зведений кошт. на 2018р..xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 N 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118)
2
3
4
Зведений кошторис на 2018 рік
5
6
7
Вид бюджету: місцевий
8
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету06 Управління освіти виконавчого комітету Покровської міської ради
9
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
10
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)*0610160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах
11
(тис.грн.)
12
НайменуванняКодУсього на рікРазом
13
Загальний фонд
Спеціальний фонд
14
12345
15
НАДХОДЖЕННЯ - усьогоX404,20015,000419,200
16
Надходження коштів із загального фонду бюджетуX404,200X404,200
17
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:XX15,00015,000
18
- Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством25010000X0,0000,000
19
(розписати за підгрупами)
20
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю25010100X0,0000,000
21
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності25010200X0,0000,000
22
Плата за оренду майна бюджетних установ25010300X0,0000,000
23
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)25010400X0,0000,000
24
- Інші джерела власних надходжень бюджетних установ25020000X0,0000,000
25
(розписати за підгрупами)
26
Благодійні внески, гранти та дарунки25020100X0,0000,000
27
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об`єктів25020200X0,0000,000
28
- інші надходження, у тому числі:X15,00015,000
29
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)X
30
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання)X15,00015,000
31
- кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)602400X15,00015,000
32
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)X
33
X****
34
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усьогоX404,20015,000419,200
35
Поточні видатки2000404,2000,000404,200Поточні видатки
36
Оплата праці2110311,2000,000311,200Оплата праці
37
Заробітна плата2111311,2000,000311,200Заробітна плата
38
Грошове забезпечення військовослужбовців21120,0000,0000,000Грошове забезпечення військовослужбовців
39
Нарахування на оплату праці212068,6000,00068,600Нарахування на оплату праці
40
Використання товарів і послуг220024,4000,00024,400Використання товарів і послуг
41
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар22100,0000,0000,000Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
42
Медикаменти та перев`язувальні матеріали22200,0000,0000,000Медикаменти та перев`язувальні матеріали
43
Продукти харчування22300,0000,0000,000Продукти харчування
44
Оплата послуг (крім комунальних)22403,2000,0003,200Оплата послуг (крім комунальних)
45
Видатки на відрядження22503,0000,0003,000Видатки на відрядження
46
Видатки та заходи спеціального призначення22600,0000,0000,000Видатки та заходи спеціального призначення
47
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв227018,2000,00018,200Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
48
Оплата теплопостачання22717,1000,0007,100Оплата теплопостачання
49
Оплата водопостачання та водовідведення22720,2000,0000,200Оплата водопостачання та водовідведення
50
Оплата електроенергії227310,9000,00010,900Оплата електроенергії
51
Оплата природного газу22740,0000,0000,000Оплата природного газу
52
Оплата інших енергоносіїв22750,0000,0000,000Оплата інших енергоносіїв
53
Оплата енергосервісу22760,0000,0000,000Оплата енергосервісу
54
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм22800,0000,0000,000Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм
55
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм22810,0000,0000,000Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм
56
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку22820,0000,0000,000Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку
57
Обслуговування боргових зобов`язань24000,0000,0000,000Обслуговування боргових зобов`язань
58
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань24100,0000,0000,000Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань
59
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань24200,0000,0000,000Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань
60
Поточні трансферти26000,0000,0000,000Поточні трансферти
61
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)26100,0000,0000,000Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
62
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів26200,0000,0000,000Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів
63
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям26300,0000,0000,000Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
64
Соціальне забезпечення27000,0000,0000,000Соціальне забезпечення
65
Виплата пенсій і допомоги27100,0000,0000,000Виплата пенсій і допомоги
66
Стипендії27200,0000,0000,000Стипендії
67
Інші виплати населенню27300,0000,0000,000Інші виплати населенню
68
Інші поточні видатки28000,0000,0000,000Інші поточні видатки
69
Капітальні видатки30000,00015,00015,000Капітальні видатки
70
Придбання основного капіталу31000,00015,00015,000Придбання основного капіталу
71
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування31100,00015,00015,000Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
72
Капітальне будівництво (придбання)31200,0000,0000,000Капітальне будівництво (придбання)
73
Капітальне будівництво (придбання) житла31210,0000,0000,000Капітальне будівництво (придбання) житла
74
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів31220,0000,0000,000Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів
75
Капітальний ремонт31300,0000,0000,000Капітальний ремонт
76
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)31310,0000,0000,000Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)
77
Капітальний ремонт інших об`єктів31320,0000,0000,000Капітальний ремонт інших об`єктів
78
Реконструкція та реставрація31400,0000,0000,000Реконструкція та реставрація
79
Реконструкція житлового фонду (приміщень)31410,0000,0000,000Реконструкція житлового фонду (приміщень)
80
Реконструкція та реставрація інших об`єктів31420,0000,0000,000Реконструкція та реставрація інших об`єктів
81
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури31430,0000,0000,000Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури
82
Створення державних запасів і резервів31500,0000,0000,000Створення державних запасів і резервів
83
Придбання землі та нематеріальних активів31600,0000,0000,000Придбання землі та нематеріальних активів
84
Капітальні трансферти32000,0000,0000,000Капітальні трансферти
85
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)32100,0000,0000,000Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
86
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів32200,0000,0000,000Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
87
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям32300,0000,0000,000Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
88
Капітальні трансферти населенню32400,0000,0000,000Капітальні трансферти населенню
89
Надання внутрішніх кредитів41100,0000,0000,000Надання внутрішніх кредитів
90
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів41110,0000,0000,000Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
91
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям41120,0000,0000,000Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
92
Надання інших внутрішніх кредитів41130,0000,0000,000Надання інших внутрішніх кредитів
93
Надання зовнішніх кредитів42100,0000,0000,000Надання зовнішніх кредитів
94
Нерозподілені видатки90000,0000,0000,000Нерозподілені видатки
95
96
97
КерівникГ.П.Рубаха
98
(підпис)
(ініціали і прізвище)
99
В.о.головного бухгалтераО.С.Йовик
100
(підпис)
(ініціали і прізвище)
Loading...