ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
(*Data hanya untuk ilustrasi)(*Data only for illustration purposes)(*Data only for illustration purposes)[Vietnamese](*Data only for illustration purposes)
(*Data only for illustration purposes) FILIPINO
2
Biaya ModalBiayaCapital expenditureCostsChi tiêu vốnCostsChi phí vốnCapital expenditureCostsCapital expenditureCostsCapital SpendingCosts
3
Bambu untuk tiang tendaRp100,000Bamboo for the tent's structureRp100,000Brand design fee10,000,000.00Phí thiết kế thương hiệu10,000,000.00Rent and electricity 23,000 Bamboo for the tent's structureRp100,000
4
Terpal untuk atap warungRp110,000Tarp for the roofRp110,000Restaurant design fee30,000,000.00Phí thiết kế nhà hàng30,000,000.00Internet 2,000 Tarp for the roofRp110,000Equipment, metal shelves/storage, social media ads, raw materials, etc.Php 2,000,000
5
SpandukRp30,000BannerRp30,000Construction fee200,000,000.00Phí xây dựng thi công200,000,000.00Staff 10,000 BannerRp30,000Rental feePhp 0
6
Meja kayu 2 unitRp360,0002 units of Wooden tableRp360,000
Fees for furniture, tables and chairs and brand identity costs such as uniforms, aprons, visiting cards, ..
100,000,000.00Phí nội thất bàn ghế và bảng biển cùng các chi phí nhận diện thương hiệu như: đồng phục, tạp dề, card visit,..100,000,000.002 units of Wooden tableRp360,000Sub total
Php 1,951,500
7
Kursi plastik 8 unitRp160,0008 units of Plastic chairsRp160,000
The cost of investing in kitchen equipment: stoves, cooking utensils, pots and pans according to standards, dishes, ..
200,000,000.00Chi phí đầu tư trang thiết bị bếp: bếp, dụng cụ nấu ăn, nồi niêu xoong chảo theo quy chuẩn, bát đĩa,..200,000,000.008 units of Plastic chairsRp160,000
8
Sub total Rp760,000Sub total Rp760,000Cost of air conditioning system50,000,000.00Chi phí hệ thống điều hoà50,000,000.00Sub total Rp35,000Sub total Rp760,000Operational Expenditure
9
Sub total590,000,000.00Tổng590,000,000.00
10
Kebutuhan OperasionalOperational ExpenditureOperational ExpenditureOperational ExpenditureVariable costs:
11
Ayam 20 ekorRp500,00020 ChickensRp500,000Operational ExpenditureOperational ExpenditureMilk tea ingredients 105,000 20 ChickensRp500,000Beauty products 11 units Php 18,000
12
Cabai 2 kgRp90,0002 kg of ChiliesRp90,000Money to buy daily materials (food ingredients according to the list of food and drink: meat - vegetables - seafood ..)10,000,000.00Tiền mua nguyên vật liệu hàng ngày ( nguyên liệu đồ ăn theo danh mục đồ ăn và đồ uống: thịt - rau - hải sản ..)10,000,000.00Cups/packaging 15,000 2 kg of ChiliesRp90,000Packaging 11 units Php 4,500
13
Bumbu pendukungRp50,000Other spicesRp50,000Money for operation: Gas system, electricity, water, maintenance..20,000,000.00Tiền dành cho hoạt động: hệ thống Gas, điện, nước,bảo trì..20,000,000.00Sub total Rp120,000Other spicesRp50,000
14
Minyak Goreng 3 literRp30,0003 litre of Cooking OilRp30,000Operating salary for 6 months300,000,000.00Tiền lương vận hành trong 6 tháng300,000,000.003 litre of Cooking OilRp30,000Fixed costs:
15
Gas 5 jam Rp10,0005 hours of GasRp10,000Rent for 6 months300,000,000.00Tiền thuê nhà trong 6 tháng300,000,000.00Total initial Capital Rp155,0005 hours of GasRp10,000Delivery expense Php 200
16
Beras 8 kgRp60,0008 kg of RiceRp60,000Sub total 630,000,000.00Tổng630,000,000.008 kg of RiceRp60,000Miscellaneous Php 700
17
Sub total Rp740,000Sub total Rp740,000Sub total Rp740,000Office supplies Php 100
18
Salaries and allowances Php 25,000
19
Total Kebutuhan ModalRp1,500,000Total initial Capital Rp1,500,000Total initial Capital Rp1,500,000
20
Total initial Capital 1,220,000,000.00Tổng vốn ban đầu1,220,000,000.00Sub totalPhp 48,500
21
22
Total Initial Capital
Php 2,000,000
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100