ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
SS1 Requirements: HTA Member, Attend 3 HTA Casing Workshops and 1 PM Bootcamp, Complete 15 cases: Have your resume ready, 1 check-in with your HTA Mentor or a 2nd year HTA Member (if you do not have a mentor) SS2 Requirements: SS1 requirements + 15 additonal cases + additional mentor / 2nd year check in SS3 Requirements (invitational only): SS2 requirements + 10 additonal cases + additional mentor / 2nd year check in
2
PM Bootcamp Y/NCasing Workshops Y/N PracticeCheck-In Y/NQualification
3
NameDesired RolePM Bootcamp 1PM Bootcamp 2PM Bootcamp 3PM Bootcamp 4PM Bootcamp 5PM Bootcamp 6Behaviorals 101Casing 101: EstimationCasing 102: Product DesignCasing 103: Product Strategy / GTMWeekly Practice Sessions# of Cases CompletedMentor Check-In 1Mentor Check-In 2Mentor Check-In 32nd Year Check-In 12nd Year Check-In 22nd Year Check-In 3Super Saturday 1 Super Saturday 2Super Saturday 3
4
Tommy TrojanPM / PMMYYYYYYYY416Y
5
Tim PryorPMYYYYYYYYY912Y
6
Gabriela CarvalhoFinance/CDYYYYY11Y
7
Rama Samhitha Mandava
PMYYYYYYYY39
8
Avi SoorPMMYYYY33Y
9
August ComstockPM/StrategyYYYYYYYY6Y
10
Will ThompsonPMYYYYYYY (replay)Y39
11
Parul (Kimmy) NagpalPM/ StrategyYYYYYYYY2
12
Xinru GuoStrategic SourcingYYYYYYYY11
13
Lulu LaVioletteYYYYYYYY7YY
14
James KochPMYYYYYYYY26YY
15
Lauren GeorgePMYYYYYYYYY27
16
Spencer PrattPM/BizOpsYYYYYYYYY113
17
Richard MeiPMYYYYYYYY6Y
18
David McGareyPMyyyYYYY11
19
Yukun "Tifa" TanPM/Ops/Customer SuccessYYYYYY
20
Brian NazarianPMYYYYYYYYY410Y
21
Henry JohnsonPMYYYYYYYY314Y
22
Karen LopezPMYYYYYYYY6
23
Sai Sreeja Chalamalasetty
PM/ StrategyYYYYYYYY24
24
Nikita OliferPM / StrategyYYYYYY13
25
Yang YangPM / StrategyYYYYYYY15
26
Siddharth Sharath Kumar
PMM/PMYYYYYYYY36
27
Dhoomil ShetaPMYYYYYYYY113YY
28
Max LevinsonPMYYYYYYYYY27YY
29
Brian DillerPMYYYYYYYY111
30
Sydney SilverStrategyYY11
31
Linh HaPM/PMMYYYYYYYY
32
Hannah BaePMMYY12
33
Abhishek AllaPM/PMMYYYYYY4
34
Shivani SharmaPM/PMM/StrategyYYYYYYYY9Y
35
Rijul NirwalPM/PMMYYYYYYYY13YY
36
Priyanka MandhyanPMM/PMYYYYYYYYY19Y
37
Farhad KabirPMYYYYYYYY
38
Xuanzi JiaBizOps
39
Karthik EzhilvannanPMYYYYYYYY214YYY
40
Shengnan "Skyla" LiPMYYYYYYYYY15
41
Ao ChenPMM/ Customer InsightsYYY2YYY
42
Katherine KouotPMM YYYYYYYYY10Y
43
Shreya PuranikPMYYYYYYYY214YY
44
Manmeet SinghPMYYYYYY
45
Hassaan HanifStrategy/PMYYYY
46
Oindrila MandalPMMYYYYYYYY110Y
47
Briana KuoPMMYYYYYYY25Y
48
Sneha BharveshPM/ StrategyYYYYYYYY29
49
Paola brignoni PMMYYYYYY6Y
50
Deborah JosephPMM1
51
Bailey LiPMYYYYYYYYYY15
52
Ruby ZhangPMM/PMYYYYYYYYY
53
Simon MengPMYYYYYYYYY
54
Alex HunnewellPMYYYYYYYY312
55
Pyrenee SteinerBiz Dev/Ops/FinanceYYYYYY11
56
Mutahhar SajjadPM/StrategyYYYYYYYY7Y
57
Jenna SpangenbergPM/PMMYYYYYN
Y (received exception)
YY24
58
Nirmalya SharmaPMYYYYYY
59
Naman GuptaPM/PMMYYYYYYYYYY12
60
Yishuang TianPMM/OperationYYY
61
Shefali AgarwalYNYY
62
Tiffany DangPMMYYYYYY11
63
Alicia ChanPM/Strategy YY
64
Kuowei LinPM/PMMYYYYYYY
65
Jie ChmaraPMYYYYY
66
Joceline ShenData AnalystYY
67
Srikanth RaveePM/Ops/StrategyYYYYYYYYY311
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100