LỊCH KHAI GIẢNG VÀ HỌC VIÊN TIỀM NĂNG
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
LỚP DỰ KIẾN KHAI GIẢNG
2
LỚP LỊCH HỌCNGÀY KHAI GIẢNGSỐ HỌC VIÊN ĐÃ CÓGIÁO VIÊNGHI CHÚ
3
COMMUNICATION 0219h30-21h00_ Thứ 246Thứ 2_ ngày 11.11.20194Thầy BảoBỔ SUNG HỌC VIÊN
4
IELTS BRONZE 0418h00- 19h30_Thứ 3573KHAI GIẢNG LỚP MỚI
5
KIDS
17h15 - 18h45 Thứ 2,4,6 và 3,5,7
Thứ 2_ ngày 25.11.2019
Thầy Thiện/cô Minh
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
\
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...