Pla de recuperació de setembre 2017 (matèries oficials curs actual)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
IES Sa Blanca Dona
2
Pla de recuperació de setembreCURS 16-17
3
ASSIGNATURES DE 1r D'ESO
4
MatèriaContinguts a avaluar i criteris de qualificació Instrument d’avaluacióData, hora i aulaProfessor responsable (i departament)
5
Anglès 1r ESO Tots els continguts treballats al llarg del curs. Per preparar-los el departament recomana revisar tot el material emprat al llarg del curs, el llibre de text SPECTRUM 1 i el corresponent llibre d´exercicis. Els criteris d´avaluació són els establerts a la programació.Examen escritmireu taula d'horarisVicente Cortés (departament de llengües estrangeres)
6
BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r ESO (setembre 2017)Podeu descarregar AQUÍ un qüestionari sobre els continguts de l'assignatura de Biologia i Geologia de 1r d'ESO.Examen. Qüestionari de recuperació resolt.mireu taula d'horarisVíctor M. Griñán Garcia (departament de Biologia i Geologia)
7
L'examen de la convocatòria de setembre consistirà en una selecció de 10 de les preguntes incloses al qüestionari. El qüestionari i l'examen són els mateixos tant per la matèria suspesa al curs actual (2016-17) com per a la matèria pendent de cursos anteriors.
8
Criteris de qualificació: superar l’examen. Per superar la matèria, s'ha d'aprovar l'examen, les preguntes del qual s'extrauran del qüestionari al qual podeu accedir a dalt. El fet de presentar correctament i sense faltes d'ortografia el qüestionari completament resolt es valorarà fins a 1 punt.
9
Educació física 1r ESO Els alumnes hauran de realitzar una prova d'esforç on avaluarem la resistència (amb un test de Cooper) i faran un examen teòric dels continguts treballats durant tot el curs. Per poder aprovar l'assignatura en la convocatòria de setembre, els alumnes hauran d'aprovar les dues parts (examen teòric i prova de resistència pràctica). Aquí teniu l'enllaç a la nostra webExamen pràctic (test resistència) i examen escrit (prova teòrica)mireu taula d'horarisXavi Francés i Carol Torres (Departament d'Educació Física)
10
Geografia i història 1r ESOFitxa recuperació 1r ESO Treball i prova escrita.mireu taula d'horarisLUIS RUIZ VAL
11
Llengua castellana i Literatura Tots els continguts treballats al llarg del curs. Prova o treball de les lectures si està indicat al butlletí de notes. Els criteris són els establerts a la programació. Entrega de les feines que s'indiquen al butlletí.Examen escrit. Possible treball.mireu taula d'horarisCarmen Alvado Pérez (Cap de departament) i professorat d'àrea.
12
Llengua catalana i literatura 1r ESO Vegeu Fitxa recuperació web Dep. Llengua catalanaExamen escrit, lliurament obligatori del quadern d'estiu.mireu taula d'horarisDepartament de català
13
Matemàtiques 1r ESOContinguts vistos al llarg del curs. Pots fer el dossier voluntari i entregar-lo el dia de la prova en setembre curs 16/17Prova escrita i dossier voluntarimireu taula d'horarisDepartament de matemàtiques
14
Els alumnes amb ACIS han de fer el següent dossier voluntari
15
Música 1r ESOEls alumnes han de fer un dossier amb els temes pendents que s'indiquen al butlletí de notes. Els alumnes que no tenen cap indicació ho han de fer tot excepte les Unitats 7, 10 i la pràctica. Més informació i dossiers clicant aquest enllaç.Entrega de dossiermireu taula d'horarisMarcos Mosquera / Pere Prieto
16
Religió 1r ESOEntregar el treball.mireu taula d'horarisDepartament de religió
17
Valors ètics 1r F i alumnes de 2n amb Valors Ètics pendent de 1r: Prova global de l'assignatura (Tema 1, 2 i 3 del llibre de text). Examenmireu taula d'horarisDepartament de Filosofia
18
19
20
21
22
23
24
Loading...
 
 
 
1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
1r Batxillerat
2n Batxillerat
Gestió adm
Administració i fin
Activitats com
Gestió vendes i espais com
FP BÀSICA