расписание 2017-2018
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAF
1
1a2a2b/õm3a3b 2053cIg/3014a4b/1124c/õm4d/õm4eG 1015b6a6b6c6d/1136e6f6g7a7c8a9a9b9c9d9e9f
2
E.1vene keeleesti keeleesti keelvene keelinglise keelvene keel/301loodusöp/312matemaatika/1-4kltööõpetusmatemaatikamuusika/ 114vene keel/313matem.308b
kehaline kasvatus
inglise keel/6klarvutiõp.302/6,7 klarvutiõp.302arvutiõp.302/6/logopeedajalugu/207eesti keel/208bioloogia,308vene keel /kõikloodus/307matem./304vene keel/211logopeed/206
3
2eesti keelmatemvene keelkehaline kasvatusmatemaat.vene keel/301vene keel/312vene keel/1-4kltööõpetusvene keellogopeed/101
matemaatika/302
vöörkeel,305,313
vene keel
loodusõpet 308
vene keel/4,6kl
kunstiõpetus 309/4,5,6,7kl
eesti keel,210
eesti keel/212eesti keel,208
vene keel/211
geograafia,307
matem.308bvene keel 5,6kl/ hääldus 9,10,11klmatem/ 304ajalugu/207
geograafia lab 308
vene keel/213
4
3vene keelvene keelvene keelvene keelvene keellogopeed/301eesti keel,208
muusika/1-4kl/kab114
kehaline kasv
vene keelmatemaatikalogopeed/206loodusõp.308matemaatikamatem.308bmatemat/4,6kl
matemaatika/4,5, 6,7kl
ajalugu,207vene keel,213vene keel,211
eesti keel/210
võõrkeel,305,313
geograafia 307eesti keel/111 kõikkunst /309
loodusõp/312
inimeseõp/304eesti keel/212
5
4
loodusõpetus
vene keelmatemaatikaeesti keel/212vene keelkunstiõpetus/301
matemaatika/ 107
loodusõpet/1-4klvene keelkehaline kasvloodusõpetuseesti keel/210keh.kasv.muusika/114keh.kasv.loodusõpet/4,6kllogopeed/4,5,6,7klmatem.108matem./108bioloogia,308matem.308bajalugu,207
võõrkeel,305.313
matem/302 kõikvene keeltööõp.peesti keel/208keemia/307
6
5logopeedtööõpetuskeh.kasv.matemaatikaloodusõp.kunstiõpetus /312eesti keel/4klloodusõpet/3ajalugu /207vene keel,213keh.kasv/4,6kl
muusika,114/4,5, 6,7kl
vene keel,211
inimeseõp./307kunst,309matem.308beesti keel,208ajalugu kõiktööõpetusinglise keel/305
7
6roobot/312inimeseõpetustööõpetusinim/5/308/robotkunstiõpetusmuusika,114inimeseõpet/6klvene keel/4,5,6kl/ kunstiõp 7klkunst,309loodusõp.307/6/matem.308bkeh.kasv.vene keel,213bioloog/9,10,11kltööõpetus/logo
8
7logopeedinglise keel,305muusika,114keh.kasv.
ühiskonna/10,11 kl
eesti keel/212
9
T.1vene keelvene keelvene keelinglise keelvene keelvene keelmatemaatika/107logopeed/1-4klmuusika
eesti keel/logop
vene keel
matemaatika/312
matemaatikavene keeleesti keel/4,6klvene keel/4,5,6,7kl
eesti keel,210
eesti keel/212vene keel,211tööõpetuskunst,309vene keel,213kehal kasv 5,6kl/keemia 9,10,11 klmatem/304
loodusõp/307
10
2vene keelvene keellogopeedvene keelmatemaat.vene keeleesti keel,208matemaatika/1-4kleesti keelmuusikakunstiõpetus
loodusõpetus/307
tööõpetusmatemaatikatööõpetusvene keel/4,6klvene keel/4,5,6,7klloodusõp.308inglise keel/212matem.308bkeh.kasv.
võõrkeel,305,313
ajalugu,207matem/302 kõikvene keel/211matem/304vene keel/213
11
3
matemaatika
matematmuusikavene keelvene keeleesti keelinglise keel,305vene keel/1-4klvene keelvene keeleesti keelkehaline kasvtööõpetusloodusõpetuseesti keel,210matemaat/4,6kl
matemaatika/4,5,6,7kl
vene keel,211
vene keel/213ajalugu,307biol/lood.,308eesti keel,208kunst,309vene keel kõikeesti keel/212keh.kasv.
matemaatika/304
matem./308b
12
4ringidringidloodusõpringidringidkehaline kasvatringid
keh.kasv./aula/1-4kl
matemaatika
matemaatikamatemaatikaajalugu/205eesti keel,208
logopeed/eesti keel
vene keel,213
ajalugu 6kl/inimese4kl
eesti kõne keel/4,5,6,7kl
matem.108matem.108inglise keel,305
inglise keel/313
matem.308bkeemia,308viip 5,6,9 kl /ajalugu10,11ajalugu/207
vene keel/211
tööõpetusgeograafia/307
13
5
kehaline kasv
loodusõpetuskunstiõpetuslogopeedlogopeedtööõpetuskunstiõpet/1-4klvene keelvene keel,213loodusõp.308tööõpetus/4,6klloodusõpetus 4,5,6kl /matem 7kl
inglise keel,313
ajalugu/207eesti keel,208keh.kasv.matem.308beesti keel/212 kõikvene keel/211muusika/114muusika/114
14
6matemaatvene keel
tööõp 5kl/logopeed 4
inglise keel/3,4klinimeseõp.312muusika/114tööõpetus/6klinimeseõpetus 4,5,6 kl/ elu 7klmuusika,114muusika/114keh.kasv.keemia,308eesti keel,208loodus 5,6 kl/geograaf 9,10,11kltööõp.p/9/
15
7ajalugu/6klmuusika,114loodus 6kl /geograaf 11kltööõp.p/9/
16
K.1vene keelvene keellogopeedmatemaatikainglise keelmatemaatikaeesti keel,208matemaatika/1-4kl
loodusõpet.
matemaatika
inglise keel/101
vene keel/312vene keel,213vene keelloodusõp.308matemaat/4,6kleesti keel 4,5,6kl/ tööõpetus 7kl
eesti keel/210
loodusõp.304vene keel,211ajalugu/207matem.308b
võõrkeel,305.313
vene keel kõiktööõpetustööõp.tkunst./309kunst/309
17
2vene keelvene keelmatemaatikaeesti keel/212eesti keelvene keelmatemaatika/107vene keel/1-4klvene keelvene keel/logopeed
kehaline kasvatus
vene keel/312eesti keel,208matemaatvõõrkeel,211,313/arvuti 302
inglise keel 6kl/vene 4kl
vene keel/4,5,6,7 kl
vene keel,211
keh.kasvmatem.308bbiol/lood.,308vene keel,213
ühiskonnaõp.207
matemaatika/302 kõik
tööõpetus/logotööõp.tbioloogia/307kehaline kasv
18
3
kunstiõpetus
inglise keelvene keelrobotika/302matemaat.tööõpetuskeh.kasv.eesti keel/1-4klvene keelkunstiõpetusmatemaatikainglise keel/212loodusöp.308
eesti keel/logopeed
vene keel,213eesti keel 6kl/töö 4kl
matemaatika/4,5,6,7 kl
matem.108matem./108loodusõp.304
vene keel/211
ajalugu,207matem.308b inimese 5,6,10,11 kl /viipe 9klkeh.kasv.kunst/309inglise keel/305bioloogia/307
19
4eesti keel
inimeseõpetus
eesti keelvene keelvene keeltööõpetuskunst/312/keh.kasv./1-4kl
matemaatika
loodusõpetusvene keelkunst/312ajalugu,207ajalugumatem.308bvene keel/6,4kllogopeed/4,5,6,7klkeh.kasv.inglise keel/313geograafia,307kunst/309eesti keel,208vene keel,213ingl 9,10,11 kl/vene keel 5,6 klvene keel/211loodus/308füüsika/304eesti keel/210
20
5kunstiõpetusvene keelinimeseõp.vene keel/312inglise keel/3,4kleesti/vene keelmatem.308bkunstõpetus/4,6klkeh.kasv/4,5,6,7kl
inglise keel/210
vene keel/213ajalugu,207logopeed
geograafia,307
eesti keel,208keemia 9,10,11 kl/vene 5,6 klmatem/304tööõp.pvene keel/211
21
6
logopeed/105
kunstiõpetusajalugu5kl/207vene keel,213arvutiõp.302/6klInimeseõpetus 4,5,6 kl/ elu 7klajalugu,207eesti keel/210kärjääriõp.312bioloogia,308geograafia 307kunstiõpetus kõikinimeseõp/307tooop.p
22
7
vene keel 5,6kl/elu 7 kl
ajalugu 9,10,11 klloodusõp/307
23
N.1
vene keel
eesti keel/212
matemaatvene keelvene keelmatemaatikaloodusõp/105logopeed/1-4klvene keelvene keel 2,3tööõpetusinglise keel/313arvutiõp./eesti tööõpetusinglise keel/6 305, vene keel 4kl/113tööõpetus/4,5,6,7 klkeh.kasv.eesti keel/312matem.308b
eesti keel,210
inimeseõp.207
eesti keel/208vene keel kõikloodusõp/307matem/304vene keel/211vene keel/213
24
2vene keelvene keelvene keelvene keelmatemaat.inglise keel/313eesti keel/208ingl 4kl/tööõp1-3kleesti keelmatemaatikatööõpetuseesti keel/212vene keel,213tööõpetusajalugu,207matemaatika/4,6kltööõpetus/4,5,6,7 klmatem.108matem.108keh.kasv.muusika/114bioloogia,308matem.308bmatem/302 kõikmatem/304
vene keel,211
matemaat/307ajalugu/aula
25
3matemaatvene keeltööõpetusinglise keel/313eesti keeleesti keelinglise keel/305
muusika/1-4kl/kab114
matemaatika
kehaline kasvmatemaatikainimeseõp/308kunst,309vene keelkunst,309eesti keel 6kl,4klmatemaatika 4,5,6kl /vene keel 7kl
eesti keel,210
tööõpetustööõpetus
vene keel/211
vene keel,213füüsika,304vene keel kõikkeh.kasv.
eesti keel,212
keemia/307matem./308b
26
4tööõpetusvene keelkeh kasvatuslogopeed/205keh.kasv.inimeseõpetusmatemaatika/107
vene 1-2kl/matem/3-4kl
keh.kasv.tööõpetus
kehaline kasvatus
matemaatika/307
võõrkeel,305,313
matemaatikaeesti keel,210vene keel/4,6klvene keel 4,5,6kl /eesti keel 7kl
inglise keel/302
tööõpetustööõpetusmatem.308beesti keel,208bioloogia,308loodus 5,6 kl/geograaf 9,10,11klvene keel/211muusika,114ajalugu 207füüsika/304
27
5logopeedkeh kasvatusmatemaatvene keelvene keel 4,5kl 312/kehalkehaline kasv/1-4klinimeseõpetus 3matem.308bkunstiõpetuslogopeed/206keh.kasv/4,6klvene keel /4,5,6,7klloodusõp.308vene keel/213eesti keel,208füüsika,304ajalugu/207muusika/114 kõikvene keel/211
28
6male/313loodusõpetuslogopeedmuusika/114eesti keel/4
eesti keel/arvuti
loodusõpetus/6klloodus 5,6kl/ elu 7kltööõpetusinglise keel/305vene keel,211tööõpetus
kehaline kasvatus
bioloogia/ 9,10,11 kl
ajalugu/207
29
7male/313muusika 7kltööõpetustööõpetusfüüs/9,10,11 klmuusika/114
30
R.1vene keelvene keelmatematvene keelvene keelloodusõpetusmuusika/4/ühis/5/vene keel/1-4klvene keelmatemaatikaloodusõpetusmuusika/114vene keel,213vene keelajalugu,207vene keel/4,6klkeh.kasv./4,5,6,7 kl
vene keel,211
loodusõp./307inglise keel,305matem.308bkeemia/308eesti keel/212 kõik
tööõpetus/ilma7/
tööõp.tinglise keel/210
31
2vene keelvene keelvene keelmuusikamuusika,114muusika /114inglise keel/305eesti keel/1-4kl
matemaatika
vene keelvene keelühisõpetus/205matem.308bmatematarvutiõp.302matemaatika/4,6klmatemaatika 4,5,6 kl/ elu 7kl
vene keel,211
keh.kasv.loodusõp.304
inimeseõp.308
vene keel/213
ühiskonnaõp.207
tööõpetus kõikloodusõp.307inimeseõp.eesti keel/208eesti keel/210
32
3muusikamatemaatikainimeseõpvene keelvene keelmatemaatikavene keel/106tööõpetus/1-4kl
inimeseõpet
inimeseõpetuseesti keeltööõpetus
võõrkeel,305,313
inimeseõpmatem.308b
eesti keel 6kl/vene 4kl
vene keel/4,5,6,7 klloodusõp.308kunst/309inimeseõp.307
vene keel/211
füüsika,304vene keel/213tööõpetus kõikinglise keel,312eesti keelkeh.kasv.
ühiskonnaõp./aula
33
4vene keelmuusikatööõpetustööõpetustööõpetuskehaline kasvatkeh.kasvatusvene keel/1-4kl
kunstiõpetus
tööõpetus
inglise keel/101
eesti keel/210loodusõp.308logopeedvene keel,213loodusõpetus/4,6kleesti keel 4,5,6kl / kehal kasv 7klmatem.108
matem.108/6/,kk/5/
matem.308bkeh.kasv.
võõrkeel/305,313
tööõpetusfüüs 9,10,11 kl /vene keel 5,6 klinimeseõp.307vene keelajalugu/207tööõpetus
34
5
logopeed/206
tööõpetuskunstiõpetusvene keel/312
loodus 4kl/inimese 2-3 kl
vene keel/3keh.kasv.muusika,114/4,6kltööõpetus/4,5,6,7 kl
inimeseõp.207
vene keel/213eesti keel,208matem.308bkeemia/308
võõrkeel/305,313
matemaatika/302 kõik
matemaatika/304
vene keellogopeed/206
35
6logopeedeesti keel,208ajalugu/6kltööõpetus/4,5,6,7 klajalugu/207muusika,114vene keel 213füüsika,304keh.kasv./kõikeesti keel/212
36
7
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu