ABCDEFGHIJKLM
1
TYGODNIOWY ROZKŁAD LEKCJI WAŻNY OD 1 WRZESIEŃ 2021 R.
2
DNICZAS TRWANIA LEKCJINRKLASY
3
MALUCHY012345678
5
PONIEDZIAŁEK 8:00- 8:451epepewewinf./j.ang.geografia
6
8:55- 9:402epepewewprzyrodaj.polskij.angielskiinformat,
7
9:50-10:35 3epepewewj.polskigeografiatechnikaj.angielskij,niemiecki
8
10:50- 11:35
4epepewreligiahistoriainf./j.ang.j.polskij.niemieckibiologia
9
11:50- 12:35
5religiaewj.ang.ewW-Fj.polskibiologiageografia
10
12:45- 13:30
6j.agielskij.polskihistoriaW-Freligia
11
13:40- 14:25
7j.polskihistoriaW-F
13
WTOREK8:00- 8:451epepewj.ang.inform.matemat.historia
14
8:55- 9:402epepj.ang.ewewtechnikamatemat.j.polskimatemat.
15
9:50-10:35 3epepewewmatemat,j.polskiW-Ffizykaj.angielski
16
10:50- 11:35
4epepewewj.polskimatemat.inf./j.ang.geografiafizyka
17
11:50- 12:35
5epepewk.wyr.j.angielskig.wych.j.polskihistoriafizyka
18
12:45- 13:30
6k.wyr.ewplastykainf./j.ang.fizykaj.polski
19
13:40- 14:25
7ewk.mult.g.wych.j.polskiWOS
20
1430- 15158muzykak.human.
22
ŚRODA8:00- 8:451epepewchemiaj.angielski
23
8:55- 9:402j.angielskirel.ewg,wych,historiamatemat.chemia
24
9:50-10:35 3epepewinf.ewj.polskimatemat.religiaj.angielskimatemat.
25
10:50- 11:35
4epepinf.ewewreligiaj.angielskibiologiaj.polski
26
11:50- 12:35
5epepewj.ang.ewmatemat.biologiak.human.religia
27
12:45- 13:30
6ewewmatemat.j.angielskibiologiaj.polskik.mult,
28
13:40- 14:25
7j.angielskij.polskimatemat.WOS
29
1430- 15158koło humanistycznehistoria
31
CZWARTEK8:00- 8:451epeprel.ewewj.angielskiW-Fk.mult.j.niemiecki
32
8:55- 9:402epepewreligiaj.angielskimatemat.W-Fj.niemieckihistoria
33
9:50-10:35 3epepj.ang.ewewreligiaj.polskig.wych.matemat.
34
10:50- 11:35
4epepewj.ang.muzykareligiamatemat.j.polski
35
11:50- 12:35
5religiaewewW-Fmatemat.j.polskij.angielski
36
12:45- 13:30
6ewewW-Fk.mult.j.angielskig.wych.
37
13:40- 14:25
7historiainformat.
38
1430- 15158W-F
39
PIĄTEK8:00- 8:451epepewewj.polskik.przyrodniczematemat.chemia
40
8:55- 9:402epepewewmatemat.technikageografiachemiaj.polski
41
9:50-10:35 3epepewinf.przyrodamatemat.plastykaj,polski
42
10:50- 11:35
4epepewk.przyr.W-Fmatemat.j.polskimatemat.
43
11:50- 12:35
5epepewk.art.k.mult.j.polskiW-F
44
12:45- 13:30
6k.przyr.j.polskiW-F
45
13:40- 14:25
7k.art,k.humanEDB