เเบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการ 2559 เทอม 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10
2
โรงเรียน..........อนุบาลศรีประชานุกูล.........................ภาค.........2............จังหวัด........................
3
0 ประถมศึกษา 0 ประถมศึกษาขยายโอกาส ปีการศึกษา......2558...............ภาคเรียนที่.......2.........
4
ชั้นจำนวนนักเรียน(คน)ภาวะโภชนาการ
5
ทั้งหมด
ที่ชั่ง
ผอม ( ≤ - 1.5 S.D.)สมส่วน (≥ 1.5 S.D.ถึง +1.5 S.D. )
ท้วม (+ 1.5 S.D.ถึง +2 S.D. )
เริ่มอ้วน (+ 2 S.D.ถึง +3 S.D.)อ้วน (≥ +3 S.D. )
6
(ในชั้นเรียน)
(นน./วัด สส.)
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
7
อ.11391391002132.16584810676.265164.326064.324375.04
8
อ.21421421002574.93545410876.063142.8265117.753474.93
9
อ.3
10
รวม28128110046103.5511210221476.1582103.55125176.0477144.98
11
ป.11181181003697.6344368067.81565.084375.935054.24
12
ป.21591591003142.52536411773.584042.5296159.436285.03
13
ป.31621621005053.09536211570.996174.3274116.7994138.02
14
ป.41581581002353.16577012780.382574.433474.434042.53
15
ป.51591591006285.03565611270.444485.0393127.555274.4
16
ป.61551551006395.81495310265.814263.87104149.0364106.45
17
รวม9119111402515404.3931234165371.672117384.175224768.423512475.15
18
ม.1
19
ม.2
20
ม.3
21
รวม
22
รวมทั้งหมด
119211921002921504.242444386772.742919484.036429937.814219615.12
23
หมายเหตุ : แปลผลตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจิริญเติบโตของเพศชายและหญิง อายุ 5 - 18 ปี ของกรมอนามัย โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเท่านั้น
24
25
แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10
26
โรงเรียน......บ้านเรียม........ภาค......................จังหวัด........................
27
0 ประถมศึกษา 0 ประถมศึกษาขยายโอกาส ปีการศึกษา.....2558................ภาคเรียนที่........2........
28
ชั้นจำนวนนักเรียน(คน)ภาวะโภชนาการ
29
ทั้งหมด
ที่ชั่ง
ผอม ( ≤ - 1.5 S.D.)สมส่วน (≥ 1.5 S.D.ถึง +1.5 S.D. )
ท้วม (+ 1.5 S.D.ถึง +2 S.D. )
เริ่มอ้วน (+ 2 S.D.ถึง +3 S.D.)อ้วน (≥ +3 S.D. )
30
(ในชั้นเรียน)
(นน./วัด สส.)
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
31
อ.177100000023571.43000000000000
32
อ.299100000034777.78000010111.110000
33
อ.3
34
รวม1616100000057127500001016.250000
35
ป.1771000000257100000000000000
36
ป.2771000000527100000000000000
37
ป.3771000000437100000000000000
38
ป.41010100000035880000000000000
39
ป.510101000000448800000000020220
40
ป.6441001012521375000000000000
41
รวม45451001012.2320204088.89000000002024.45
42
ม.1
43
ม.2
44
ม.3
45
รวม
46
รวมทั้งหมด
61611001011.6425275285.2500001011.642023.28
47
หมายเหตุ : แปลผลตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจิริญเติบโตของเพศชายและหญิง อายุ 5 - 18 ปี ของกรมอนามัย โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเท่านั้น
48
49
แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10
50
โรงเรียน...ขุขันธ์ราษฎร์บำรุง...............ภาค......2................จังหวัด........ศรีสะเกษ................
51
0 ประถมศึกษา 0 ประถมศึกษาขยายโอกาส ปีการศึกษา....2558......ภาคเรียนที่....2............
52
ชั้นจำนวนนักเรียน(คน)ภาวะโภชนาการ
53
ทั้งหมด
ที่ชั่ง
ผอม ( ≤ - 1.5 S.D.)สมส่วน (≥ 1.5 S.D.ถึง +1.5 S.D. )
ท้วม (+ 1.5 S.D.ถึง +2 S.D. )
เริ่มอ้วน (+ 2 S.D.ถึง +3 S.D.)อ้วน (≥ +3 S.D. )
54
(ในชั้นเรียน)
(นน./วัด สส.)
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
55
อ.1
56
อ.2
57
อ.3
58
รวม
59
ป.1555510053814.5520163665.4500003147.270000
60
ป.28989100551011.2439185764.0400003144.492133.37
61
ป.384841003478.3328336172.6200001344.762133.57
62
ป.48282100931214.6332296174.393033.662022.441122.44
63
ป.51091091000332.7541448577.981121.832132.751010.92
64
ป.61191191006286.7241499075.633032.524486.723254.2
65
รวม5385381002820488.9320118939072.497181.491510254.6595142.61
66
ม.1
67
ม.2
68
ม.3
69
รวม
70
รวมทั้งหมด
5385381002820488.9320118939072.497181.491510254.6595142.61
71
หมายเหตุ : แปลผลตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจิริญเติบโตของเพศชายและหญิง อายุ 5 - 18 ปี ของกรมอนามัย โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเท่านั้น
72
73
แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10
74
โรงเรียน........วัดเขียน...........................ภาค.......2...............จังหวัด........ศรีสะเกษ................
75
0 ประถมศึกษา 0 ประถมศึกษาขยายโอกาส ปีการศึกษา.....2558................ภาคเรียนที่.....2...........
76
ชั้นจำนวนนักเรียน(คน)ภาวะโภชนาการ
77
ทั้งหมด
ที่ชั่ง
ผอม ( ≤ - 1.5 S.D.)สมส่วน (≥ 1.5 S.D.ถึง +1.5 S.D. )
ท้วม (+ 1.5 S.D.ถึง +2 S.D. )
เริ่มอ้วน (+ 2 S.D.ถึง +3 S.D.)อ้วน (≥ +3 S.D. )
78
(ในชั้นเรียน)
(นน./วัด สส.)
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
รวม
ร้อยละ
79
อ.1282810042621.43871553.57000000000113.57
80
อ.2262610052726.92961557.690113.8500000000
81
อ.3
82
รวม5454100941324.3217133055.560111.8600000111.86
83
ป.128281000000101121751127.140113.5740414.29
84
ป.2212110034733.332101257.14000000000000
85
ป.312121000118.3335866.67000000001018.33
86
ป.4141410011214.2942642.861017.1400001017.14
87
ป.5181810020211.11471161.111015.561015.5620211.11
88
ป.616161000000761381.250000000021318.75
89
รวม109109100661211.0130417165.143143.671121.841011110.1
90
ม.1
91
ม.2
92
ม.3
93
รวม
94
รวมทั้งหมด
16316310015102515.34475410161.973253.071121.23102127.37
95
หมายเหตุ : แปลผลตามกราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจิริญเติบโตของเพศชายและหญิง อายุ 5 - 18 ปี ของกรมอนามัย โดยใช้เกณฑ์น้ำหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงเท่านั้น
96
97
แบบฟอร์มสรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนอายุ 5 - 14 ปี ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ≥ ร้อยละ 10
98
โรงเรียน........บ้านสะอาง(ประชาสามัคคี)...........................ภาค.....2.................จังหวัด.....ศรีสะเกษ...................
99
0 ประถมศึกษา 0 ประถมศึกษาขยายโอกาส ปีการศึกษา......2558...............ภาคเรียนที่.....2...........
100
ชั้นจำนวนนักเรียน(คน)ภาวะโภชนาการ
Loading...
Main menu