ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMN
1
ประทับเวลา
วันที่เข้าเรียน DLTV
เวลาเริ่มเข้าเรียนออนไลน์
คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุล
ผู้ปกครองได้มีการกระตุ้น หรือ สอบถามเพื่อให้นักเรียน เรียนDLTVในวันนี้หรือไม่
วิชาที่เรียนในวันนี้
2
8/6/2020, 8:24:258/6/20208:24:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
3
8/6/2020, 8:29:318/6/20208:28:00เด็กหญิงวรัญญาพิมพ์ไธสงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
4
8/6/2020, 8:30:228/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
5
8/6/2020, 8:41:358/6/20208:39:00เด็กหญิงจีราภรณ์พาดสน่ห์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
6
8/6/2020, 8:41:418/6/20208:41:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
7
8/6/2020, 8:50:008/6/20208:48:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
8
8/6/2020, 8:59:018/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
9
8/6/2020, 9:07:138/6/20209:06:00เด็กหญิงณภัทรพรศรีสอาดกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
10
9/6/2020, 8:12:089/6/20208:11:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
11
9/6/2020, 8:21:449/6/20208:21:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
12
9/6/2020, 8:28:149/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
13
9/6/2020, 8:29:169/6/20208:28:00เด็กหญิงณภัทรพรศรีสอาดกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
14
9/6/2020, 8:31:509/6/20208:31:00เด็กหญิงวรัญญาพิมพ์ไธสงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
15
9/6/2020, 9:02:019/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
16
9/6/2020, 10:40:179/6/202010:39:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ดนตรี
17
10/6/2020, 8:28:1410/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา
18
10/6/2020, 8:33:0310/6/20208:32:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
19
10/6/2020, 8:42:1810/6/20208:42:00เด็กหญิงชนิวรรณชื่นชมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
20
10/6/2020, 8:49:5010/6/20208:49:00เด็กหญิงวรัญญาพิมพ์ไธสงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
21
10/6/2020, 9:07:4110/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
22
10/6/2020, 9:33:2710/6/20209:33:00เด็กหญิงณภัทรพรศรีสอาดกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
23
10/6/2020, 10:38:2110/6/202010:37:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
24
10/6/2020, 11:55:1710/6/202011:54:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
25
11/6/2020, 8:13:3511/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
26
11/6/2020, 8:25:4011/6/20208:25:00เด็กหญิงวรัญญาพิมพ์ไธสงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
27
11/6/2020, 8:32:0111/6/20208:31:00เด็กหญิงณภัทรพรศรีสอาดกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
28
11/6/2020, 8:41:1311/6/20208:41:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อบป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
29
11/6/2020, 8:41:506/11/20208:40:00เด็กหญิงจีราภรณ์พาเสน่ห์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
30
11/6/2020, 8:45:4211/6/20208:46:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
31
11/6/2020, 8:55:3111/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
32
11/6/2020, 9:55:2011/6/20209:55:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
33
11/6/2020, 10:10:5711/6/202010:10:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
34
11/6/2020, 10:20:4410/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
35
12/6/2020, 8:31:1112/6/20208:31:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
36
12/6/2020, 8:34:2312/6/20208:34:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
37
12/6/2020, 9:14:5312/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
38
12/6/2020, 9:15:286/12/20209:13:00เด็กหญิงจีราภรณ์พาเสน่ห์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ประวัติศาสตร์, สุขศึกษา
39
12/6/2020, 10:16:3712/6/202010:16:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
40
12/6/2020, 10:42:1412/6/202010:42:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
41
12/6/2020, 10:55:0712/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
42
15/6/2020, 8:30:3515/6/20208:30:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
43
15/6/2020, 8:36:5515/6/20208:36:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
44
15/6/2020, 8:52:0115/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
45
15/6/2020, 9:30:0215/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
46
15/6/2020, 10:56:2015/6/202010:55:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
47
15/6/2020, 10:56:2115/6/202010:55:00เด็กชายฑีรภัทา์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
48
16/6/2020, 8:30:1516/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา
49
16/6/2020, 8:36:5316/6/20208:36:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
50
16/6/2020, 9:48:3116/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
51
16/6/2020, 10:25:1616/6/202010:24:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
52
16/6/2020, 11:03:1916/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
53
16/6/2020, 11:08:3316/6/202011:08:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
54
17/6/2020, 8:24:2417/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
55
17/6/2020, 8:30:1317/6/20208:30:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
56
17/6/2020, 8:30:1817/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
57
17/6/2020, 9:01:4417/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อม​ไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
58
17/6/2020, 9:37:0917/6/20209:34:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
59
17/6/2020, 9:48:1317/6/20209:47:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
60
17/6/2020, 12:23:5017/6/256312:23:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
61
18/6/2020, 8:26:3918/6/20208:26:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ?กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
62
18/6/2020, 8:30:5518/6/20208:30:00เด็กหญิงญยาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
63
18/6/2020, 9:03:5323/6/20209:02:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
64
18/6/2020, 9:17:4918/6/25639:17:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
65
18/6/2020, 11:10:2218/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
66
18/6/2020, 11:42:0718/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
67
19/6/2020, 8:38:5119/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภา​ถาป้อม​ไม่กระตุ้น ไม่สอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
68
19/6/2020, 8:39:2019/6/20208:39:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
69
19/6/2020, 10:29:0819/6/256310:28:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
70
19/6/2020, 11:24:2219/6/202011:23:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
71
22/6/2020, 8:31:0522/6/20208:30:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
72
22/6/2020, 8:53:0922/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
73
22/6/2020, 9:05:2822/6/20209:04:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
74
22/6/2020, 9:09:2522/6/20209:09:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ทัศนศิลป์
75
22/6/2020, 9:30:2622/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
76
22/6/2020, 10:27:2222/5/256310:27:00เด็กชายธีรภทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์
77
23/6/2020, 8:14:2623/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา
78
23/6/2020, 8:39:3723/6/20208:40:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องภกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ทัศนศิลป์
79
23/6/2020, 8:47:3223/6/20208:47:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
80
23/6/2020, 9:16:1623/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภา​ถาป้อม​ไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
81
23/6/2020, 9:41:0323/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
82
23/6/2020, 9:47:4223/6/20209:45:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
83
23/6/2020, 11:04:1223/6/256311:03:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ดนตรี, สุขศึกษา
84
24/6/2020, 8:23:3824/6/20208:23:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
85
24/6/2020, 8:30:0824/6/20208:30:00เด็กชายอดถิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
86
24/6/2020, 8:33:0124/6/20208:30:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
87
24/6/2020, 8:50:1624/6/20208:49:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
88
24/6/2020, 9:54:4224/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
89
24/6/2020, 10:28:2724/6/256310:28:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาไทย, สังคมศึกษา, เทคโนโลยี
90
24/6/2020, 11:07:4124/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ดนตรี
91
25/6/2020, 8:35:1125/6/20208:34:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
92
25/6/2020, 8:38:4825/6/20208:39:00เด็กชายอภิวัฒน์นัอยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
93
25/6/2020, 12:35:2725/6/20208:30:00เด็กชายอภิวัฒน์บุญพรมกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามวิทยาศาสตร์, ภาษาไทย, ประวัติศาสตร์
94
26/6/2020, 8:27:0626/6/20208:27:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
95
26/6/2020, 8:34:4126/6/20208:34:00เด็กชายอภิวัฒน์น้อยป้องกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
96
26/6/2020, 8:39:3926/6/20208:38:00เด็กหญิงญาณิฎาชูประวัติไม่กระตุ้น ไม่สอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
97
26/6/2020, 8:43:4626/6/20208:42:00เด็กหญิงวราภรณ์จันทร์เกลี้ยงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
98
26/6/2020, 9:26:5226/6/20208:30:00เด็กหญิงพัชราภาถาป้อมไม่กระตุ้น ไม่สอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
99
26/6/2020, 10:18:4926/6/256310:17:00เด็กชายธีรภัทร์เรียบเรียงกระตุ้น ตักเตือน และสอบถามภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, สุขศึกษา
100
29/6/2020, 8:27:0629/6/20208:27:00เด็กชายเทพพิทักษ์วรรณูปถัมภ์กระตุ้น ตักเตือน และสอบถามคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ทัศนศิลป์