Ylen GRI-indeksi 2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
GRI-indeksi 2017
2
3
ViiteGRI-sisältöSivu/linkkiLisätietoja
4
Strategia ja analyysi
5
G4-1Toimitusjohtajan katsausTj:n katsausToimitusjohtajan katsaus sisältyy johdantoon. Hallintoneuvoston puheenjohtajan katsaus Ylen toimintaan kertomuksessa eduskunnalle.
6
G4-2Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudetTj:n katsausMyös: Toimintaympäristö ja riskienhallinta
7
Organisaation kuvaus
8
G4-3Organisaation nimiYle pähkinänkuoressa
9
G4-4Tärkeimmät tavaramerkit/brändit sekä tuotteet ja palvelut
Ylen kanavat ja palvelut
Myös: Julkinen palvelu
10
G4-5Pääkonttorin sijaintiYle pähkinänkuoressaHelsinki
11
G4-6 Toimintamaiden lukumäärä ja maat, joissa organisaatiolla on merkittävää toimintaa
12
G4-7Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuotoYle pähkinänkuoressa
13
G4-8Toiminta-alueYlen alueetMedia, Suomi, kirjeenvaihtajat ja avustajat ulkomailla
14
G4-9Organisaation kokoOrganisaatio
15
G4-10 HenkilöstötiedotHenkilöstö
16
G4-11Työehtosopimusten piiriin kuuluvien määräHenkilöstö
17
G4-13Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa, omistusrakenteessa tai toimitusketjussa raportointikaudellaEi merkittäviä muutoksia
18
Sitoumukset ulkopuolisiin aloitteisiin
19
G4-16Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissaSidosryhmät
20
Tunnistetut olennaiset näkökohdat ja laskentarajat
21
G4-17Konsernin laskentarajaVastuullisuus
22
G4-18Raportin sisällönmäärittelyVastuullisuus
23
G4-19Olennaiset näkökohdatVastuullisuus
24
G4-20 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat organisaation sisälläVastuullisuus
25
G4-22Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissaVastuullisuus
26
G4-23Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissaMahdolliset muutokset on esitetty raportoitavan indikaattorin yhteydessä
27
Sidosryhmävuorovaikutus
28
G4-24Luettelo organisaation sidosryhmistäSidosryhmät
29
G4-26Sidosryhmätoiminnan periaatteetSidosryhmät
30
G4-27Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheetSidosryhmät
31
Raportin kuvaus
32
G4-28Raportointijakso1.1.-31.12.2017
33
G4-29Edellisen raportin päiväysEdellinen raportti julkaistiin huhtikuussa 2017.
34
G4-30Raportin julkaisutiheys
35
G4-31Raporttiin tai sen sisältöön liittyvät yhteystiedotVastuullisuus
36
G4-32GRI-sisältövertailuCore
37
G4-33Lähetymistapa ulkoiseen varmennukseenYritysvastuuraporttia ei ole varmennettu, mutta tilinpäätöstiedot ovat KPMG:n varmentamat.
38
Hallinto
39
G4-34Hallintorakenne ja valiokunnatHallinto
40
G4-35VastuunjakoHallinto
41
G4-37VastuuhenkilötVastuullisuus
42
G4-38Hallituksen kokoonpanoHallitus
43
G4-39Hallituksen puheenjohtajan asemaHallitusMyös: Hallinto
44
G4-40Hallituksen valintaHallitus
45
G4-41Eturistiriitojen välttäminenHallinto
46
G4-42Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssäHallinto
47
Liiketoiminnan eettisyys
48
G4-56Arvot ja liiketoimintaperiaatteetStrategia
49
G4-57Toiminnan lainmukaisuuteen ja eettisyyteen liittyvä neuvonantoEettisyys
50
G4-58Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminenEettisyysMyös: Toimintaperiaatteet
51
G4-DMAJohtamistavan kuvaus (DMA)
52
Taloudellinen vastuu
53
Näkökohta:taloudellinen suoriutuminen
54
G4-EC1Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminenTalous
55
G4-EC4Valtiolta saadut avustuksetYhtiö toimii verovaroin
56
G4-M1Merkittävä valtion ulkopuolinen rahoitus
Julkisen palvelun yleisradioyhtiönä Ylen toiminta rahoitetaan Yle-verolla ja oman toiminnan tuotoilla.
57
Näkökohta: välilliset taloudelliset vaikutukset
58
G4-EC8Merkittävät epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuusTalous
59
Ympäristövastuu
60
G4-EN3Organisaation oma energiankulutusYmpäristö
61
G4-EN6Energiankulutuksen vähentäminenYmpäristö
62
G4-EN15 Suorat kasvihuonekaasupäästöt (scope1)Ympäristö
63
G4-EN16Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope2)Ympäristö
64
G4-EN17Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt (scope3)Ympäristö
65
G4-EN19Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminenYmpäristö
66
G4-EN23Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelytavan mukaanYmpäristö
67
Sosiaalinen vastuu
68
Henkilöstö ja työolosuhteet
69
G4-LA1Uuden palkatun henkilöstön määrä ja osuus sekä henkilöstön vaihtuvuus jaoteltuna ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittainHenkilöstö
70
G4-LA6Tapaturma-asteHenkilöstö
71
G4-LA11Säännöllisten suoritusarviointien ja kehityskeskustelujen piirissä olevan henkilöstön osuusHenkilöstö
72
G4-LA12Organisaation hallintoelinten kokoonpano ja henkilöstön jakauma henkilöstöryhmittäin jaoteltuna sukupuolen, ikäryhmän, vähemmistöryhmän ja muiden monimuotoisuuteen liittyvien tekijöiden mukaisestiHenkilöstöMyös: Hallinto
73
G4-LA13Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde henkilöstöryhmittäinHenkilöstö
74
G4-HR3Syrjintätapausten lukumäärä ja niihin liittyvät korjaavat toimenpiteetEi syrjintätapauksia
75
G4-SO4Korruption vastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutusOTS
76
G4-SO5Vahvistetut lahjontatapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteetEi lahjontatapauksia
77
G4-SO6Poliittisten tukien kokonaisarvoYle ei anna lahjoituksia tai muuta tukea poliittiseen toimintaan
78
G4-SO8Merkittävät sakot ja ei-rahalliset sanktiotEi tapauksia
79
Tuotevastuu
80
G4-PR5Asiakastyytyväisyystutkimusten tuloksetYleisöt
81
G4-PR7Markkinointiviestintään, mainontaan ja sponsorointiin liittyvät rikkomuksetEi tapauksia
82
G4-PR8Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen häviämiseen liittyvät valituksetEi tapauksia
83
Näkökohta: sisällön tuotanto
84
G4-M2Menetelmät, joilla arvioidaan ja seurataan sisällöntuotannon periaatteiden toteutumistaToimintaperiaatteet
85
G4-M3Toimenpiteet, joilla parannettu mediasisältöjä koskevien periaatteiden noudattamistaEettisyys
86
G4-M4Palvelujen esteettömyys ja haavoittuvassa asemassa olevien suojeleminen haitalliselta sisällöltäEsteettömyys
87
G4-M5Mediasisältöjen julkaisemista koskeva palaute ja valituksetPalaute
88
G4-M6Vuorovaikutus yleisöjen kanssaSidosryhmät
89
G4-M7Toimenpiteet ja ohjelmat medialukutaidon edistämiseksiSisällöt
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu