ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ACDEGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลาครูผู้แจ้งซ่อมหน่วยงานห้องที่ตั้งอุปกรณ์
หมายเลขคุรุภัณฑ์หรือยี่ห้อถ้ามี
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
ปัญหา/อาการเสีย(ระบุให้ชัดเจน
2
2018-05-21
นางสาวปิยนุช แต้มทอง
กลุ่มสาระวิทย์145ยี่ห้อ bell780ชุดพีซี, โปรแกรม
โปรแกรมบันทึกไม่ได้
3
2018-05-22
นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร
คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์1dell780ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์เน็ตห้องคอม1ใช้ไม่ได้
4
2018-05-22
นางสาวชลนันท์ อุดมพงษ์
ฝ่ายธรุการห้องธรุการ-ระบบอินเตอร์เน็ตใช้เน็ตไม่ได้
5
2018-05-24
นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้อง 245-ชุดพีซี, โปรแกรม
เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด หน้าจอไม่ขึ้น โปรแกรมไม่เสถียร ค่ะ
6
7
2018-05-30นายอิทธิคุณ ถวิลไพรห้องสมุดห้องสมุด
ชุดพีซี, เครื่องพิมพฺ์, ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้, ระบบ LAN เสีย
8
2018-06-03นายพิสิฐ มูลสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--โปรแกรม
window มีปัญหา และ เมาส์มีปัญหาไม่สามารถ input ได้
9
2018-06-08ครูอรอุมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-ชุดพีซี, โปรแกรม
-หน้าจอคอมฯกระตุก แล้วจอก็ดับค่ะ(เครื่องที่ต่อโปรเจคเตอร์หน้าห้อง)
- ขอโปรแกรม photoshop cs6 ค่ะ
10
2018-06-17ครูวรรณา โพธิ์แก้วฝ่ายปกครองปกครอง้hp pavilion
ชุดพีซี, เครื่องพิมพฺ์
ระบบwindows7-64 bit เสีย
11
2018-06-17นางสาววนิดา เขียวดี
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
236ชนส.001/56อื่น ๆลง Window ใหม่ค่ะ
12
2018-11-14
ครูผาณิตดา ภาณุพินทุ
คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ 4com 11 14 24
ชุดพีซี, ระบบอินเตอร์เน็ต
เมนูบอร์ดเสีย เมาส์ คียบอร์ด สายแลน ได้ทำการติดตั้งและเปลี่ยนให้เรียบร้อย
13
2018-11-14
ครูนันท์ณภัทร ทิพเจริญ
กลุ่มสาระวิทย์
ห้องเคมี2 ชั้น 2 อาคาร 1
จอภาพ ddk เสียอื่น ๆ
จอภาพเสีย เปลี่ยนให้ใหม่แล้ว
14
2018-11-14
ครูปรีญาพัชญ์ มาลารัตน์ธนากิจ
กลุ่มสาระพละศึกษาห้องพักครูพละศึกษาrouter tot ระบบอินเตอร์เน็ต
โดนไฟฟ้าจากฟ้าผ่า ไม่มีอุปกรณ์เปลี่ยน ต้องรอการขยายเขต ระบบ wifi โรงเรียน
15
2018-11-15
ครูวีระยุทธ ลาศสะสุด
กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ
ห้องคอมพิวเตอร์1lemel_1ชุดพีซี, โปรแกรม
harddisk ระบบwindow10pro เสียอยู่ในประกันต้องส่งซ่อมผู้ขาย
16
2018-11-15
ครูสิวินีย์ พรหมบุตร
กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ
ห้องคอมพิวเตอร์1dell33,34
ชุดพีซี, ระบบอินเตอร์เน็ต
เครื่องเก่าได้เปลี่ยนเครื่องให้เนื่องจากhardware เสีย
17
2018-11-15
ครูอาภากร กระจายกลาง
กลุ่มงานวิชาการห้องวิชาการdell_vichakan3
ชุดพีซี, ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง สายแลนเสียได้ทำการเปลี่ยนให้ใหม่แล้ว
18
2018-11-15
ครูกุลญาดา วงศ์จันทร์
กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ
ห้องประกันคุณภาพตั้งhubระบบอินเตอร์เน็ต
ติดตั้ง hub และ lan เช็คระบบอินเตอร์เน็ต ต่อออกที่ทีวีรับการประชุมออนไลน์ฝ่ายวิชาการ
19
2018-11-16ครูปิยนุช แต้มทองกลุ่มสาระวิทย์ห้อง144dell780 ชุดพีซี, อื่น ๆ
battery เมนบอร์ดหมดอายุ ต้องรอพัสดุซื้อ ตอนนี้นำของเก่ามาเปลี่ยนให้ก่อน
20
2018-11-19
ครูสิตาภรณ์ ยิ่งเลิศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
336สาย hdmi เสียอื่น ๆ
ต่อทีวีกับคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เช็คแล้วสาย hdmi เสีย ต้องให้กลุ่มสาะสั่งซื้อใหม่
21
2018-11-20ครูสุนิสา วรรัตน์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ห้องวิชาการ-
ชุดพีซี, ระบบอินเตอร์เน็ต, โปรแกรม, อื่น ๆ
แผงบอร์ดมีปัญหา ปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ ต้องการถ่ายข้อมูลไปเครื่องใหม่ ดำเนินการให้แล้ว
22
2018-11-21
ครูผาณิตดา ภาณุพินทุ
กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ
ห้อง com3lemel com 8,7,17,10,33,31,39,40ชุดพีซี, โปรแกรม
เมาส์เสีย จอไม่ติด คีย์บอร์ดเสีย การ์ดแลนเสีย โปรแกรมwin7 เสีย ได้แก้ไขแล้วใช้เวลา 2 วัน
23
2018-11-22
ครูอภิญญา กลิ่นถือศีล
กลุ่มสาระวิทย์วิทยาศาสตร์ 1hpชุดพีซี, โปรแกรม
เมนบอร์ดร่วน คีย์บอร์ด เมาส์ไม่ทำงาน ต้องเซตอัพเมนบอร์ดใหม่ แก้ไขแล้ว
24
2018-11-26
ครูอุทุมพร พิระภิญโญ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
ืnotebook acerโปรแกรม
โปรแกรมwindow10 มีปัญหา เข้าระบบไม่ได้มีไวรัส ดำเนินการแล้ว
25
2018-11-27
ครูผาณิตดา ภาณุพินทุ
กลุ่มสาระการงานและเทคโนฯ
ห้อง com3lemel com 6,7,17,10,33,31,39,40ชุดพีซี, โปรแกรมซ่อมต่อ 2 วัน
26
2018-11-28ครูสุนิสา วรรัตน์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
ห้องวิชาการ-เครื่องเก่า ประกอบชุดพีซี ระบบ window
clone ระบบwindows7-64bit ใหม่ harddisk มีปัญหา ดำเนินการแก้ไขแล้ว
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu