Horaris Grups 2018-2019
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
1r Sistemes Microinformàtics i Xarxes
2
3
Grup:
SMX1 ATutor:
Manel Pérez
4
email:
mperez@sapalomera.cat
5
Horari d'atenció:
Dimcres 11:40 - 12-40h
6
HoraDillunsDimartsDimecresDijousDivendres
7
8:15
9:15
Anglès / A4
8
Cristina Soler
9
<8.15-9.15>
10
Anglès / A4
11
9:40
10:40
SistemesOfimàticaAnglèsCristina SolerOfimàtica
12
Manel PérezSílvia FortunyCristina Soler<9.15-10.15>Sílvia Fortuny
13
Aula 3Aula 4Aula 4DescansAula 4
14
10:40
11:40
SistemesHardwareFOLHardwareOfimàtica
15
Manel PérezJosep Catà
Carme Navarro
Josep CatàSílvia Fortuny
16
Aula 3Aula 1Aula 3Aula 1Aula 4
17
11:40
12:40
OfimàticaHardwareFOLHardwareFOL
18
Sílvia FortunyJosep Catà
Carme Navarro
Josep Catà
Carme Navarro
19
Aula 1Aula 1Aula 3Aula 1Aula 3
20
Descans
21
13:00
14:00
OfimàticaSistemes / A3Xarxes / A3XarxesHardware / A1
22
Sílvia FortunyManel PérezJosep OliverasJosep OliverasJosep Catà
23
Aula 4Josep GarciaManel PérezAula 4Ricard Pla
24
14:00
15:00
XarxesSistemes / A3Xarxes / A3XarxesHardware / A1
25
Josep OliverasManel PérezJosep OliverasJosep OliverasJosep Catà
26
Aula 3Josep GarciaManel PérezAula 4Ricard Pla
27
28
29
30
16:00
17:00
M0-UF5 / A0
M0-UF3 / A0
M0-UF1 /A0
31
CdP XarxesCdP OfimàticaCdP Hardware
32
Josep OliverasSílvia FortunyRicard Pla
33
17:00
18:00
M0-UF2 / A0
M0-UF3 / A0
M0-UF1 /A0
34
CdP SistemesCdP OfimàticaCdP Hardware
35
Manel PérezSílvia FortunyJosep Catà
36
37
38
39
40
41
Mòdul
U. Formatives
Nom
42
M0UF1 a UF5
Consolidació de Pràctiques
43
M1UF1 al UF6
Muntatge i manteniment d'equips (Hardware)
44
M2UF1 al UF3
Sistemes operatius monolloc
45
M3UF1 al UF6Ofimàtica
46
M5UF1 al UF3Xarxes locals
47
M9UF1 i UF2
Formació i orientació laboral (FOL)
48
M12UF1Anglès
49
FESTES I PERIODES DE VACANCES
50
12 octubreFesta hispanitat
51
52
1 novembreTots Sants
53
2 novembreLliure disposició
54
lliuraments de notes
55
av. Inicial
finals d'octubre
6 desembreConstitució
56
1a avaluacióNadal7 desembreLliure disposició
57
2a avaluaciófinals de març
58
3a avaluaciófinals de maig
del 24 de desembre
59
notes finals
mitjans de juny
al 7 de gener
Vacances de Nadal
60
61
setmanes especials11 de febrerLliure disposició
62
Recuperacions
del 3 al 7 juny4 de marçLliure disposició
63
Exàmens Final 2
del 11 al 14 juny
64
del 15 d'abril
65
al 22 d'abril
Vacances de Setmana Santa
66
23 d'abril
Festa local( Atenció no blanencs)
67
68
1 de maigFesta del treball
69
70
Resum de Normatives
71
- En cas que un/a alumne/a falti a classe el 20% o més hores d'una UF (justificada o injustificadament) perdrà el dret a l'avaluació continuada.
72
73
74
- En cas que un/a alumne/a acumuli 5 dies amb faltes d'assistència no justificades haurà d'assistir una tarda a realitzar les tasques que li assigni l'equip directiu.
75
76
77
- Horari de tancament de portes:
Dilluns, dimarts, dimecres i divendres : 9.40
78
Dijous: 8.10
79
Un cop tancades les portes, l'alumne haurà d'esperar 1h fins la pròxima opertura.
80
81
82
- Per sortir del centre a l'hora del pati, és obligatori presentar el carnet
83
84
- Serà el propi/a alumne/a (o els pares si és menor d'edat) el responsable d'entregar els justificants d'absències al tutor amb un màxim de 48 hores des de la reincorporació al centre. Si l'absència es preveu amb antel·lació cal comunicar-ho al tutor/a i als professors.
85
86
87
88
- En cas d'absència a un examen o activitat puntuable només tindreu dret a la seva repetició en el cas que la falta es justifiqui degudament.
89
90
91
- Només s'acceptaran justificacions per motius mèdics (justificant mèdic) o laborals (justificant d'empresa).
92
93
94
- Les activitats escolars (tant en horari lectiu com en no lectiu) són obligatòries per l'alumnat, ja que complementen la seva formació.
95
96
97
- L'Equip Docent indicarà de manera personal qui ha d'assistir a les classes del Mòdul 0. Es perdrà el dret a assistir a aquestes classes si es dóna algun dels següents casos: tenir més del 20% de faltes, tenir una mala actitud a classe, no prendre apunts de classe, no seguir les pautes del professor o no fer les tasques indicades.
98
99
100
Loading...
Main menu