Danh sach thi TN_thi lai.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Họ tênLớpHệMôn thi
Ngày thi
Buổi thi
Giờ thi
GĐ thi
2
130744Nguyễn Thị Thanh TuyềnS11ATrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
3
130787Doãn Trần Quỳnh TrâmS11BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
4
130788Trịnh Thị VĩnhS11BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
5
131026Nguyễn Thị HòaYD5Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
6
131026Nguyễn Thị HòaYD5Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
7
131206Un chọnYK16BTrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
8
140020Huỳnh Thị Lệ GiangYD6Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
9
140084Trần Lê Ngọc TứYK17ATrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
10
140099Hồ Văn HuyYD6Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
11
140140A Lange ChâuYD6Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
12
140201Trần Thị Bích LyYK17Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
13
140202Trần Công HùngYT17ATrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
14
140237Nguyễn Văn HiếuYK17Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
15
140242Trần Công NghĩaYK17Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
16
140541Giang Thị ThủyYK17Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
17
140542Nguyễn Thị Kiều DiễmYT17ATrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
18
140584Trương Văn HòaYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
19
140584Trương Văn HòaYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
20
140606
Khamphoung Meuangchanh
YK17ATrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
21
140612Lâm Hữu HiệpHA2Cao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
22
140612Lâm Hữu HiệpHA2Cao đẳng
Lý thuyết CĐHA
29.06Sáng7h30D51
23
140824Lê Thị Thùy OanhD9DCao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
24
140830Lưu Đức PhúcHA2Cao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
25
140830Lưu Đức PhúcHA2Cao đẳng
Lý thuyết CĐHA
29.06Sáng7h30D51
26
140848Lý TânHA2Cao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
27
140848Lý TânHA2Cao đẳng
Lý thuyết CĐHA
29.06Sáng7h30D51
28
140873Trần Minh RinHA2Cao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
29
140873Trần Minh RinHA2Cao đẳng
Lý thuyết CĐHA
29.06Sáng7h30D51
30
140920Triệu Thị ThạchD9DCao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
31
141056Trần Thị Mĩ DiệuD9ACao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
32
141056Trần Thị Mĩ DiệuD9ACao đẳngLý thuyết DD29.06Sáng7h30D51
33
141238Nguyễn Đức ThiXN8Cao đẳngLý thuyết XN29.06Sáng7h30D52
34
141260Nguyễn Quốc ViệtXN8Cao đẳngLý thuyết XN29.06Sáng7h30D52
35
141283Trần Thị Minh HiềnD9GCao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
36
141283Trần Thị Minh HiềnD9GCao đẳngLý thuyết DD29.06Sáng7h30D51
37
141358Nguyễn Văn TườngHA2Cao đẳngChính trị CĐ29.06Chiều15h30D51
38
141358Nguyễn Văn TườngHA2Cao đẳng
Lý thuyết CĐHA
29.06Sáng7h30D51
39
141372Nguyễn Thị Đoan TrangS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
40
151009Trần Hoàng DiệpS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
41
151014Nguyễn Thị Thúy HằngS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
42
151023Trần Thị KimS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
43
151033Lê Thị Thanh NguyệtS13BTrung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
44
151033Lê Thị Thanh NguyệtS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
45
151059Trần Thị Ánh NhaYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
46
151067Nguyễn Thị Minh HằngYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
47
151109Trần Tiểu LinhYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
48
151142Lê Thị Hồng CảnhS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
49
151190Trương Thị Anh ThưYK18BTrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
50
151191Đinh Thị Hà NhưYK18BTrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
51
151208Đặng Quốc VươngYK18BTrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
52
151235Nguyễn Ngọc HậuS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
53
151260Nguyễn Thị Hồng VânYK18ATrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
54
151276Nguyễn Thị Yến NhiS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
55
151301Dương Văn TínhYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
56
151301Dương Văn TínhYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
57
151336Ngô Thị HuyềnYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
58
151336Ngô Thị HuyềnYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
59
151338Trần Thị Như QuỳnhS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
60
151377Lê Trịnh Diệu HiềnYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
61
151377Lê Trịnh Diệu HiềnYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
62
151407Huỳnh Đức VươngYK18BTrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
63
151488Lê Thị ĐôngS13BTrung cấp
Lý thuyết Dược TC
29.06Sáng7h30D51
64
151529Hồ Thị DếYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
65
151529Hồ Thị DếYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
66
151536Nguyễn Thị Hoàng ViYK18ATrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
67
151559Võ Văn Quầy CôngYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
68
151559Võ Văn Quầy CôngYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
69
151597
Nguyễn Trần Huyền Trang
Y18BTrung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
70
151626Trần Minh HiếuYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
71
151626Trần Minh HiếuYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
72
151641Đỗ Xuân ThảoYT18Trung cấpChính trị TC29.06Chiều15h30D51
73
151641Đỗ Xuân ThảoYT18Trung cấpLý thuyết YSĐK29.06Sáng7h30D52
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
DS thi Tot nghiep
Bảng tổng hợp 1
 
 
Main menu