ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
ЈКП "ГОРИЦА" НИШ , Шумадијска број 4 МАТИЧНИ БРОЈ 20550635
3
ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 96.03
4
ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕЦена у динарима по јединици мере (без ПДВ-а)
5
Неопходне погребне услуге - трошкови сахране у ново гробно место (машински ископ)8,319,00
6
Неопходне погребне услуге - трошкови сахране у постојеће гробно место (ручни ископ)15,908,00
7
Неопходне погребне услуге - трошкови закупа за једну год.168.00
8
Неопходне погребне услуге - трошкови одржавања за једну годину452.00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100