Budsjettforslag - Generalforsamling 2018.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
BUDSJETT 2018
3
Sist oppdatert 26.10.17
4
6
EMIL-brukskonto:
70,000.00
8
PostKomitee/ProsjektBudsjettert
Budsjett 18
Inn/UtDifferanse
9
10
11
Inntekter
12
13
i101Energikontakten kr 100,000.00 kr 100,000.00 0.00 (100,000.00)
14
i102Hovedsponsoravtaler kr 100,000.00 kr 100,000.00 0.00 (100,000.00)
15
i104Teknologiporten kr 70,000.00 kr 55,000.00 0.00 (70,000.00)
16
i105Link kr 58,000.00 kr 82,000.00 0.00 (58,000.00)
17
i106Fadderpenger fra instituttet kr 29,220.00 kr 30,000.00 0.00 (29,220.00)
18
i107Medlemskontingent kr 28,000.00 kr 26,000.00 0.00 (28,000.00)
19
i108Studentsosiale midler, IE kr 19,000.00 kr 19,000.00 0.00 (19,000.00)
20
i109Støtte fadderbarnpamflett kr 6,000.00 kr 10,000.00 0.00 (6,000.00)
21
i110Grøners Quiz kr 4,000.00 kr 4,000.00 0.00 (4,000.00)
22
Si111Daljesalg kr 3,000.00 kr 3,000.00 0.00 (3,000.00)
23
i112Salg av EMIL-genser kr - kr 15,000.00 0.00 0.00
24
i113Momsbetaling kr - kr - 0.00 0.00
25
i114Diverse kr - kr -
26
i115Swebank/DIBS kr - kr - 0.00 0.00
27
kr 417,220.00 kr 444,000.00 kr - kr -417,220.00
<-- sluttbalanse
28
29
30
31
32
33
Drift av komiteer
34
35
u201X-com '17 kr 54,750.00 kr 57,000.00 0.00 54,750.00
36
u202Sosialpenger komiteer kr 32,500.00 kr 30,800.00 0.00 32,500.00
37
u203MediaKom kr 15,000.00 kr 16,500.00 0.00 15,000.00
38
u204EnergiFK kr 10,000.00 kr 13,000.00 0.00 10,000.00
39
u208Festkom kr 5,000.00 kr 12,000.00 0.00 5,000.00
40
u205MusikkKom kr 9,000.00 kr 8,000.00 0.00 9,000.00
41
u206Link kr 7,500.00 kr 7,500.00 0.00 7,500.00
42
u207Høystemt kr 7,500.00 kr 5,000.00 0.00 7,500.00
43
u214KomPåTur kr 2,500.00 kr 5,000.00 0.00 2,500.00
44
u218MiljøKom kr 1,700.00 kr 4,000.00 0.00 1,700.00
45
u211InterKom kr 5,000.00 kr 3,000.00 0.00 5,000.00
46
u224KontoKom kr - kr 3,000.00 0.00 0.00
47
u215KvinneKom kr 2,001.00 kr 2,000.00 0.00 2,001.00
48
u216ManneKom kr 2,000.00 kr 2,000.00 0.00 2,000.00
49
u219PrEMILleague kr 1,500.00 kr 1,500.00 0.00 1,500.00
50
u210Pikestrøm kr 5,000.00 kr 1,000.00 0.00 5,000.00
51
u213ØlKom kr 3,500.00 kr 1,000.00 0.00 3,500.00
52
u209Revy kr 5,000.00 kr - 0.00 5,000.00
53
u212IdrettsKom kr 3,500.00 kr - 0.00 3,500.00
54
u217LydKom kr 2,000.00 kr - 0.00 2,000.00
55
u220GourmetKom kr - kr - 0.00 0.00
56
u221KjellerKom kr - kr - 0.00 0.00
57
u222KlatreKom kr - kr - 0.00 0.00
58
u223Klovneløpet kr - kr - 0.00 0.00
59
u225BugKom kr - kr -
60
u226ÅreKom kr - kr - 0.00 0.00
61
u227Energi HK kr - kr -
62
kr 174,951.00 kr 172,300.00 kr - kr 174,951.00
<-- sluttbalanse
63
64
65
66
67
68
Andre utgifter
69
70
u301Fadderukene kr 57,000.00 kr 52,000.00 0.00 57,000.00
71
u302Blomsterpotten kr 33,784.00 kr 36,915.00 0.00 33,784.00
72
u303Diverse kr 10,000.00 kr 25,000.00 0.00 10,000.00
73
u304Leieutgifter ved Kjelleren kr - kr 13,800.00 0.00 0.00
74
u305Faglige arrangementer kr 13,000.00 kr 13,000.00 0.00 13,000.00
75
u306Genfors kr 12,500.00 kr 12,500.00 0.00 12,500.00
76
u307Reduksjon immballpris kr 10,000.00 kr 10,000.00 0.00 10,000.00
77
u308Komitelederhyttetur kr 10,000.00 kr 10,000.00 0.00 10,000.00
78
u309Fadderbarnpamflett kr - kr 10,000.00 0.00 0.00
79
u310Representasjonsmidler kr 8,400.00 kr 8,400.00 0.00 8,400.00
80
u311Buss EMIL-lekene kr 7,000.00 kr 7,000.00 0.00 7,000.00
81
u31217. maifrokost kr 7,000.00 kr 7,000.00 0.00 7,000.00
82
u313Transaksjonsutgifter kr 6,000.00 kr 6,000.00 0.00 6,000.00
83
u314Diplomfest kr 6,000.00 kr 6,000.00 0.00 6,000.00
84
u315Kontorvelferd/Elgens time kr 4,000.00 kr 6,000.00 0.00 4,000.00
85
u316Renselsen kr 5,000.00 kr 5,500.00 0.00 5,000.00
86
u317Klimadagen kr 5,000.00 kr 5,000.00 0.00 5,000.00
87
u318Konseptutvikling - FestKom kr - kr 5,000.00 0.00 0.00
88
u319Styrehyttetur kr 5,000.00 kr 4,500.00 0.00 5,000.00
89
u320Samfunnsnyttig formål kr 4,200.00 kr 4,200.00 0.00 4,200.00
90
u321Strategiseminar kr 3,500.00 kr 3,500.00 0.00 3,500.00
91
u322Utgifter ved nettbetaling kr 5,000.00 kr 2,500.00 0.00 5,000.00
92
u323Visma kr 2,235.00 kr 2,235.00 0.00 2,235.00
93
u324Drift hjemmeside kr 3,000.00 kr 2,000.00 0.00 3,000.00
94
u325Swingkurs til immball kr 2,000.00 kr 2,000.00 0.00 2,000.00
95
u326Gaver/premier kr 2,000.00 kr 2,000.00 0.00 2,000.00
96
u327Badekarpadlingen kr 2,000.00 kr 2,000.00 0.00 2,000.00
97
u328Halvingfest kr 2,000.00 kr 2,000.00 0.00 2,000.00
98
u329Adobe Creative Cloud kr 1,850.00 kr 1,850.00 0.00 1,850.00
99
u330Kontormateriell kr 1,000.00 kr 1,000.00 0.00 1,000.00
100
u331Budsjettrunder kr 700.00 kr 700.00 0.00 700.00
101
u332Julekort kr 600.00 kr 600.00 0.00 600.00
102
u333St. Lucia kr 500.00 kr 500.00 0.00 500.00
Loading...
Main menu