ABCDEFGHIJKLM
1
TYGODNIOWY ROZKŁAD LEKCJI WAŻNY OD 17 MAJA 2021 R.
2
DNICZAS TRWANIA LEKCJINRKLASY
3
MALUCHY012345678
5
PONIEDZIAŁEK 8:00- 8:451epepewj.ang.matematykak.human.
6
8:55- 9:402epepk.przyr.ewewj.angielskij.polskimatematykamatematyka
7
9:50-10:35
3epepewewewk.mult.j.polskigeografiaj.angielskij.niemiecki
8
10:50- 11:35
4epepewewewj.polskimatematykaj.angielskij.niemieckibiologia
9
11:50- 12:35
5epepewk.przyr.matematykamuzykag.wych.biologiaj.angielski
10
12:45- 13:30
6ewj.angielskiW-Freligia
11
13:40- 14:25
7religiaW-F
13
WTOREK8:00- 8:451epepewewj.ang/inf.matematykamatematykageografia
14
8:55- 9:402epepewewewW-Fj.polskigeografiaj.angielski
15
9:50-10:35
3epepewewewmatematykageografiaj.angielskiinformatykaj.polski
16
10:50- 11:35
4epepj.ang.ewSPplastykaj.polskiinformatykahistoriamatematyka
17
11:50- 12:35
5epepewj.ang.historiaj.polskik.mult.W-F
18
12:45- 13:30
6j.ang/inf.matematykamuzykaj.polski
19
13:40- 14:25
7g.wych.j.ang/inf.j.polskiWOS
20
1430- 1515
8j.ang/inf.j.polski
22
ŚRODA8:00- 8:451epepewewSPj.angielskij.polskihistoriachemiamatematyka
23
8:55- 9:402epepewewewreligiamatematykaj.polskij.angielskichemia
24
9:50-10:35
3ep/rel.ewj.ang.ewmatematykahistoriaj.polskimatematykaEDB
25
10:50- 11:35
4epepj.ang.religiaj.polskiplastykamatematykabiologiahistoria
26
11:50- 12:35
5epeprel.j.ang.W-Fk.mult.biologiaj.polskiWOS
27
12:45- 13:30
6W-Fbiologiareligia
28
13:40- 14:25
7W-F
29
1430- 1515
8
31
CZWARTEK8:00- 8:451epepewz.wywrów./k.art.muzykatechnikaj.niemieckij.polski
32
8:55- 9:402ep/j.ang.ewewewreligiaW-Fj.polskij.niemiecki
33
9:50-10:35
3ep/rel.ewewSPtechnikaj.angielskihistoriak.mult.j.polski
34
10:50- 11:35
4epeprel.ewewprzyrodaj.polskij.angielskifizykainformatyka
35
11:50- 12:35
5ep/j.ang.z.wyr.inf.ewj.polskireligiahistoriafizyka
36
12:45- 13:30
6religiaj.polskihistoriafizykaj.angielski
37
13:40- 14:25
7k.human.j.angielskifizyka
39
PIĄTEK8:00- 8:451epepewewewW-F
k.humnan/k.przyrod.
chemiamatematyka
40
8:55- 9:402epepewewewmatematykaW-Fj.polskichemia
41
9:50-10:35
3epepinf.ewSPprzyrodamatematykaj.polskimatematykahistoria
42
10:50- 11:35
4epepewewSPj.polskiW-Fgeografiak.mult.
43
11:50- 12:35
5epepinf.g.wych.matematykag.wych.
44
12:45- 13:30
6technikaplastykaj.polski
45
13:40- 14:25
7W-F