Equips de MONITORIA del Centre d'Esplai Boix : ELS EX-MONIS DEL BOIX