2.4.2 (หลัง) <ม.4/6> แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2.4 เน็ตเวิร์คการ์ด, ฮับและสวิตซ์ (Responses)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCD
1
Timestamp
Email Address
Scoreชื่อ-สกุล
2
1/21/2019 9:57:0239820@anc.ac.th20 / 20
นางสาวภัทธิรา ไชโยรักษ์
3
1/21/2019 9:58:3840207@anc.ac.th19 / 20
นายศรัณยภัทร สันตะวงค์
4
1/21/2019 9:59:1739876@anc.ac.th19 / 20
รัชศิรสิทธิ์ บุญไชย
5
1/21/2019 10:03:1840158@anc.ac.th20 / 20
นางสาวนัสนันท์ คูณค้ำ
6
1/21/2019 10:03:2540205@anc.ac.th17 / 20นายวสุ สุพล
7
1/21/2019 10:10:2339783@anc.ac.th17 / 20สโรชินี ศรีพลาย
8
1/21/2019 10:10:2442773@anc.ac.th18 / 20
นางสาวรุจิรา สุขสะอาด
9
1/21/2019 10:12:5740052@anc.ac.th18 / 20น.ส. ณัชชา พละศูนย์
10
1/21/2019 10:13:5839981@anc.ac.th15 / 20นาย จีรกิตติ์ สมนึก
11
1/21/2019 10:14:2239912@anc.ac.th20 / 20
นางสาวนวดี ศิริรัตนภูมี
12
1/21/2019 10:14:2539833@anc.ac.th17 / 20
นางสาวสุธิดา สุภักดิ์
13
1/21/2019 10:15:5340192@anc.ac.th16 / 20ธนาธร ทองเสริม
14
1/21/2019 19:28:0940291@anc.ac.th17 / 20นายสุธิพงษ์ บรรลุ
15
1/21/2019 20:01:1739802@anc.ac.th18 / 20นาย ณัฐพล นิระพันธ์
16
1/21/2019 20:19:3139845@anc.ac.th18 / 20
ก้องเกียรติ พันธุ์ดี
17
1/22/2019 7:42:2740214@anc.ac.th19 / 20อธิบดี หริ่งเจริญ
18
1/22/2019 8:19:1840208@anc.ac.th20 / 20ศิวกร เห็มสุข
19
1/22/2019 8:57:1540253@anc.ac.th16 / 20กิตติธัช บังอร
20
1/22/2019 9:32:2540054@anc.ac.th16 / 20นายณัฐภัทร กัลยากา
21
1/22/2019 9:33:2840230@anc.ac.th20 / 20ทวีทรัพย์ สาคร
22
1/22/2019 14:15:4239718@anc.ac.th18 / 20ภัทร์ธรเอก บุญโสม
23
2/1/2019 15:06:1639736@anc.ac.th19 / 20
นายสุเมธ ตังคณิตานนท์
24
2/1/2019 15:07:4540186@anc.ac.th13 / 20นายคมกริช บาระมี
25
2/1/2019 15:11:0039884@anc.ac.th18 / 20
นาย สิทธิศักดิ์ ถูระบุตร
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...