สถานะการจัดส่งเสื้อ Limited Education ภาคพิเศษ...เทศกาลปีใหม่
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตรวจสอบหมายเลข (Tracking)
2
ในการจัดส่งเสื้อ Limited Education ภาคพิเศษ...เทศกาลปีใหม่
3
(วิธีค้นหารายชื่อ กด Ctrl + F (กล่องข้อความจะขึ้นอยู่มุมบนจอด้านขวามือ) พิมพ์ชื่อหรืออีเมลของคุณ และกด Enter)
4
***เมื่อทราบหมายเลข Tracking แล้ว คลิกที่ลิงค์นี้เพื่อตรวจสอบสถานะการจัดส่งของไปรษณีย์ไทย http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx
5
ที่
หมายเลข Tragking
ชื่อผู้รับอีเมล
รุ่นเสื้อ
ไซส์
แบบเสื้อฟ้อนท์จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
หมายเหตุ
6
1จัดส่งแล้วฟ้า ณภาภัช
underthe_moonlight@hotmail.com
Your NameMฟ้า ณภาภิข
ด.ช.แบงค์
เชียงใหม่
50210ออกใบเสร็จแล้ว
7
2จัดส่งแล้ว
สุนันทา สืบสงวน
Sununta532@gmail.com
Your NameMน้ก โปตั๋นด.ช.ต้นกทม.10250ออกใบเสร็จแล้ว
8
3จัดส่งแล้ว
สุนันทา สืบสงวน
Sununta532@gmail.com
Your NameLน้วโอด.ช.โอกทม.10250
9
4จัดส่งแล้ว
สุนันทา สืบสงวน
Sununta532@gmail.com
Your NameMป้ว แอื้อง
ด.ช.อาร์ม
กทม.10250
10
5จัดส่งแล้ว
สุนันทา สืบสงวน
Sununta532@gmail.com
Your NameMน้า ตุ๊าตาด.ช.ต้นกทม.10250
11
6จัดส่งแล้ว
สุกัญญา วงศ์สถาปัตย์
hippuky@gmail.comYour NameLญคาศจิด.ญ.โบว์กทม.10310ออกใบเสร็จแล้ว
12
7จัดส่งแล้ว
วลัยลักษณ์ เดชะศิริพงษ์
walailukd@gmail.comYour NameSวลัยลัทษณ์ด.ช. โอกทม.10150ออกใบเสร็จแล้ว
13
8จัดส่งแล้ว
วลัยลักษณ์ เดชะศิริพงษ์
walailukd@gmail.comYour NameSโบ ยินดีด.ญ.โบว์กทม.10150
14
9จัดส่งแล้ว
สุกฤตา ทักษิณาวิสุทธิ์
089 811 4849Your NameLลาฤตา ปูด.ช.โอ
สุราษฎร์ธานี
84190
15
10จัดส่งแล้ว
สุกฤตา ทักษิณาวิสุทธิ์
089 811 4849
Limited Education
L
สุราษฎร์ธานี
84190
จัดส่งเสื้อ + ออกใบเสร็จแล้ว
16
11จัดส่งแล้ว
สุภาวัญญ์ ปิยจารุลักษณ์
cheloaoy@hotmail.comYour NameMาานดาด.ญ.โบว์กทม.10310ออกใบเสร็จแล้ว
17
12จัดส่งแล้ว
สุภาวัญญ์ ปิยจารุลักษณ์
cheloaoy@hotmail.comYour NameLแชวรี่
ด.ช.แบงค์
กทม.10310
18
13จัดส่งแล้ว
ศรุต ศรีจอมขวัญ
Mrsarut@yahoo.comYour NameLศรีจอมขอิญด.ญ.โบว์กรุงเทพ10250ออกใบเสร็จแล้ว
19
14จัดส่งแล้ว
ศรุต ศรีจอมขวัญ
Mrsarut@yahoo.comYour NameSโตแลีศมงคลด.ญ.โบว์กรุงเทพ10250
20
15จัดส่งแล้ว
สุมิตรา ศรีศุภรัตน์
foonyy@gmail.comYour NameM
สุมัตรก... ฝุ้น
ด.ช.ต้นกทม.10110ออกใบเสร็จแล้ว
21
16จัดส่งแล้ว
สมรรัตน์ ชำนิวิกย์กรณ์
090 970 1121Your NameSลมรริตน์ด.ช.โอกทม.10250ออกใบเสร็จแล้ว
22
17จัดส่งแล้ว
ชนันยา เจริญทรัพย์
Buateng@hotmail.comYour NameSนวย ไนน์ด.ช.ต้นนนทบุรี11000ออกใบเสร็จแล้ว
23
18จัดส่งแล้ว
พิมพิชญา จงเกียรติกาญจน์
084 465 5165Your NameSอุดรธานี41000
จัดส่งแล้ว + ออกใบเสร็จแล้ว + ไม่ต้องการพิมพ์ชื่อ
24
19จัดส่งแล้ว
หนึ่งฤทัย ใจวงศ์เพ็ญ
nuengruetai.n@gmail.com
Your NameSหนึ่งฤทัยด.ช. โอ
เชียงใหม่
50130ออกใบเสร็จแล้ว
25
20จัดส่งแล้ว
ศิริลาภ ศิริเลิศ
tentsirilarp@hotmail.com
Your NameMศีริลวภด.ช. โอ
เชียงใหม่
50110
26
21จัดส่งแล้ว
พญ.สุพรรณี สุดสา
supanneehematopmk@gmail.com
Your NameSน่ารัทด.ช.โออุดรธานี41000ออกใบเสร็จแล้ว
27
22จัดส่งแล้ว
สมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ
chinesejai6@gmail.comYour NameM
คญ.สมใจ จุ๊าใจ๋
ด.ช.โอกรุงเทพฯ10900
28
23จัดส่งแล้ว
สมใจ ปัจจัยวาณิชกิจ
chinesejai6@gmail.com
Limited Education
Lกรุงเทพฯ10900
ส่งเสื้อสีดำ + ออกใบเสร็จแล้ว
29
24จัดส่งแล้วจำลอง ศรีเรือง
Napart_d81@hotmail.com
Your NameL
ข.จำลวง ศริแรือง
ด.ช. โอราชบุรี70000ออกใบเสร็จแล้ว
30
25จัดส่งแล้ว
พัชราภรณ์ หิตะนันท์
Noihubhohin@gmail.com
Your NameLพิชรกภรณ์ด.ญ.โบว์กรุงเทพฯ10110ออกใบเสร็จแล้ว
31
26จัดส่งแล้ว
พัชราภรณ์ หิตะนันท์
Noihubhohin@gmail.com
Your NameLหน่วยด.ช. โอกรุงเทพฯ10110ออกใบเสร็จแล้ว
32
27จัดส่งแล้วภิญญดา พิลาแดง
phinphinnxx@gmail.com
Your NameMผลอยพันยาด.ช. โอ
มหาสารคาม
44000ออกใบเสร็จแล้ว
33
28จัดส่งแล้ว
รพีพรรณ เกตุสมพงษ์
rapeejune@gmail.comYour NameSจูน รผิพรรณ
ด.ช. อาร์ม
กรุงเทพฯ10310ออกใบเสร็จแล้ว
34
29จัดส่งแล้วภัทริน ทองขาวHuabum@gmail.comYour NameM
เคิยร์ ภัหริน
ด.ช.ต้นกรุงเทพฯ10310ออกใบเสร็จแล้ว
35
30จัดส่งแล้วภัทริน ทองขาวHuabum@gmail.comYour NameL
ชีน ชินอัฒน์
ด.ช.ต้นกรุงเทพฯ10310
36
31จัดส่งแล้วโฆษิต ลำภาษี941626541Your NameLปีก
ด.ช.แบงค์
กรุงเทพฯ10140ออกใบเสร็จแล้ว
37
32จัดส่งแล้ว
มินตรา ครองห้าว
891797172Your NameSมิลด.ช. โอกรุงเทพฯ10150ออกใบเสร็จแล้ว
38
33จัดส่งแล้ว
มินตรา ครองห้าว
891797172Your NameMบวด.ช. โอกรุงเทพฯ10150
39
34จัดส่งแล้ว
ปิยะดา ภู่มะลิ
818528681Your NameSปีดวด.ช. โอกรุงเทพฯ10240ออกใบเสร็จแล้ว
40
35จัดส่งแล้ว
พิมพ์วดี วิมลวัฒนาภัณฑ์
Basset_h@hotmail.comYour NameS
ล้ม พิมพ์าดิ
ด.ช. โอกรุงเทพฯ10800ออกใบเสร็จแล้ว
41
36จัดส่งแล้ว
กุลภัสสรณ์ กลัดงาม
ning.kullapassorn@gmail.com
Your NameS
นี้ง นางงามรัทษ์ไทย
ด.ช. อาร์ม
กรุงเทพฯ10400ออกใบเสร็จแล้ว
42
37จัดส่งแล้ววิษณุ ธนกานต์ b-e-e-r2@hotmail.comYour NameLหลีง าิภววีด.ญ.กิฟกรุงเทพฯ10230ออกใบเสร็จแล้ว
43
38จัดส่งแล้ววิษณุ ธนกานต์ b-e-e-r2@hotmail.comYour NameL
วิษณุ ธนทวนต์
ด.ช. โอกรุงเทพฯ10230
44
39จัดส่งแล้ววิษณุ ธนกานต์ b-e-e-r2@hotmail.comYour NameLแวี้ยนเอ๋อด.ช. โอกรุงเทพฯ10230
45
40จัดส่งแล้ว
สิรภัทร พิมพ์แก้ว
rinsura@gmail.comYour NameS
เนสท์ นัศาชล
ด.ญ.กิฟกรุงเทพฯ10800ออกใบเสร็จแล้ว
46
41จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameMนิดกด.ช.ต้น
นครราชสีมา
30000ออกใบเสร็จแล้ว
47
42จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameMนักศ์
ด.ช.แบงค์
นครราชสีมา
30000
48
43จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameSแจ๊เต๋วด.ช.ต้น
นครราชสีมา
30000
49
44จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameLน้อย สุสก
ด.ช.แบงค์
นครราชสีมา
30000
ไซส์ L ตัวที่ 14
50
45จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameMอธีวิฒน์ด.ช.ต้น
นครราชสีมา
30000
51
46จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameSนีว นิสกด.ช.ต้น
นครราชสีมา
30000
52
47จัดส่งแล้ว
นิสา ลิ้มเลิศเจริญวนิช
New_tk@hotmail.comYour NameSมั้นตี้ด.ช.ต้น
นครราชสีมา
30000
ไซส์ S ตัวที่ 16
53
48จัดส่งแล้วปาริชาต มโนชัยruriya_77@hotmail.comYour NameM
ปกรีขาต มโนชัย
ด.ช. โอกรุงเทพ10900ออกใบเสร็จแล้ว
54
49จัดส่งแล้ว
วลี พงศ์เจริญเกียรติ
soc_ant@yahoo.comYour NameMไอ๊ด์
ด.ช.แบงค์
กรุงเทพ10310ออกใบเสร็จแล้ว
ไซส์ M ตัวที่ 17
55
50จัดส่งแล้วลาวัลย มีแสงmoaart@hotmail.comYour NameLผิ่อ้อมด.ช. โอกรุงเทพ10170
56
51จัดส่งแล้ว
ปิยานนท์ จรูญอนันต์
cpiyanon@gmail.com
Limited Education
Sกรุงเทพ10230
57
58
59
60
61
Loading...
Main menu