM
10
2LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHN09DDNK11Sáng5/8/2019245PM31PM
11
2SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS5BC1Sáng5/8/2019245PM41PM
12
2HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS5BC2Sáng5/8/2019245PM41PM
13
2HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiS5BC2Sáng5/8/2019245PM41PM
14
2MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5BC2Sáng5/8/2019245PM41PM
15
2HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐY21Lay22Sáng5/8/2019245PM41PM
16
2ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBYCTTĐD2Sáng5/8/2019245PM31PM
17
2LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHN09DDNK12Sáng5/8/2019245PM31PM
18
2SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS5BC1Sáng5/8/2019245PM41PM
19
2HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS5BC3Sáng5/8/2019245PM41PM
20
2HungNGNguyễn Trọng HùngNgoạiS5BC3Sáng5/8/2019245PM41PM
21
2MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5BC3Sáng5/8/2019245PM41PM
22
2HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐY21Lay23Sáng5/8/2019245PM41PM
23
2ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBYCTTĐD3Sáng5/8/2019245PM31PM
24
2LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHN09DDNK13Sáng5/8/2019245PM31PM
25
3
HongDuoc
Nguyễn Thị Ánh Hồng
DượcS5PCD1Sáng6/8/2019345D.1.11
26
3ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS5PCD1Sáng6/8/2019345D.1.21
27
3ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS5PCD1Sáng6/8/2019345D.1.31
28
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS5PCD1Sáng6/8/2019345D.2.11
29
3TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS5PCD1Sáng6/8/2019345D.2.21
30
3HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHS5PCD1Sáng6/8/2019345D.2.31
31
3LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHS5PCD1Sáng6/8/2019345D.3.11
32
3
HongDuoc
Nguyễn Thị Ánh Hồng
DượcS6HPT2Sáng6/8/2019345D.1.11
33
3ThuDuocNguyễn Cảnh ThuDượcS6HPT2Sáng6/8/2019345D.1.21
34
3ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS6HPT2Sáng6/8/2019345D.1.31
35
3PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS6HPT2Sáng6/8/2019345D.2.11
36
3TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS6HPT2Sáng6/8/2019345D.2.21
37
3HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHS6HPT2Sáng6/8/2019345D.2.31
38
3LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHS6HPT2Sáng6/8/2019345D.3.11
39
3SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC06GPXQ1Sáng6/8/2019345PMT41PM
40
3ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD12AV21Sáng6/8/2019345PMT41PM
41
3AuNNPhạm Thị ÂuKHCBS5EDLy11Sáng6/8/2019345PMT41PM
42
3VyNNTrình Liên VyKHCBYCTNGYHCT1Sáng6/8/2019345PMT41PM
43
3SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíC06GPXQ2Sáng6/8/2019345PMT41PM
44
3ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBD12AV22Sáng6/8/2019345PMT41PM
45
3AuNNPhạm Thị ÂuKHCBS5EDLy12Sáng6/8/2019345PMT41PM
46
3VyNNTrình Liên VyKHCBYCTNGYHCT2Sáng6/8/2019345PMT41PM
47
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD13DLDC1Sáng7/8/2019445PMT41PM
48
4HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD13DLDC1Sáng7/8/2019445PMT41PM
49
4ThoaNNTruương Thị ThoaKHCBD12DLDC1Sáng7/8/2019445PMT41PM
50
4LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHN9DLDC1Sáng7/8/2019445PMT41PM
51
4HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiY21DLDC1Sáng7/8/2019445PMT41PM
52
4ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịC5DLDC1Sáng7/8/2019445PMT31PM
53
4HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHH6DLDC1Sáng7/8/2019445PMT31PM
54
4SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíD13DLDC1Sáng7/8/2019445PMT41PM
55
4HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíD13DLDC2Sáng7/8/2019445PMT41PM
56
4ThoaNNTruương Thị ThoaKHCBD12DLDC2Sáng7/8/2019445PMT41PM
57
4LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
NCKHN9DLDC2Sáng7/8/2019445PMT41PM
58
4HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiY21DLDC2Sáng7/8/2019445PMT41PM
59
4ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịC5DLDC2Sáng7/8/2019445PMT31PM
60
4HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHH6DLDC2Sáng7/8/2019445PMT31PM
61
5PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoS6HDL1Sáng8/8/2019545D.1.11
62
5
SuongDuoc
Huỳnh Thị Tuyết Sương
DượcS6HDL1Sáng8/8/2019545D.1.21
63
5HueCTCao Thị HuêChính trịS6HDL1Sáng8/8/2019545D.1.31
64
5ThuongCTHồ Thị ThườngChính trịS6HDL1Sáng8/8/2019545D.2.11
65
5TrungCT
Trương Thị Xuân Trung
CTHSSVS6HDL1Sáng8/8/2019545D.2.21
66
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS5DLCN1Sáng8/8/2019545PMT41PM
67
5HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS5DLCN1Sáng8/8/2019545PMT41PM
68
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS5DLCN1Sáng8/8/2019545PMT41PM
69
5ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS5DLCN1Sáng8/8/2019545PMT41PM
70
5AuNNPhạm Thị ÂuKHCBCĐ2AV11Sáng8/8/2019545PMT41PM
71
5HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHN09BLRM1Sáng8/8/2019545PMT31PM
72
5LinhKH
Nguyễn Thị diệu Linh
KHCBYCTLLCB1Sáng8/8/2019545PMT31PM
73
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS5DLCN1Sáng8/8/2019545PMT41PM
74
5HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS5DLCN2Sáng8/8/2019545PMT41PM
75
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS5DLCN2Sáng8/8/2019545PMT41PM
76
5ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS5DLCN2Sáng8/8/2019545PMT41PM
77
5AuNNPhạm Thị ÂuKHCBCĐ2AV12Sáng8/8/2019545PMT41PM
78
5HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHN09BLRM2Sáng8/8/2019545PMT31PM
79
5LinhKH
Nguyễn Thị diệu Linh
KHCBYCTLLCB2Sáng8/8/2019545PMT31PM
80
5SonKTLâm Hồng SơnKhảo thíS5DLCN1Sáng8/8/2019545PMT41PM
81
5HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thíS5DLCN3Sáng8/8/2019545PMT41PM
82
5LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịS5DLCN3Sáng8/8/2019545PMT41PM
83
5ThoaNNTrương Thị ThoaKHCBS5DLCN3Sáng8/8/2019545PMT41PM
84
5AuNNPhạm Thị ÂuKHCBCĐ2AV13Sáng8/8/2019545PMT41PM
85
5HaKHPhạm Thị Thu HàNCKHN09BLRM3Sáng8/8/2019545PMT31PM
86
5LinhKH
Nguyễn Thị Diệu Linh
KHCBYCTLLCB3Sáng8/8/2019545PMT31PM
87
6PhatDTNguyễn Tấn PhátĐào tạoC05KTSA1Sáng9/8/2019645D.1.11
88
6
PhuongXN
Nguyễn Thị Như Phượng
Xét nghiệm
X11,X12KTHS,HHCS1Sáng9/8/2019645D.1.21
89
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
C6,H6,N9
BHCS1Sáng9/8/2019645PMT41PM
90
6HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
C6,H6,N9
BHCS1Sáng9/8/2019645PMT41PM
91
6HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐS6DLIE1Sáng9/8/2019645PMT41PM
92
6MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5EDLIE1Sáng9/8/2019645PMT41PM
93
6LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD12Nhi11Sáng9/8/2019645PMT41PM
94
6HungNgNguyễn Trọng HùngNgoạiY21Nhi1Sáng9/8/2019645PMT31PM
95
6HueCTCao Thị HuêChính trịYCTSanYHCT1Sáng9/8/2019645PMT31PM
96
6SonKTLâm Hồng SơnKhảo thí
C6,H6,N9
BHCS1Sáng9/8/2019645PMT41PM
97
6HuyenKTTrần Minh HuyênKhảo thí
C6,H6,N9
BHCS2Sáng9/8/2019645PMT41PM
98
6HienCDHuỳnh Thị Diệu HiềnYHCĐS6DLIE2Sáng9/8/2019645PMT41PM
99
6MinhCDHoàng Ngọc MinhYHCĐS5EDLIE2Sáng9/8/2019645PMT41PM
100
6LinhCTLê Thị Diệu LinhChính trịD12Nhi12Sáng9/8/2019645PMT41PM
Loading...