ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
GUIDE LINE VIẾT BÀI WEBSITE ATP ACADEMY
3
4
LƯU Ý
5
6
- Bài không chuẩn chỉnh H2BỎ BÀI VIẾTBài Ví dụ
KEYWOR CHÍNH: "nhân viên kinh doanh là gì"
Tài khoản viết bài
bangxephang.com/login
7
- Bài không có ảnh hoặc ảnh không có mô tảBỎ BÀI VIẾTUser: hocvien
8
- Bài không viết mở bài và kết bài đúngBỎ BÀI VIẾT
Pass: Hocvien@123456%
9
- Bài viết không CTRL+A rồi xóa link hoặc gắn noffolow cho linkBỎ BÀI VIẾT
10
- Bài viết link và tiêu đề sai không full keywordBỎ BÀI VIẾT
11
- H2 phải logic từ trên xuống dưới và CÓ CHỨA MỘT PHẦN KEYWORDBỎ BÀI VIẾT
12
13
1. Bài viết > 1500 từ
Xem ở cuối bài viết
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
2. Bài viết tiêu đề phải chuẩn
27
28
- Tiêu đề phải chưa keyword chính, và ráp giữa nhiều keyword lại
29
tối đa 10-12 từ
30
31
- Link phải ngắn gọn, chỉ chứa keyword chính
32
Tối đa 6-8 từ
33
34
35
36
37
3. Phải có 2-3 chuyên mục đúng chủ đề
4. Phải thêm kw chính vào thẻ
38
39
Nếu chủ đề mới, nhưng có liên quan tới site thì thêm chuyên mục
- Ngoài ra phải thêm 10 kw gợi ý của google vào
40
- Thêm dấu phẩy giữa môi kw khi copy để nó ra đủ 10 kw
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
5. Phải thêm phần ẢNH ĐẠI DIỆN
62
- Lưu tên ảnh đại diện = kw chính
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
6. Chỉnh phần Edit Snippet cuối bài
92
93
94
- Thêm Keyword chính: 2-3 từ (trên 70 điểm là đạt)
95
- Thêm phần descroption bài viết (180-200 từ)
96
97
98
99
100