รายงานผลการส่ง ทว.1 สายชั้น ม.1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFG
1
Timestampชื่อครูผู้ส่ง : วิชา/กิจกรรม : ชั้น-ห้อง :
ส่งเมื่อ-วันเดือนปี
หมายเหตุ
2
3
รับผิดชอบกรอกข้อมูล :นางสาวรุ่งนภา สลิน
เจ้าหน้าที่ทะเบียน กรุณาตรวจสอบ mail file ในถังขยะด้วย file บางส่วนอาจอยู่ที่นั่น
4
-
5
-
6
26/09/2019 07:59:55นายบุญคุ้ม ภูบินบกสังคมศึกษาม.1/125 กันยายน 2562-
7
26/09/2019 08:00:51นายบุญคุ้ม ภูบินบกพระพุทธศาสนาม.1/125 กันยายน 2562-
8
26/09/2019 08:01:31นายบุญคุ้ม ภูบินบกกิจกรรมแนะแนวม.1/125 กันยายน 2562-
9
26/09/2019 08:02:20นายบุญคุ้ม ภูบินบกลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ม.1/125 กันยายน 2562-
10
26/09/2019 08:03:04นายบุญคุ้ม ภูบินบกชุมนุม ธรรมบันเทิงม.1/125 กันยายน 2562-
11
26/09/2019 08:04:09นายบุญคุ้ม ภูบินบกสาธารณประโยชน์ม.1/125 กันยายน 2562-
12
26/09/2019 08:05:02นายบุญคุ้ม ภูบินบกคุณลักษณะอันพึงประโยชน์ม.1/125 กันยายน 2562-
13
26/09/2019 08:06:05นายบุญคุ้ม ภูบินบกการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนม.1/125 กันยายน 2562-
14
26/09/2019 08:06:45นางสาวชุตินันท์ ทองอ้มภาษาอังกฤษม.1/225 กันยายน 2562-
15
26/09/2019 08:07:42นางสุพิน เสนาพรหมการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.1/126 กันยายน 2562-
16
26/09/2019 08:08:51นางสุพิน เสนาพรหมการงานอาชีพและเทคโนโลยีม.1/226 กันยายน 2562-
17
26/09/2019 08:09:56นางสุพิน เสนาพรหมการประดับผ้าในงานพิธีม.1/1, ม.1/225 กันยายน 2562-
18
26/09/2019 08:10:45นางสาวรุ่งนภา สลินหน้าที่พลเมืองม.1/1, ม.1/225 กันยายน 2562-
19
27/09/2019 21:19:22นายบุญคุ้ม ภูบินบกพระพุทธศาสนาม.1/226 กันยายน 2562-
20
27/09/2019 21:18:43นายบุญคุ้ม ภูบินบกสังคมศึกษาม.1/226 กันยายน 2562-
21
27/09/2019 21:20:02นายวุฒิชัย พิศโฉมภาษาไทยม.1/1, ม.1/226 กันยายน 2562-
22
27/09/2019 21:20:58นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์คณิตศาสตร์เพิ่มเติมม.1/1, ม.1/226 กันยายน 2562-
23
27/09/2019 21:21:54นางสาวกฤติยาณี ยอดรักษ์ประวัติศาสตร์ม.1/1, ม.1/226 กันยายน 2562-
24
27/09/2019 21:22:35นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำทัศนศิลป์ม.1/1, ม.1/226 กันยายน 2562-
25
27/09/2019 21:23:33นางสาวไอรัตดา วันชาดนตรี-นาฏศิลป์ม.1/1, ม.1/226 กันยายน 2562-
26
27/09/2019 21:24:16นางศุภกานต์ มีศรีคณิตศาสตร์พื้นฐานม.1/1, ม.1/227 กันยายน 2562-
27
29/09/2019 11:12:26นายวิจารณ์ สุวรรณมณีภาษาอังกฤษม.1/128 กันยายน 2562-
28
29/09/2019 11:13:58นายวิจารณ์ สุวรรณมณี
สาธารณประโยชน์/อ่านคิดวิเคราะห์/ลูกเสือ/ชุมนุม/คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ม.1/228 กันยายน 2562-
29
29/09/2019 11:14:43นายธนทัต นามวัฒน์สุขศึกษา ม.1/1, ม.1/228 กันยายน 2562-
30
29/09/2019 11:15:29นายธนทัต นามวัฒน์คอมพิวเตอร์กราฟิกม.1/1, ม.1/228 กันยายน 2562-
31
29/09/2019 11:16:10นายธนทัต นามวัฒน์วิทยาการคำนวณม.1/1, ม.1/228 กันยายน 2562-
32
29/09/2019 13:58:47Mr Lolibert Ondagas EndamEnglish Communicationม.1/1, ม.1/224 กันยายน 2562-
33
29/09/2019 16:35:03Mr Lolibert Ondagas EndamEnglish Communicationม.1/1, ม.1/224 กันยายน 2562-
34
30/09/2019 14:37:47นายธนา ปรากฏรัตน์พลศึกษาม.1/1, ม.1/229 กันยายน 2562-
35
30/09/2019 15:10:40นางจันทร์ฉาย นฤสารวิทยาศาสตร์ม.1/1, ม.1/230 กันยายน 2562-
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...