ข้อมูลบุคลากร2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAVAWAX
1
ประทับเวลา
รหัสการเข้าบันทึกข้อมูล
ชื่อโรงเรียน
ตั้งอยู่หมู่ที่
ตำบล
จำนวน ผู้อำนวยการ (คน)
จำนวน รองผู้อำนวยการ(คน)
จำนวน ครู(คน)
จำนวนพนักงานราชการ(คน)
จำนวนลูกจ้างชั่วคราว (คน
จำนวนลูกจ้างประจำ (คน)
จำนวนครูธุรการ (คน)
บุคลากรอื่นๆ (คน)
จำนวนห้องเรียน อนุบาล 1 (อายุ 3 ปี)
จำนวนห้องเรียน อนุบาล 2 (อายุ 4 ปี)
จำนวนห้องเรียน อนุบาล 3 (อายุ 5 ปี)
จำนวนห้องเรียน ชั้น ป.1
จำนวนห้องเรียน ชั้น ป.2
จำนวนห้องเรียน ชั้น ป.3
จำนวนห้องเรียน ชั้น ป.4
จำนวนห้องเรียน ชั้น ป.5
จำนวนห้องเรียน ชั้น ป.6
จำนวนห้องเรียน ชั้น ม.1
จำนวนห้องเรียน ชั้น ม.2
จำนวนห้องเรียน ชั้น ม.3
จำนวนนักเรียน อ. 1 (อายุ 3 ปี) ชาย
จำนวนนักเรียน อ. 1 (อายุ 3 ปี) หญิง
จำนวนนักเรียน อ. 2 (อายุ 4 ปี) ชาย
จำนวนนักเรียน อ. 2 (อายุ 4 ปี) หญิง
จำนวนนักเรียน อ. 3 (อายุ 5 ปี) ชาย
จำนวนนักเรียน อ. 3 (อายุ 5 ปี) หญิง
จำนวนนักเรียน ป.1 ชาย
จำนวนนักเรียน ป.1 หญิง
จำนวนนักเรียน ป.2 ชาย
จำนวนนักเรียน ป.2 หญิง
จำนวนนักเรียน ป.3 ชาย
จำนวนนักเรียน ป.3 หญิง
จำนวนนักเรียน ป.4 ชาย
จำนวนนักเรียน ป.4 หญิง
จำนวนนักเรียน ป.5 ชาย
จำนวนนักเรียน ป.5 หญิง
จำนวนนักเรียน ป.6 ชาย
จำนวนนักเรียน ป.6 หญิง
จำนวนนักเรียนชั้น ม.1 ชาย
จำนวนนักเรียนชั้น ม.1 หญิง
จำนวนนักเรียนชั้น ม.2 ชาย
จำนวนนักเรียนชั้น ม.2 หญิง
จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 ชาย
จำนวนนักเรียนชั้น ม.3 หญิง
รวมทั้งสิ้น
2
17/6/2017, 20:47:02LUMNAMYOMบ้านสนามบินฯ14
บ้านกล้วย
10130410.500122221210000019171123151822232319181928161218000000301
3
19/6/2017, 8:28:59LUMNAMYOMบ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรค์)1ยางซ้าย1140101201111111100000811111184736810575911000000124
4
19/6/2017, 12:36:07LUMNAMYOM โรงเรียนบ้านหนองพยอม5ปากพระ1020101001111111100000011121012221231100000021
5
19/6/2017, 13:06:49LUMNAMYOMโรงเรียนบ้านจอมสังข์3ปากรพะ1010101001111011000000132103130044250000000029
6
19/6/2017, 13:52:38LUMNAMYOMบ้านกล้วย2
บ้านกล้วย
1080111001111111100000117119310121185109144710000000141
7
20/6/2017, 8:13:38LUMNAMYOMบ้านวังขวาก4ปากพระ003001000000111100000000000012110101000000007
8
20/6/2017, 8:18:17LUMNAMYOM วัดปากพระ1ปากพระ101414010011111111111001579781061013812131010109221212699227
9
20/6/2017, 8:24:02LUMNAMYOM
โรงเรียนบ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ)
6ปากแคว1040211001111111100000242615644556213600000062
10
20/6/2017, 8:35:26LUMNAMYOM
โรงเรียนบ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร)
8ปากแคว109030100011111110000029761211779865912103000000123
11
20/6/2017, 9:13:08LUMNAMYOMบ้านขวาง(น้อมประชานุกูล)3
บ้านกล้วย
1040111001111111100000111131200111031300000020
12
20/6/2017, 9:16:39LUMNAMYOMบ้านเพชรไฝ4
บ้านกล้วย
1040110001111111000000403303251221250000000033
13
20/6/2017, 11:45:50LUMNAMYOMบ้านปากแคว4ปากแคว1050701001111111100000665965936853715400000088
14
20/6/2017, 14:21:26LUMNAMYOMอนุบาลสุโขทัย9ปากแคว1267810313716677787700010169088104871171291371241391241351371171311321410000001958
15
รวมทั้งกลุ่ม123138936910.5391161819201920201611110161591541671641752002121962121912102052001971902062212126993134
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Loading...
Main menu