ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ACDEGHIJKLMNOP
1
ประทับเวลาผู้แจ้งซ่อมหน่วยงานห้องที่ตั้งอุปกรณ์
หมายเลขคุรุภัณฑ์หรือยี่ห้อถ้ามี
เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ
ปัญหา/อาการเสีย(ระบุให้ชัดเจน
2
22/5/2018, 09:01:18
นางสาวปิยนุช แต้มทอง
กลุ่มสาระวิทย์145ยี่ห้อ bell780ชุดพีซี, โปรแกรม
โปรแกรมบันทึกไม่ได้
3
22/5/2018, 10:14:13
นางสาวเทียมจันทร์ เข็มเพชร
คอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์1dell780ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเตอร์เน็ตห้องคอม1ใช้ไม่ได้
4
22/5/2018, 09:57:25
นางสาวชลนันท์ อุดมพงษ์
ฝ่ายธรุการห้องธรุการ-ระบบอินเตอร์เน็ตใช้เน็ตไม่ได้
5
24/5/2018, 13:12:29
นางสาวอรอุมา สิทธิบูรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้อง 245-ชุดพีซี, โปรแกรม
เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดไม่ติด หน้าจอไม่ขึ้น โปรแกรมไม่เสถียร ค่ะ
6
7
30/5/2018, 0:52:50นายอิทธิคุณ ถวิลไพรห้องสมุดห้องสมุด
ชุดพีซี, เครื่องพิมพฺ์, ระบบอินเตอร์เน็ต
ระบบอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้, ระบบ LAN เสีย
8
3/6/2018, 20:33:41นายพิสิฐ มูลสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
--โปรแกรม
window มีปัญหา และ เมาส์มีปัญหาไม่สามารถ input ได้
9
8/6/2018, 20:40:58ครูอรอุมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
-ชุดพีซี, โปรแกรม
-หน้าจอคอมฯกระตุก แล้วจอก็ดับค่ะ(เครื่องที่ต่อโปรเจคเตอร์หน้าห้อง)
- ขอโปรแกรม photoshop cs6 ค่ะ
10
17/6/2018, 19:33:48ครูวรรณา โพธิ์แก้วฝ่ายปกครองปกครอง้hp pavilion
ชุดพีซี, เครื่องพิมพฺ์
ระบบwindows7-64 bit เสีย
11
17/6/2018, 23:03:15นางสาววนิดา เขียวดี
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
236ชนส.001/56อื่น ๆลง Window ใหม่ค่ะ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu