Ud TBTI นวัติกรรมครูคืนถิ่น กศน.อุดรธานี (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
1. กศน.อำเภอ2.ตำบล
3.เลขประจำตัวประชาชนครู
4.ชื่อ - สกุล ครู5. ตำแหน่ง6.เบอร์โทรศัพท์7. E-mail
8. วัน - เดือน - ปี(พ.ศ.) ที่พบกลุ่ม
9 - 1 ตั้งแต่เวลา9 - 2 ถึงเวลา
10. วิชา/กิจกรรม (ระบุได้หลายวิชา หลายกิจกรรม)
11. นักศึกษาระดับชั้นที่จัดการเรียนการสอน
12. ประถมศึกษา จำนวนที่พบกลุ่ม
13. มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวนที่พบกลุ่ม
14. มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวนที่พบกลุ่ม
15. นักศึกษาชายทั้งหมด (คน)
16. นักศึกษาหญิงทั้งหมด (คน)
17 รวมนักศึกษาที่ร่วมพบกลุ่ม
18. จำนวนนักศึกษาทั้งหมด (ของครู)
19. สภาพปัญหา20. ข้อเสนอแนะ
21. ชื่อผู้นิเทศติดตาม (ถ้ามี)
22-1ภาพที่พบกลุ่ม 22-2ภาพที่พบกลุ่ม22-4ภาพที่พบกลุ่ม22-3ภาพที่พบกลุ่ม22-5ภาพที่พบกลุ่ม
2
1ไชยวานคำเลาะ5410600115906
นางรุ่งทิพย์ คำสามารถ
ครูผู้สอนคนพิการ0870966572
Roongthip5906@gmail.com
3/12/20199:00:0016:00:00
ระดับประถมศึกษา วิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาศิลปศึกษา
ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
21131445
รับผิดชอบนักศึกษาพิการ 20 คน พบกลุ่มที่บ้านนักศึกษา นักศึกษาปกติ 25 คน
https://drive.google.com/open?id=1ctEHaHGGZPMaO_vcmFTWkSfzx76s78sEhttps://drive.google.com/open?id=1LNayBU18Yw6eCoEW18vn3JwBzEKWyJTQhttps://drive.google.com/open?id=1BAU0Xfo6Lne7eYQG5hQiyDCwS-_kGrkuhttps://drive.google.com/open?id=1C7rbhgNR_d-x6PP-J0GOHqXFPMKbubvL
3
1ไชยวานหนองหลัก1411600013079
นางปิยะนันท์ จันทะโพธิ์
ครู กศน.ตำบล0813699160
piyanan120627@gmail.com
3/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยม.ต้น03012345นักศึกต้องทำงาน
ส่งใบงานให้นักศึกษาทำ
-https://drive.google.com/open?id=1pMJGqHGIKRm2ZQAf1FDCotl_5GStumFL
4
1ทุ่งฝนนาชุมแสง139900112577
นางสาวจารวี สิทธิประเสริฐ
ครูผู้สอนคนพิการ0902505895
Jarawee123@gmail.com
3/12/201910:00:0014:00:00
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง
ประถมศึกษา, ม.ต้น43034720
ครูนัดนักศึกษาให้มาพบกลุ่มกันที่บ้านนักศึกษาที่หัวหน้าในโซนบ้านนี้
ครูออกติดตามการพบกลุ่มที่บ้านนักศึกษา
นางสาวดวงใจ ถุงน้ำคำ
https://drive.google.com/open?id=1-CKM80kDoVFxKdTUAWUmxcmxZR4d4Trghttps://drive.google.com/open?id=1xMnNO_hCkqoXNaIqXq-1l3vHBo-uB5W2https://drive.google.com/open?id=1hmIbNm17qdolQX7Qmrg8BKa12IEWHghuhttps://drive.google.com/open?id=1B7T15wk0kgz2zdPO8kq0VQqUmz-RFB5w
5
1นายูงนายูง1411700034892นายสราวุธ บุญพงษ์ครู ศรช.0825720491
sarawutt6743@gmail.com
3/12/20199:00:0016:30:00พท31001-พท32001
ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
12121340นักศึกษามาพบกลุ่มไม่ตรงเวลา
นางสาวนิตยา ไชยคำแดง
https://drive.google.com/open?id=1-vl1y9yTqRe3hKq3SBBAPv5t9PfRfbyDhttps://drive.google.com/open?id=1Srwww05xONCvfEFpMa7oPMg7EDiIlDsThttps://drive.google.com/open?id=1LkgyEYKpNHOTW0oMTrPgg-brgGslsESs
6
1นายูงบ้านก้อง1410800039658นางสาวนลัทพร แสงใสครู กศน.ตำบล0863462965
Baszasaengsai@gmail.com
3/12/20198:00:0015:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการบอกเส้นทางจราจร
ม.ปลาย10641044https://drive.google.com/open?id=1xj4N3kQ09jhisRq1WOAlgAwu4FctWOo9https://drive.google.com/open?id=1uQaZAVoHqaXPMwTD4rit4_yRAMOdznZihttps://drive.google.com/open?id=1fJF40SIj_f-50xP6O7k_U-6GDdzS0i_y
7
1
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ3419900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Siriluk_oum@hotmail.com
29/11/20199:00:0012:00:00
1. ครูประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ภาคเรียนที่ 2/2562
2. ครูทบทวนเนื้อหาวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ประถมศึกษา10001145
ขาดเรียน 1 คน เนื่องจาก ไปรับจ้างเกี่ยวข้าว
https://drive.google.com/open?id=1Rb8IduevAIwi6Hc95kRC202picWk9nMphttps://drive.google.com/open?id=1fgiwjzWnLPDtSX5lE2S4njfuwjCsAekPhttps://drive.google.com/open?id=1bjCrJsZ6s_kACzVBx9jqhOcm1gS3RW2Lhttps://drive.google.com/open?id=1s00J5GxO62oa63Z0897gBixlfiLexPuJ
8
1
เมืองอุดรธานี
เชียงยืน3411700709861นายอุเทน คำภาแสงครู กศน.ตำบล0981350132Tenkumpa@gmail.com1/12/20198:39:0015:30:00
ศาสนาหน้าที่พลเมืองและวิทยาศาสตร์
ม.ต้น, ม.ปลาย08208202847
พบกลุ่ม ม ปลาย ม ต้นหยุดงานได้วันอาทิตย์10 คน
พยกลุ่มตามบ้านไม่มีhttps://drive.google.com/open?id=1uqSHfmjsuAm31xbFRX7ZSJvqirLjoJrdhttps://drive.google.com/open?id=1VXnfBBMpPT65PKtKY5pMFcEZr-PiUeIKhttps://drive.google.com/open?id=1ZX2N1WRF5dX7QwRBfs_7vzNDL-Uou3D0https://drive.google.com/open?id=1XjNezXIvJ-UAWZlJ2doOoRQKzXPVo41g
9
1บ้านดุงนาไหม3411100412612
นางสาวณัฐวรรณ หลงมีวงษ์
ครู กศน.ตำบล0992028448
natty22natawan@gmail.com
11/12/20199:00:0012:00:00
ภาษาไทย ม.ต้น
ศิลปศึกษา ม.ปลาย
ม.ต้น, ม.ปลาย01043111443---
https://drive.google.com/open?id=10GhH87rGmsBO5mCEI-4cta9xwCm-2A-8
https://drive.google.com/open?id=1qFoCWdP2lpggZSepOSmt5cQihWY9U-ox
https://drive.google.com/open?id=1j-nIMifl0iafONgM_FYfuLYJepCLuc3x
10
1วังสามหมอคำโคกสูง1411000069600
น.ส.พรรษวรรณ วรรณพราหมณ์
ครู ศรช.0813914136
napachara_yuy@hotmail.com
11/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยม.ต้น07061785
นักศึกษาไปรับจ้างตัดอ้อยจึงทำให้มาพบกลุ่มน้อย
--
https://drive.google.com/open?id=1NreGXWner6htKH3EQrchAL1MeEJryZBx
https://drive.google.com/open?id=12Y0CbGrBYUJ7mM7rT0lAHRvHB-VkbxEb
https://drive.google.com/open?id=1N9T5c0hBHkfCioeqdDRrMIls35FIyDvR
11
1กุมภวาปีตูมใต้3410400382661
นางปรารถนา ธรรมสกุลรังสี
ครู กศน.ตำบล0621301735
Nui_6123456@hotmail.com
11/12/20199:00:0012:00:00
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ม.ปลาย0013581343
เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ทำให้นักศึกษามาพบกลุ่มสาย
https://drive.google.com/open?id=1NmjsE0so-DJ6pUbGAC0g3bQXfgxYMpxz
https://drive.google.com/open?id=1BjVIimjoD-7kJTJzQYEVjV5jzPoW9TNK
https://drive.google.com/open?id=1E7D7oysohMbOEJ0kyi4cXP50InNxN7OR
12
1
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410101607424ชริดา สอนสุขครู กศน.ตำบล0644975935
charida3611@gmail.com
29/11/20199:00:0012:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย00734745ไม่มีไม่มีไม่มีhttps://drive.google.com/open?id=1NY6s5ihNDyiJjLmax-yHjFu_IkGgmuCA
13
1เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นาง นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
ninyaa2504@gmail.com
12/12/20199:00:0012:00:00ทักษะการเรียนรู้ม.ต้น, ม.ปลาย75481245นางนิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=1biOfb1csN-PfCd_5E_2CBjTBdXkD54z6
https://drive.google.com/open?id=1aS1fy6-TwOoYnnLqUFpyez6cXLl2i6e4
https://drive.google.com/open?id=1fCLWwjcwC-Xt4yIDKT5v4xkb_SWU95Vx
https://drive.google.com/open?id=1QoAqPlW9wGHFr_W8Ja_5UDF3CGmfa3XE
https://drive.google.com/open?id=1jodGKYuJ-M937MeTEnb9WCFCLeKb-Sue
14
1บ้านผือจำปาโมง3411700052528
นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ
ครู กศน.ตำบล0853545367
visuttniochiengkun@gmail.com
12/12/20199:00:0016:30:00
วิชาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และวัสดุศาสตร์3
กิจกรรม เรียนรู้กระบวนการทำถังก๊าซชีวภาพ ใช้ในครัวเรือน
ม.ปลาย002311122345
นักศึกษาไปทำงานต่างพื้นที่ ไม่สามารถมาพบกลุ่มพร้อมเพื่อนได้
ได้มอบหมายงาน,ใบงาน,กรต.
-
https://drive.google.com/open?id=1Rgls_OoLAD8akpwq8pGOHXn0QoOv6m8n
https://drive.google.com/open?id=16Bmy36u5TBw78HZpik39b2qPElAZhyAB
https://drive.google.com/open?id=1EH7-pxyd2CCdAXy_lgOwFsXoN3HC5RMF
https://drive.google.com/open?id=1omQtJ8gu4op1iUneJ5jWdl8dRExv362z
https://drive.google.com/open?id=12u1-7UU_KRbbfuQxw40Cxc1G50AFvBj3
15
2ไชยวานคำเลาะ1410800055947
นายปิยะนัฐ เรียบร้อย
ครู กศน.ตำบล0883125094
Meenmilinsohee@gmail.com​
3/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ม.ต้น03012347
นักศึกษาขาดการพบกลุ่มในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และนักศึกษา จำนวน 3 คน ทำงานอยู่ต่างอำเภอ/จังหวัด
--https://drive.google.com/open?id=1NGfHj3kbZpIVM-heES52IghadRKom5GEhttps://drive.google.com/open?id=1BUowAmegvnAjSB44RszabrMSJ0Oxwbtlhttps://drive.google.com/open?id=1uR69Zs-sSnnGF8sCufoiF-XhFhClqyFwhttps://drive.google.com/open?id=1dOA8jXgiImR8OrNshta3a9WdBNRR5I5O
16
2ไชยวานหนองหลัก3410800060220
นายโชคบัญชา เพียโบราณ
ครู กศน.ตำบล0818713358
Chokbancha.12345@gmail.com
3/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยม.ต้น03012345---https://drive.google.com/open?id=1NzeQvdZW_tsfG86sPYGwWlIsQEtRkMOg
17
2ทุ่งฝนนาชุมแสง5410700017264
นางสาวดวงใจ ถุงน้ำคำ
ครู กศน.ตำบล0807446880
Duangjaithungfon@gmail.com
3/12/201913:00:0017:00:00
การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม
ม.ต้น, ม.ปลาย0571111245
ติดตามและพบกลุ่ม นศ.ที่ศาลาประชาคม บ้านนาชุมแสง ม.6 ต.นาชุมแสง
ไม่มี
นางสาวจารวี สิทธิประเสริฐ
https://drive.google.com/open?id=1kZ57si2AmEw28HJvxxotrwnFS0OiQFxGhttps://drive.google.com/open?id=1hwDQ6ypvu4omG7SOO4D4-3L_ZJUa8J6Uhttps://drive.google.com/open?id=14ekTVYOGveTyPOykTF9mby-ponpSliM-
18
2นายูงนายูง3360300517451นางสาวพนิดา บุตรภูครู กศน.ตำบล0825089155
panidaok30ok@gmail.com
3/12/20199:00:0016:00:00ทช31001, พว21001ม.ต้น, ม.ปลาย02324640---https://drive.google.com/open?id=1piBL-775g3SLQUTGBS-CSKVtCTsBDIC0https://drive.google.com/open?id=1PuPUuhglAoUar2sWMTbIVrr3xU8KBhOAhttps://drive.google.com/open?id=1hf7e2blrujNX04fBicqSPCSQFQWYJJ8Rhttps://drive.google.com/open?id=1Y6whOAutKb26SREz7RLWHzIvScaOdYUA
19
2นายูงบ้านก้อง1439900234825นายวีระพล สนหาครู ศรช.0908483238
werapol.114477@hotmail.com
3/12/20198:00:0015:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม เรื่องการบอกเส้นทางจราจร
ม.ปลาย927982https://drive.google.com/open?id=1j1pJHXw-CXe__aj_EhF3CUtRf7hYjpv4https://drive.google.com/open?id=1ljQL0BjMQUG-WIq6FwmyyWLz4C82_r1Rhttps://drive.google.com/open?id=1OK6v85t2JeflRashFXUd8bzKfNoF8Ujs
20
2
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ1410200061962
นางสาวเสาวลักษณ์ วาโย
ครู ศรช.0852615156
wayo91987@gmail.com
29/11/20199:00:0012:00:00
วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม ม ปลาย
ม.ต้น, ม.ปลาย059771486
นักศึกษาลางานไม่ได้จึงไม่สามารถมาพบกลุ่มได้
--https://drive.google.com/open?id=1EGA5IsZS4Z4-w2E5sQMBmNNhsa8JIN_Ghttps://drive.google.com/open?id=1TF1821aEoueXdx3oGLv8XWkUFNwrJ5Bghttps://drive.google.com/open?id=1yV38SPxQ-CPlLEgfxop3OnTc9whKPWZ3https://drive.google.com/open?id=1CeYzmU3xFjlGpb2bfSHXxtLO7f8y5jMu
21
2
เมืองอุดรธานี
เชียงยืน3410101140135
นางเพ็ญสุภา จันทะสิม
ครู กศน.ตำบล0881644591
Pensupa591@gmail.com
3/12/20198:30:0016:00:00
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
ประถมศึกษา808811เก้าอี้ไม่เพียงพอ
จัดเตรียมเก้าอี้ให้พร้อมในครั้งหน้า
https://drive.google.com/open?id=1nCkMsGTgs3t1lJeWze3UZFvj5bHCPRLyhttps://drive.google.com/open?id=136IV0cY0CLvOonB0HhfEEsDJUyOMbvvOhttps://drive.google.com/open?id=16_3Nzy9DVYESLXRKDnIlcAskV1yC8CQQ
22
2บ้านดุงนาไหม5411190004744นางสาวเก็จแก้ว หาทีครู กศน.ตำบล0822290803
Kejkaew4744@gmail.com
11/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลาย05409940--ไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1mZyr6bPY9p6zYZGzSapsQ5_ZA1YBeIie
https://drive.google.com/open?id=1idmVQhyyFBLlAv0V8sFeDiwxlIgdL-L6
https://drive.google.com/open?id=1-uU46BtypD4SfQqM3cLaNDp0TAekcTys
23
2บ้านดุงบ้านจันทน์3411100380605นายชัยรัตน์ เสระพลครู กศน.ตำบล0895599475
P.galaxy00056@gmail.com
11/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น015272220542นักศีกษามาพบไม่ตรงเวลา__
https://drive.google.com/open?id=1PzNM4EiYhwSZrwS7JPTBU6ylt0czG9j_
https://drive.google.com/open?id=1GkYBMWAkHSiWSgGTDd59JTMfz8qtwYjy
https://drive.google.com/open?id=170MkTmgXbUD372p2mm-WdINxcnZVJBSP
24
2วังสามหมอคำโคกสูง1411000043945
น.ส.สุธาสินี วันชูเสริฐ
ครู ศรช.0610693388
suthasineewanchoosert@gmail.com
11/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยม.ต้น07061785
นักศึกษาไปรับจ้างตัดอ้อย จึงมาพบกลุ่มน้อย
--
https://drive.google.com/open?id=1aclcnteXbWVYVUB_hGSKiLS_vfE4hlpQ
https://drive.google.com/open?id=1zQ_aQB7H0MPvTtf85CV7XgzAsIbyQKp1
https://drive.google.com/open?id=1UobMOuRQYOiSVnagjXD_xl8F5K7zsKEP
25
2กุมภวาปีตูมใต้1230200037966นายวรุฒ สุขตะกั่วครู ศรช.0852228799
warut.suktakue@gmail.com
11/12/20199:00:0012:00:00
การพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง
ม.ปลาย71885
นักศึกษาไม่สามารถลางานมาพบกลุ่มได้
https://drive.google.com/open?id=11XAwbcDwiMPnn4zcYmVqa3bZ2zLL_08I
https://drive.google.com/open?id=1MMdbtE-B0Qfgw6-cE5kGe0Xx7iyzVehc
https://drive.google.com/open?id=1TX9HR-7-BbsZedg2fnQyFwY1Vry9wXVD
26
2
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410101607424ชริดา สอนสุขครู กศน.ตำบล0644975935
charida3611@gmail.com
1/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทยม.ต้น05005545ไม่มีไม่มีไม่มีhttps://drive.google.com/open?id=1aiXzvZU-TzCCy5q5lDUoM5pG5T_vu-3G
27
2เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นางนิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
13/12/201913:00:0016:00:00
ภาษาไทย การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ม.ต้น2112345นางนิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=1tJy0EQ-BTIt3eGSe4ZCQEWWDPdXyNb4g
https://drive.google.com/open?id=1zlWmmVka4Kf8DzQjEZRBiHQlH48IppfA
https://drive.google.com/open?id=1AwYhwGEF8n4vDYOYwE0p7gdBFKlfLoSO
28
2บ้านผือจำปาโมง3411700052528
นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ
ครู กศน.ตำบล0853545367
Visuttniochiengkun@gmail.com
19/12/20199:00:0017:15:00
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้,เศรษฐกิจพอเพียง
ม.ต้น, ม.ปลาย057391245ผู้เรียนส่วนใหญ่ทำงานตามฤดูกาลมอบหมายงาน-
https://drive.google.com/open?id=1rSS0XnJbOx6hMpEeWoY4QKs7MAus-cDE
https://drive.google.com/open?id=1B6v6LP2UdcjktEOWcDvWK-YoehlkjBxv
https://drive.google.com/open?id=1TdYpsIjEsCYjtMprL_Axonu2asFg7Lzp
https://drive.google.com/open?id=1MlrAPB6nTVqKVjtbIgET5JOTmhin2eXE
https://drive.google.com/open?id=1AO15LLGffQKCpndqr_wv0iMc50nlmjHk
29
3ไชยวานคำเลาะ5471200002170
นางสาววีรินทร์ จันทะโพธิ์
ครู กศน.ตำบล0910609264
mymotherprakong@gmail.com
3/12/20199:00:0016:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น422445https://drive.google.com/open?id=1Ivw26EMUW0l7p-ZLFvNw062C1rFPoQIZhttps://drive.google.com/open?id=1fX4N0z7ksz2M9Lj6vqPyc6ZQqCNa4G7jhttps://drive.google.com/open?id=1rctSdy8ezgSegpDC-amguMsn9AT3OG6Lhttps://drive.google.com/open?id=10MbVyoXIzF31QD3KrINeIzNA0hYeFsdv
30
3นายูงบ้านก้อง1411800026379
นางสาวพัชราวรรณ์ หลวงราช
ครู ศรช.0872376310
Subinsubinkub@gmail.com
3/12/20198:00:0015:00:00
สังคมศึกษา/จัดการเรียนการสอนรายบุคคล
ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
244281081https://drive.google.com/open?id=1gY337w0VkfXVTGCLmokN1936q75FDirMhttps://drive.google.com/open?id=15RSKMcGo5Idcz5dlD3gHaZVQFehNvPE3
31
3
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ5411100061590
นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบล0849559177
tanvarat 422@gmail.com
1/12/20198:30:0012:00:00
1.ทำความสะอาดบริเวณตำบล
2.สวัสดีทักทายกัน
3.เรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย0012481245
วันจัดการเรียนการสอนตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2562 นักศึกษาบางส่วนเจ้าร่วมกิจกรรมงานทุ่งศรีเมือง
ติดตามรายคน-https://drive.google.com/open?id=1u1iuhs1BiavZ_g2_xxnxHTZd7CX-ys9Ihttps://drive.google.com/open?id=1lX-LrflOQnNFDESg5dW82Y9wfH5yhK__https://drive.google.com/open?id=1CZ9m_U0URgMZfNuH8vHNMcOs_GX4YxIDhttps://drive.google.com/open?id=15-H3EcYw-oBYQW1shbt7vHPSbzzB8LUW
32
3วังสามหมอกศน.ตำบลคำโคกสูง3449900344945นางอรวรรณ ศรีหริ่งครู กศน.ตำบล0987856606
Orpeera168@gmail.com
11/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยม.ต้น06042645
สภาพอากาศหนาวและเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวทางการเกษตรจึงทำให้นศ.มาพบกลุ่มน้อย
--
https://drive.google.com/open?id=1GMdrWckpLRO1fPsJHjmkT2hfFUFCACtL
https://drive.google.com/open?id=1e7Abh6E-3QY3oTWDd3q6SBt7BdeO96WM
https://drive.google.com/open?id=1fz6zkrq4vFXF65OILnWsGECQPslRiuDl
33
3
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410101607424ชริดา สอนสุขครู กศน.ตำบล0644975935
charida3611@gmail.com
12/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทยม.ต้น040133445ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=17M3cxlR_QfiJRPVtj4XRCiaGO8Nc3qJB
https://drive.google.com/open?id=17_ctwNeLmOcXAhGgczezYetfDSR7Hpov
https://drive.google.com/open?id=1lWXaqxY_ZURDPvbxp6xATlEjbg2MGwCJ
https://drive.google.com/open?id=1eshmTySyYF-lnAStvIxiNcFeewUlaT_6
https://drive.google.com/open?id=1mlH7lWAjyh6tUqiZsYHnTRwQPo1CGWjJ
34
3เพ็ญเชียงหวาง3411900028748นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
13/12/201913:00:0016:00:00
ภาษาไทย การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน
ม.ต้น, ม.ปลาย2112345นิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=1xKwlMy2c0nXRnfG0I34tRl5xlJYO0Pgf
https://drive.google.com/open?id=1IQQb3ALL288hx4OoIPDrTaARpn5q0tze
https://drive.google.com/open?id=1xVpZ6L3OMBagGp_gRc7bfgf4G8_CRlYJ
35
3บ้านผือจำปาโมง5140299003531นิราตรี จันทร์ลีครู กศน.ตำบล0812911495
Niratreeniranoi@gmail.com
23/12/20199:00:0015:00:00
การพัฒนาตนเอง ชุมชนสังคม
ม.ต้น0302134ไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1tE8OFT5Nlvtykm2T6gb_hSFeDtGgrggW
https://drive.google.com/open?id=1qV5FYVtbb8_XMEJb-tmB_Rm1HNuY72A2
https://drive.google.com/open?id=1SU-VrdGPFqf-ZDL80AA5zvFt3AyduaZy
https://drive.google.com/open?id=1270y4jFjvuNYQxiz0UefrmvWFoAfXdTi
https://drive.google.com/open?id=1a55XBJ-TZgcEmhmcEIUvA5QKELb2BVBm
36
4ไชยวานคำเลาะ5471200002170
นางสาววีรินทร์ จันทะโพธิ์
ครู กศน.ตำบล0910609264
mymotherprakong@gmail.com
3/12/20199:00:0016:00:00วิทยาศาสตร์?ม.ต้น422445---https://drive.google.com/open?id=1dSdOy_3oIxm4r5Y_DOeKmsdgny6-Wu0Khttps://drive.google.com/open?id=1ZBN1S618M7Sdp4UPhuGkPXeNsQw_rLBxhttps://drive.google.com/open?id=1Kvw88olS-bNevuhUtTt-M8bBHDD-s9iwhttps://drive.google.com/open?id=1-NHc2Z7I_DJG1Zt_cM-3L0mRwpWysb1s
37
4นายูงบ้านก้อง1412200001490นางสาวภาริณี ลาหลงครู ศรช.0879209968
Pooplezeed@gmail.com
3/12/20198:00:0015:00:00ภาษาไทยม.ต้น523547นักเรียนมาพบกลุ่มไม่พร้อมกันไม่มีhttps://drive.google.com/open?id=16eM1rX8H1cFiJzubG5bg_XgZGXkbwQeMhttps://drive.google.com/open?id=1HKruEJwDnSJpM5HmN7Gdd4kiUnO2ybnZhttps://drive.google.com/open?id=11Y663gIE9h_1WOkrNSiJhHOTNFmuJ7Vdhttps://drive.google.com/open?id=1W2eKgFge9NiXNw9evCMMnEEmprS6r2Qz
38
4
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ1410200061962
นางสาวเสาวลักษณ์ วาโย
ครู ศรช.0852615156wayo91987@jmail.com3/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ ม.ต้นม.ต้น0100641086
นักศึกษาติดงานไม่สามารถมาเรียนได้
--https://drive.google.com/open?id=1LdLLLoSOOeK4LOiOu_sWzuzQbEXjw58Zhttps://drive.google.com/open?id=1bhDx9rcXGt0Ol--I2ZgUGtbzNINd0wjhhttps://drive.google.com/open?id=13voFvKw6dXTOpbETkEyU33eci5L8nQebhttps://drive.google.com/open?id=15AKn2QeYCbs8TZtTIEBV9_1yLUXKvEU8
39
4วังสามหมอคำโคกสูง3460900301041
นายครรชิต เพชรบุรมย์
ครู กศน.ตำบล0610466507
khanchit075@gmail.com
11/12/20199:00:0015:30:00ภาษาไทยประถมศึกษา21012345ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1gROQ49pdubbxsdkqEQbVWefr-hHhgiIu
https://drive.google.com/open?id=1xcmjl7W8wTeV8mi1cnUU1d2HETV1tKqI
https://drive.google.com/open?id=1UtAJ9at0GvOfx9Z6RH-zva122tf0lu5a
https://drive.google.com/open?id=14et2lYoGRmjI8lEeNxISrniwhhHisbsg
https://drive.google.com/open?id=1P4j2MgVYWhYj0aGtE_nMAaIjl6Bt-9mY
40
4
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410102298336นายธนทรัพย์ เจริญครู กศน.ตำบล0933405253
Thanasapcharoen1963@gmail.com
19/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา20011244000
https://drive.google.com/open?id=1D65a1EuUuE_PgkgD_kQU5Scx7lQi2rcz
https://drive.google.com/open?id=1rjTwKtbl58_lqXDX4GUvL_PFbacxJ7l5
https://drive.google.com/open?id=1NPl473ObA2E8nFUuILtk_kPFgmJrhr4b
41
4เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870nitya2504@gmial.com15/12/20199:00:0012:00:00
ศิลปศึกษา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ต้น, ม.ปลาย04545945นิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=1ZyyjrtI1LOulRhvRqoe5ak6GR8hNKEBj
https://drive.google.com/open?id=1uk60wwFmyvIq2bF-7iKP2moMqBv2jmqx
https://drive.google.com/open?id=1rOxdl4PLpnd835xMDIGizTBoq_R7oOPY
42
4บ้านผือจำปาโมง3411700052528
นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ
ครู กศน.ตำบล0853545367
Visuttniochiengkun@gmail.com
23/12/20199:00:0016:00:00
วิชาพัฒนาสังคมและชุมชน,พัฒนา กศน.ตำบล
ม.ต้น, ม.ปลาย04545945ผู้เรียนทำงานตามฤดูกาลมอบหมายงานรายบุคคลไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1lXUXXXgoNt-wdaXnfuq-Jt1RZaVpMcoA
https://drive.google.com/open?id=1TZthxciC17nZkp551LOjiEStsOOpIBoa
https://drive.google.com/open?id=1KzmlopUU2yvomTidDbcRdK8fO3qbDy9i
https://drive.google.com/open?id=1l-SlVCAC_memIG4G5CXPR1WO0wOMCpY3
https://drive.google.com/open?id=1HBl7Onoro_YtJvIKchu1iLXL84iu1hwe
43
5ไชยวานคำเลาะ1410800055947
นายปิยะนัฐ เรียบร้อย
ครู กศน.ตำบล0883125094
Meenmilinsohee@gmail.com​
4/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
ม.ต้น03012347
นักศึกษาที่ไม่มาพบกลุ่มในครั้งนี้เนื่องจากเป็นฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร และนักศึกษาไปทำงานต่างอำเภอ จำนวน 3 คน
ครูได้มอบหมายใบงานให้ผู้เรียนในกลุ่มไลน์ และผ่านช่องทางfacebook เพิ่มเติม
-https://drive.google.com/open?id=1QKFE9haghSR93ByBrFnpWDUanyENPgAXhttps://drive.google.com/open?id=1mdW4kP4u_mP_cBK7xMAaYIuT_iLwn2F-https://drive.google.com/open?id=17G6u-KD0Tis_VE8ivl6C2FH5L4T-uRw_https://drive.google.com/open?id=1NnKzE0r65EfLrAOS2CqVx12mgswgMMoZ
44
5
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ5411100061590
นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบล0849559177
tanvarat 422@gmail.com
3/12/20199:00:0012:00:00
ระดับประถมศึกษา
วิชา คณิตศาสตร์และวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วิชา วิทยาศาสตร์
ประถมศึกษา, ม.ต้น13031445นักศึกษาบางคนติดงาน --https://drive.google.com/open?id=16XSpbnFG1hDGShduMVdeQP6dHEb6ilmLhttps://drive.google.com/open?id=1s5ZVX7Xhc9wKs0ofWaj4cIRXYCYIuddchttps://drive.google.com/open?id=1L4z9qeteViHlwcaRB9_j8VJrl6kwIxIDhttps://drive.google.com/open?id=1YIbosDqe5NA3fOxbqRZ8VY7xj1uklWuh
45
5นายูงบ้านก้อง1410800039658นางสาวนลัทพร แสงใสครู กศน.ตำบล0863462965
Baszasaengsai@gmail.com
6/12/20198:00:0015:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย00312344
https://drive.google.com/open?id=1qreflhucMvt6Xc1S9ncm4BUMOVKU0O2J
https://drive.google.com/open?id=1wPHKZX7txH40IKQHL6xqsFeGlskl9Otm
https://drive.google.com/open?id=1xOoAJpjNNDtJlMIrMKA4JYTLQvtrFwaV
46
5วังสามหมอคำโคกสูง1411000043945
น.ส.สุธาสินี วันชูเสริฐ
ครู ศรช.0610693388
suthasineewanchoosert@gmail.com
12/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย00880885
อยู่ในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จึงทำให้มาพบกลุ่มได้น้อย
--
https://drive.google.com/open?id=1LfomNU9PTKuvJYXoKXHcdQAJypxk9znS
https://drive.google.com/open?id=1iMPD19AVnTV4yOgPr1bH0WTghnMeO1yt
https://drive.google.com/open?id=1EOUW5KQqVEKvULK_233pBNGQ8eLw-NvO
47
5
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410102298336นายธนทรัพย์ เจริญครู กศน.ตำบล0933405253
Thanasapcharoen1963@gmail.com
19/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา20011244000
https://drive.google.com/open?id=1DN7qLilcx7_p8uRLPhUSpr_zNGBiSot5
https://drive.google.com/open?id=1UYlGGhbd27t3Hvqn_tdv_on3hjg0X-l8
https://drive.google.com/open?id=13rwXaRS4rezRn5Fo7PHSiK0BpQNOPsj7
https://drive.google.com/open?id=16kZK0wwJ5kOBrh5zQYqQMLqweuhXFIyL
https://drive.google.com/open?id=1p-dsVcQhrvLUKBuKoR2swc72CRMSbC4T
48
5เพ็ญเชียงหวาง1410800043094
นางสาวเสาวนีย์ แสงใส
ครู กศน.ตำบล0941592824
Soawaneebig@gmail.com
19/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น04013445ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1ZKeWC7NLFRBjffpF4PPAnnr-WS2pklnq
https://drive.google.com/open?id=1KcPDtnQw3rXUz36wkHfy5xbiZ2Y18Sxt
https://drive.google.com/open?id=10ASmqHMNGFWAf9DtiGl9Qv6LgJWnTqxu
49
5บ้านผือจำปาโมง3410100169105นายประสพโชค มิลีครู กศน.ตำบล0652698791pchok2521@hot mail.25/12/201910:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น0202220อ่านไม่ออก
ควรเพิ่มรายวิชาภาษาไทย
0
https://drive.google.com/open?id=1bgh_DM8YHgNeAyfYkPfLJnIIpDXt738r
https://drive.google.com/open?id=1So4H4gTEeVC10GAco_fA5lHgniB8pJqj
https://drive.google.com/open?id=1s6g94M8wNDeS8kYW2EDiLbSErzLoXb-k
https://drive.google.com/open?id=1hDJK2r4GbD0NR6TpdJKkJVWCDPnD9VM9
50
6
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ3419900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Siriluk_oum@hotmail.com
6/12/20198:30:0012:00:00
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา 2 คน มีกิจกรรมดังนี้ 1.ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
2.นักศึกษาสมัคร นวัตกรรมคนพันธุ์ LR
3. ทดสอบก่อนเรียนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
4.ทำแบบทดสอบและ กรต.
ประถมศึกษา20011245ไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=153erILwUqnxRv4rcX6HYzT8R4iLE_ZI8
https://drive.google.com/open?id=132Sr_z95nG2r3QfOVlE0zDEP0AyqecCd
https://drive.google.com/open?id=1d7AtMsFnbn-dDvdaC7Y-BSLMsrp2lN-_
https://drive.google.com/open?id=1QyjwlKT2IYgazVkd5JD3efxeH9PbcIf8
https://drive.google.com/open?id=1x4gswp1-4MsXrnu4iIf1BVeUbIQMc1TF
51
6นายูงบ้านก้อง1439900234825นายวีระพล สนหาครู ศรช.0908483238
werapol.114466@gmail.com
6/12/20198:00:0015:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย844882
https://drive.google.com/open?id=1lGX3A8g3I0nBoQAHK8oHE3qpL0U6Tftl
https://drive.google.com/open?id=1i8FJvmX8EW3JrWDEIrBxatgNBKr8TVaD
https://drive.google.com/open?id=1HW1PkTFpylzwLFrgFXmYcdPdAOoHbpeR
52
6วังสามหมอคำโคกสูง1411000069600น.ส.พรรษวรรณ วรรณครู ศรช.0813914136
napachara_yuy@hotmail.com
12/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย00880885
สัณญาณอินเตอร์เน็ตช้า ทำให้การค้นหาคำศัพท์ มีปัญหาเล็กน้อย
--
https://drive.google.com/open?id=16V5dsaHrCuqRsy2cajEmpkl8a__52h_2
https://drive.google.com/open?id=1A-HNQ42o-s_0hCi-6f3CkwtKCOHJLuGd
https://drive.google.com/open?id=1JZyzI7AOC2vHKuGesEkw_y324Zibo42Y
53
6
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410101607424ชริดา สอนสุขครู กศน.ตำบล0644975935
charida3611@gmail.com
20/12/20199:00:0012:00:00
ประเมินระดับการรู้หนังสือของนศ.กศน.
ม.ปลาย00725745ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=16mFJU44Zu9fdsOD4JdvHUUy8GwQq3dtG
https://drive.google.com/open?id=1ZU9yZ8Dul3QEIylk543tAgxyK5CWLigC
https://drive.google.com/open?id=1MQ1fwMNBcP_PQa6daFxa7SDwJnpybeJT
https://drive.google.com/open?id=1PUa08O-nnsdCo9AWiu0vDwQvX9aXwiUh
https://drive.google.com/open?id=16sVZ0RmraAuvtM1sY2S-LBbAZU9a3cSt
54
6เพ็ญเชียงหวาง3411900693462
นางสาวมาลัย พฤฒิสาร
ครู กศน.ตำบล0986811858
Malaai.lai1903 @gmail.com
19/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลาย023145450ไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1nEfZnq9e9OUOzFRAjy1I6H4dnxXJbO6H
https://drive.google.com/open?id=1zh2tWe_vkG920jCUVrx2S3ldX5EdQu86
https://drive.google.com/open?id=11lHaAmc7uOwt21aamep0byEb-tqf07iB
55
6บ้านผือจำปาโมง3411700052528
นายวิสุทธิ์ น้อยเชียงคูณ
ครู กศน.ตำบล0853545367
visuttniochiengkun@gmail.com
25/12/20199:00:0016:20:00
เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้,เศรษฐกิจพอเพียงและบันทึกการอ่าน
ม.ต้น, ม.ปลาย057571245
ผู้เรียนทำงานตามฤดูกาลนอกพื้นที่
มอบหมายงานไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1h_ehaT6Vf6U9aRcV2TUBAilNcFZUA8uH
https://drive.google.com/open?id=1hpEnTR3OH4fF8WeTUR7-wCCbKBqsa4YR
https://drive.google.com/open?id=1xJY29N2e2LFNvTPM2antAdltt8mc08o3
https://drive.google.com/open?id=1mAJJUBYYHcUL_TtndfKmYOisgJ73x2Mn
https://drive.google.com/open?id=1NEOEMaDh7PFAM-AlrS5aHkuv05Ulx3oi
56
7
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ3419900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Siriluk_oum@hotmail.com
7/12/20198:30:0012:00:00
7 พ.ย. 62 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ม.ต้น 15 คน ม.ปลาย 13 คน มีกิจกรรมดังนี้ 1.ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.
2.นักศึกษาสมัคร นวัตกรรมคนพันธุ์ LR
3. ทดสอบก่อนเรียนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย และ กรต.
4.ทดสอบก่อนวิชาภาษาไทย ม.ต้นและ กรต.
ที่ ศูนย์การเรียนบ้านเชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี
ม.ต้น, ม.ปลาย015137212845อากาศหนาวมาก
https://drive.google.com/open?id=1WMFP6P8mIPhbbI22tJeTmSsXT1Fi0fC5
https://drive.google.com/open?id=1PbRjS7ev6lak-OBPD7UQ-ioUvcp9c-wi
https://drive.google.com/open?id=1J5UrLC2FM47aK2r6CbpQ7fLQLktzcFJg
https://drive.google.com/open?id=1lSSVYo8QHW6v88gQWp3scdps2e_YCMaz
57
7นายูงบ้านก้อง1412200001490นางสาวภาริณี ลาหลงครู ศรช.0872209968
Pooplezeed@gmail.com
6/12/20198:00:0015:00:00คณิตศาสตร์ประถมศึกษา413447
https://drive.google.com/open?id=1QdhPYiJxkvsa_PsYeYCM9wUqpcuhTtjE
https://drive.google.com/open?id=1c36jSXXHMrpogiBJI0eFJEAnzJOg1f8R
https://drive.google.com/open?id=1K_lSru7B3oA4kks3TDdKd1PA_hSUlFKj
https://drive.google.com/open?id=1HKp_rXwamw4G6i42YZR9ai393wZ9ANiM
58
7
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3480800182465
นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้ว
ครู กศน.ตำบล0933424766
Sarinrat4766@gmail.com
20/12/20199:00:0012:00:00
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง,ศิลปศึกษา
ม.ปลาย00514544000
https://drive.google.com/open?id=1XkJu_csIz5xcgoWjFHprtmbm0Tv604z1
https://drive.google.com/open?id=1PgUVrMDPamd5IwN96uEKfE30A_LnmMaI
https://drive.google.com/open?id=1ZHkaCqB9UBegve12JydG7u0-DNzz9HWN
https://drive.google.com/open?id=1Rt48YmVtmKoyeTzeQm9il8oyRztFtgIY
https://drive.google.com/open?id=1dTITc-8-OdaPFGOc96IjMoMb5K2iysl1
59
7วังสามหมอคำโคกสูง3460900301041
นายครรชิต เพชรบุรมย์
ครู กศน.ตำบล0610466507
khanchit075@gmail.com
12/12/20199:00:0015:30:00ภาษาไทยม.ปลาย00550545
นักศึกษาไม่มาพบกลุ่มเนื่องจากติดภารกิจฤดูเก็บเกี่ยว
ไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=15ZfSmjHo_UkdipxsE5S-HdH1EN3azKxH
https://drive.google.com/open?id=1CLsR3ONnoMTZjX-oJNjH50wA0bVcMVII
https://drive.google.com/open?id=1WkSxr1-HuCpXQgp_qwwMDHaSxhv-_3KQ
60
7เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นาง นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
19/12/201910:00:0012:00:00
ทัศการเรียนรู้,ภาษาไทย
ม.ต้น, ม.ปลาย3214545นิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=13tNFgm7jfTEv3a5fwAbW-LqemmpqWXAX
https://drive.google.com/open?id=1zkjVoaIv1QEdA1W4H5VuYO_qo2B3ohkC
https://drive.google.com/open?id=1Gv3oPy10NqeT9nQ8qJChYvdjsyTuR89p
61
7บ้านผือจำปาโมง5140299003531
นางสาวนิราตรี จันทร์ลี
ครู กศน.ตำบล0812911495
Niratreeniranoi@gmail.com
26/12/20199:00:0013:00:00
การพัฒนาตนเองชุมชนสังคม
ม.ปลาย00211245ไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1PNwmAHGqftu4kA7y5ZLzZfD7cXuFBR69
https://drive.google.com/open?id=1ypHp79FexPXDtjmCWgs5hwp75ISJGQqi
https://drive.google.com/open?id=1Y2SoagliAZh7vU4KsdZTiU6r9haynQRx
https://drive.google.com/open?id=1dfQBGh62v_zeUXfoi3VlKlrrP-D3XP25
https://drive.google.com/open?id=19DLMm4vsrVVI9IjcJ-ZTGoOobFBx6MUb
62
8
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ5411100061590
นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบล0849559177
tanvarat 422@gmail.com
8/12/20199:00:0012:00:00

มีกิจกรรมดังนี้
1. นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด
2.ทดสอบก่อนเรียนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย และ กรต.มอบใบงานวิชาศิลปศึกษา
3.ทดสอบก่อนเรียนวิชาภาษาไทย ม.ต้นและ กรต.
ณ กศน.ตำบลเชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี
ม.ต้น, ม.ปลาย037281045---
https://drive.google.com/open?id=1hUDGlqhMErAHmgekaaHiz72xNRMK44Ww
https://drive.google.com/open?id=1r_N2GeluYcDM6z90NTnWSXWFZEFMoskq
https://drive.google.com/open?id=1UueTXPOR1g8664jL7kCTJ9QmUhs_PNJV
https://drive.google.com/open?id=1oKRKTK7MH0Y94NtW-xMkPLYJ5D02ZTWy
https://drive.google.com/open?id=1Y8OYWtJHPDE3lsHENIVw1B4KY4LUvC9I
63
8
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3480800182465
นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้ว
ครู กศน.ตำบล0933424766
Sarinrat4766@gmail.com
20/12/20199:00:0012:00:00
ศาสนาและหน้าที่พลเมือง,ศิลปศึกษา
ม.ปลาย00514544000
https://drive.google.com/open?id=12hyq-eW05Hs4fJmYdHy1XjfQKXCvuaVe
https://drive.google.com/open?id=1z0KRWRExVqVVrh1cVHRQMuuRRBXKykC3
https://drive.google.com/open?id=1saeGPZfp4tCMqbCJc0BGXkkm5IgnprLA
https://drive.google.com/open?id=1quI3FymKJYArtL32jx53y5mAI0lm4be5
https://drive.google.com/open?id=1EtDwws7D0s2CBY2dY9nnbpDKSPbaW2rG
64
8วังสามหมอคำโคกสูง3449900344945อรว่รรณ ศรีหริ่งครู กศน.ตำบล0987856606
Orpeera168@gmail.com
12/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาอังกฤเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย871845
ช่วงฤดูเก็บเกียวผลผลิตจะมีนักศึดษาเข้ามสะบกลุ่มน้อย
--
https://drive.google.com/open?id=1SYwjjzG12Dyt3e38ZlGsb_TXs2DXKpKP
https://drive.google.com/open?id=1q2nPVlpqOVdWfQzUMQI18fgfGl3vbfc4
https://drive.google.com/open?id=1wJKHYipEFvBt6R_xU91rPpAW4EkW13bU
65
8นายูงบ้านก้อง1410800039658นางสาวนลัทพร แสงใสครู กศน.ตำบล0863462965
Baszasaengsai@gmail.com
12/12/20198:00:0015:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย312344
https://drive.google.com/open?id=1UPCL5YlmzEBn9VSjT2uvMl8N9XeydTXc
https://drive.google.com/open?id=13eUIbJ99x3UZZHS4coYujHwTSKaqTizg
https://drive.google.com/open?id=15Bro_RCsnMT-SZcR3ouczTcO80aYLrKZ
66
8เพ็ญเชียงหวาง34119000327748นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
21/12/20199:00:0012:00:00
พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มเเข็ง,วิทยาศาสตร์
ม.ต้น, ม.ปลาย3535845นิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=1rStaHWT-euzQJw8nPtE-t9NK9nIuaS_9
https://drive.google.com/open?id=1L56Ud6D4f-6erw7Q83-Q-s6XN4gv-cfc
https://drive.google.com/open?id=1EsPGmA9zXYn6zEzMEbp4-pStTh2ViB_j
67
8บ้านผือจำปาโมง3410100169105นายประสพโชค มิลีครู กศน.ตำบล0994698484
pchok2521@hotmail.com
26/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาตร์ม.ปลาย00110144ไม่มีไม่มี_
https://drive.google.com/open?id=1XQAP5ZFGJPpaH9M-yQjr2JrNAPlnDHzn
https://drive.google.com/open?id=1R3w8f_qAPLo5A25vy7W_OplJcM3JmwHd
https://drive.google.com/open?id=1N8w5slby-ZA094JV301XslRv0OqkYZTu
68
9
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ1410200061962
นางสาวเสาวลักษณ์ วาโย
ครู ศรช.0852615156
wayo91987@gmail.com
10/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทย ม.ต้นม.ต้น0100641086-_-
https://drive.google.com/open?id=1VdDzTZrhzNZ8_-v8L5hrrlgn8Ee9q5JR
https://drive.google.com/open?id=1d-sjbp-FPkFz49LhrXUvA_ZwXvllT_Gx
https://drive.google.com/open?id=1BYopG20jo911LoyU3f2FkfEejt1NdPpG
https://drive.google.com/open?id=1ObQ6aieNWeKePOsFUEbEofij8nfbxIlC
https://drive.google.com/open?id=1lzPz0lO91eCaLTCWl_bgpiEfT4aeQeOF
69
9
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410101607424ชริดา สอนสุขครู กศน.ตำบล0644975935
charida3611@gmail.com
22/12/20199:00:0012:00:00
ภาษาไทย ศาสนาหน้าที่พลเมือง
ม.ต้น, ม.ปลาย04417845ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=10KZjdG5V9RgzdVzNikjJ1VxTbGVN_Wqp
https://drive.google.com/open?id=1r5jLfhRD5jO7B-KlOmBMvKnQiUVpGM9g
https://drive.google.com/open?id=1i3xoU1tgcZXg0NKZYbLmdrmpwg0iRnin
https://drive.google.com/open?id=1kTathQdzRj9zo7VtiCx9OwG2eZMVeV68
https://drive.google.com/open?id=1cKZGWwImqP40UymQJsVGHRDtXRXH8Yq3
70
9นายูงบ้านก้อง1439900234825นายวีระพล สนหาครู ศรช.0908483238
werapol.114466@gmail.com
12/12/20198:00:0015:00:00บัญชีชาวบ้าน
ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
155471182
https://drive.google.com/open?id=1quENVeDrX5W0pgOmTcfsMuUhHjqeQ1x0
https://drive.google.com/open?id=1w_Yjxb_avzhbmn3jgVyxJAx8aweoQCz-
https://drive.google.com/open?id=1U1hZbn2AZIeFlillbAtRW0AdPtO3vAq9
71
9วังสามหมอคำโคกสูง1411000069600น.ส.พรรษวรรณ วรรณครู ศรช.0813914136
napachara_yuy@hotmail.com
12/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย00880885
สัณญาณอินเตอร์เน็ตช้า ทำให้การค้นหาคำศัพท์ มีปัญหาเล็กน้อย
--
https://drive.google.com/open?id=19qIZML9Txt2nU6VrJfC2z-DC9wRp698i
https://drive.google.com/open?id=1gHqcZYcAqZBMmkqyKJWsaiqFKITPdE3j
https://drive.google.com/open?id=1WlBYoSw4fY6GAi5uUWDEmYPYVL-I8LvE
72
9เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
22/12/20199:00:0012:00:00
วิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ต้น, ม.ปลาย440445นิตยา ชิยชิต
https://drive.google.com/open?id=1LdeEhp7ksOgnQqLTXZr21KK_h9wNdP12
https://drive.google.com/open?id=1r-W9DA-5JaLaXsHRU8PPVqfMpYJi3xMG
https://drive.google.com/open?id=1Ya_a7369Ue0nbZERX48WvogudUsixEJT
73
10
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ5411100061590
นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบล0849559177
tanvarat 422@gmail.com
13/12/20199:00:0012:00:00
13 ธันวาคม 2562 นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ระดับ ม.ต้น 8 คน ม.ปลาย 3 คน
มีกิจกรรมดังนี้
1.ชี้แจ้งเรื่อนงานกีฬาสี กศน.อำเภอเมือง ในวันที่ 14- 15 ธันวาคม 2562
2.นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการอบรมอาสายุวกาชาด พูดถึงความรู้สึก และประสบการณ์ในการเข้าค่ายให้เพื่อนๆๆฟัง
3.จัดการเรียนการสอนวิชา ภาษาไทย ระดับ ม.ต้น
4.จัดการเรียนการสอนวิชาศิลปศึกษา
5.นักเรียนส่งใบงานวิทยาศาสตร์ ม.ต้นและกรต
ม.ต้น, ม.ปลาย083471145
นักศึกษาบางคนลางานไม่ได้ตรงกับวันเรียน
--
https://drive.google.com/open?id=17tFsp41395Xvm5-QF-zJa3YPIcDHbp-I
https://drive.google.com/open?id=1daO37za8lC8S53-77n2HfU1Sju6a6OM0
https://drive.google.com/open?id=1rRAjHf-I9-U2Ai_bAZtcaHlw72VrbtvT
https://drive.google.com/open?id=18ZJ_EWRYzNy5EsYCxyW8y0bh1X_D4iU8
https://drive.google.com/open?id=170UiqUqC-2rnHXEMPHMkP52ePfxn3O4y
74
10
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3480800182465
นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้ว
ครู กศน.ตำบล0933424766
Sarinrat4766@gmail.com
22/12/20199:00:0012:00:00
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง,ศิลปศึกษา
ม.ปลาย0010281044000
https://drive.google.com/open?id=104dFEeAuF9JrjVB8Rdb7sF1Gdb9Az9mx
https://drive.google.com/open?id=1BK8JEUsYtCeekkmU9CCptJi_uJ00TPbB
https://drive.google.com/open?id=16-ZbzbW9YPC_nDsXqlxeGQA5BqnCDTu4
https://drive.google.com/open?id=1CJWHSyu2XoiQeu8_PPWLWDYkBenxwtGb
https://drive.google.com/open?id=1Aifzgr89UZuEUR5MA9-QyLNH7MD_oQ3k
75
10นายูงบ้านก้อง1412200001490นางสาวภาริณี ลาหลงครู ศรช.0879209968
Pooplezeed@gmail.com
12/12/20198:00:0015:00:00ศิลปะประถมศึกษา202247
https://drive.google.com/open?id=1esdwZTnWoRmVnrHSl0_KVelqU_LJ10NV
https://drive.google.com/open?id=1TR8ORM3aViN42_7XreekcBc9PZgdcs1k
https://drive.google.com/open?id=1pKu0rfxX6uDm1NOvbmYM7TiqUtRPk0Xy
76
10วังสามหมอคำโคกสูง1411000043945
น.ส.สุธาสินี วันชูเสริฐ
ครู ศรช.0610693388
suthasineewanchoosert@gmail.com
13/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยประถมศึกษา10000101085---
https://drive.google.com/open?id=1xuoZXdZ6VCm3fa20s_sHYB96RX1x9746
https://drive.google.com/open?id=1D_tUkgJjg7E5uDZ8KCSUyEovl9OI52o5
https://drive.google.com/open?id=1Q0201m_OXupYKB675Soua4zxwMxaeKH7
77
10เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นาง นิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
24/12/20199:00:0012:00:00
ทักษะการเรียนรู้, ภาษาไทย
ม.ต้น, ม.ปลาย3113445นาง นิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=149eQLmfgt3HdoplZyI7L-BZRfR1ToVPx
https://drive.google.com/open?id=14TEtRNG9fSisGxI801d7BuiVawWajo3B
https://drive.google.com/open?id=1-tiIqkg60ihE-AYqdMoTQx4uCao6QLos
78
11
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ3419900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Siriluk_oum@hotmail.com
13/12/20198:30:0012:00:00
13 ธ.ค. 62 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับ ประถม 1 คน ม.ปลาย 1 คน มีกิจกรรมดังนี้ 1.ประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา กศน. ม.ปลาย
2.นักศึกษาสมัคร นวัตกรรมคนพันธุ์ LR
3. ทดสอบก่อนเรียนวิชา ศาสนาและหน้าที่พลเมือง ม.ปลาย และ กรต.
4.สอนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมือง ประถม และ กรต.
ที่ กศน.ตำบลเชียงพิณ อ.เมืองอุดรธานี
ประถมศึกษา, ม.ปลาย10102245
นักศึกษาระดับประถม ไ,ปทำงานต่างจังหวัดมาพบในวันนี้ไม่ได้คะ
https://drive.google.com/open?id=1fKRiFqzmgGgiOHA5ZSvp5jp1Ll6O9VhO
https://drive.google.com/open?id=190foS3NaGvKILqeh6OgrCPwU0ozmMS91
https://drive.google.com/open?id=1gJj__oq3JNPYuyot3UPlAKavjwL_v6D5
79
11
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3480800182465
นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้ว
ครู กศน.ตำบล0933424766
Sarinrat4766@gmail.com
22/12/20199:00:0012:00:00
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง,ศิลปศึกษา
ม.ปลาย0010281044000
https://drive.google.com/open?id=1eDd52wnMX0geTtRUsHeXz02YTOLP2dtv
https://drive.google.com/open?id=1loEhdbk8o58_RtG-dGlRhsFgp-YVvK_E
https://drive.google.com/open?id=1C0kl9yydAAq2I9iF-szAdj6yDEEhVYQx
https://drive.google.com/open?id=1Rsr9A0TYDtaA6WYIh9STcJmWDT4In0PC
https://drive.google.com/open?id=1Vd2p0-_tr0eR1dWDHV-g2JNtcxHkh4nj
80
11นายูงบ้านก้อง1411800026379นางสาวพัชราวรรณ์ครู ศรช.0872376310
Subisubinkub@gmail.com
12/12/20198:00:0015:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลาย3333681
https://drive.google.com/open?id=1t9Xl_PBWKD8pxKBhbqLiEtjjl8-a71_x
https://drive.google.com/open?id=1v6J999PnYDOpm5FXsgCzGhVu7QmQ-3d4
https://drive.google.com/open?id=1BQwS7hwaoKeT_kvnB-cm39tecwbQzh0Y
81
11วังสามหมอคำโคกสูง1411000069600
น.ส.พรรษวรรณ วรรณพราหมณ์
ครู ศรช.0813914136
passawan_1313@gmail.com
13/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยประถมศึกษา50005585---
https://drive.google.com/open?id=1Z2k2-hBjQ0VZ-VX15271nUVQuVkNlK_7
https://drive.google.com/open?id=1U6o1I54ilABQi2Hr75NxHhBFwHBR2CMr
https://drive.google.com/open?id=1cGMHP8-W7ZOR_WAloar8eMzoDd0btbRR
82
11เพ็ญเชียงหวาง3411900693462นางสาวมาลัย พฤฒิสารครู กศน.ตำบล0986811858
Malai.lai1903@ gmail.com
24/12/20199:00:0012:00:00วิทยาศาสตร์ม.ต้น06015645ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1SvB8NFYlIV2Z1JSLUoZfoW9xWRR0O3qA
https://drive.google.com/open?id=1E6MHRnsaWGSohvnUIHLnxu-nXprIQ_gY
https://drive.google.com/open?id=1A7PtAxZuibC4h8n-gbvVcc6C2IKcJKnO
83
12
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ4319900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Siriluk_oum@hotmail.com
14/12/20198:00:0011:00:00
14 ธ.ค. 62 ครูกศน.ตำบลเชียงพิณ นำนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประชาชน เยาวชน องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ณ สนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อ.เมือง จ.อุดรธานี
ประถมศึกษา, ม.ต้น, ม.ปลาย
210207253245
นักศึกษาบางคนทำงานวันเสาร์ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้
https://drive.google.com/open?id=140eYCfF7h23ql7CzdEOPBeIUXV69vdA8
https://drive.google.com/open?id=1_MSEaK_mCaKEUNkIno3XAe0l-Z7RyK9L
https://drive.google.com/open?id=1aZY74o2EKb7CUPe-Wg98zJhatm8wGurV
https://drive.google.com/open?id=1jVUgXsJj6ri4nqaKBHSlr_yNqCp8ZHeQ
https://drive.google.com/open?id=1NEH3mV-qM3kwJW4jaNsKVVagvPjn2uZ_
84
12
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410102298336นายธนทรัพย์ เจริญครู กศน.ตำบล0933405253
Thanazapcharoen1963@gmail.com
22/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา, ม.ต้น21000121244000
https://drive.google.com/open?id=1nzYeFqqjqXG38R8NWWcmlxG4jjDnedRD
https://drive.google.com/open?id=16-CBTxn893x6ph_cYYUbVK0pa3icRQrP
https://drive.google.com/open?id=1Uag5N1mHHIx9xgXpCu2iEhh26fmlZvol
85
12วังสามหมอคำโคกสูง3460900301041
นายครรชิต เพชรบุรมย์
ครู กศน.ตำบล0610466507
khanchit075@gmail.com
13/12/20199:00:0015:30:00
ภาษาไทย และศาสนาและหน้าที่พลเมือง
ม.ปลาย00707745ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1Jq_r46Y9UzMn2BrSzGQhZ5sW8BQYPZZ8
https://drive.google.com/open?id=1xwsGpmtc6P9gB8ZHIJVyS8-k2IO5aB5W
https://drive.google.com/open?id=18yBscNErmb6itQcYtDvDNGUr427wydHu
86
12นายูงบ้านก้อง1410800039658นางสาวนลัทพร แสงใสครู กศน.ตำบล0863462965
Baszasaengsai@gmai.com
13/12/20198:00:0015:00:00
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษเพื่อสังคมชุมชน
ม.ต้น, ม.ปลาย3124111544
https://drive.google.com/open?id=11ifE57CafXUxM9eqOJLOEValqqNEDj58
https://drive.google.com/open?id=1JMoCYD0vcMiXRRxY0ErgxBb3V868HptR
https://drive.google.com/open?id=1pzFDtkH3-s1BRJnwH9bw6Sj4Dj71yMFS
87
12เพ็ญเชียงหวาง3411900693462นางสาวมาลัย พฤฒิสารครู กศน.ตำบล0986811858Malai.1903@gmail.com25/12/20199:00:0012:00:00
ศาสนาและหน้าพลเมือง
ม.ต้น, ม.ปลาย03627945ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1F5d3lo0yzkFhQp25JlPua_0MTRbWx7Ey
https://drive.google.com/open?id=1qn132GYJ371JA3s6D7juRkHIwcXh-z6s
https://drive.google.com/open?id=1oFJPKDiL3p5kkqJtkPWTBxkHRjxrwMCn
88
13
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ5411100061590
นางสาวธันวรัตน์ ชัยศรีจันทร์
ครู กศน.ตำบล0849559177
tanvarat 422@gmail.com
19/12/20199:00:0012:00:00
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.การประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของนักศึกษา กศน.(การอ่านออกเขียนได้)ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย
2.จัดการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ระดับ ม.ต้น
3.มอบใบงานให้นักศึกษา
ม.ต้น, ม.ปลาย03113445---
https://drive.google.com/open?id=1pOAs-tAK1rjzKZCxBrf1pPop6ro-UGVR
https://drive.google.com/open?id=1URH69EqfDqk0PcL6WbiP9_xpqguyz0B5
https://drive.google.com/open?id=1HvuhbI5UxzxZ5ylzM4iluQzPYQowbYlD
https://drive.google.com/open?id=1bp5fCkCstbiVxBqYOZwBWtYENcqQ5ST-
https://drive.google.com/open?id=1i0g0dcFLlo-XFGTpa4KSJ9XQ-YBArqee
89
13
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410102298336นายธนทรัพย์ เจริญครู กศน.ตำบล0933405253
Thanazapcharoen1963@gmail.com
22/12/20199:00:0012:00:00ภาษาไทย,วิทยาศาสตร์ประถมศึกษา, ม.ต้น21000121244000
https://drive.google.com/open?id=1Np5-W-zrKarjqG6CzYKi-QfrJ1w3zGXI
https://drive.google.com/open?id=1HmAuS1n-s9QF-qplWma0s8zbcQSxlHj3
https://drive.google.com/open?id=1jyZFPUtanmcN5aGYPB4PZzUfpzljG3wL
90
13วังสามหมอคำโคกสูง3449900344945อรวรรณ ศนีหริ่งครู กศน.ตำบล0987856606
Orpeera@168gmail.com
13/12/20199:00:0016:00:00
พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน
ประถมศึกษา50005545
ช่วงฤดูเก็ยเกียวผลผลิตทางการเกษตร
--
https://drive.google.com/open?id=1H_H1CYmJrPTm48k3rrI3Qks7JA0t2Mcj
https://drive.google.com/open?id=1JszjSCLZfXAuk1vDVNjPpCuiLbi48f_j
https://drive.google.com/open?id=1t6OydzD08NvL1t_ZMKMjFHRzqfkIYJXB
https://drive.google.com/open?id=1pZwyeyCigmZUv_94sBWlGy29GwnnF_M-
91
13เพ็ญเชียงหวาง3411900328748นางนิตยา ชัยชิตครู กศน.ตำบล0878544870
nityaa2504@gmail.com
25/12/20199:00:0012:00:00
วิทยาศาสตร์,วัสดุศาสตร์
ม.ต้น, ม.ปลาย3425745นาง นิตยา ชัยชิต
https://drive.google.com/open?id=110WaorIuaXBH55O6e5l-VttojMaPUAxJ
https://drive.google.com/open?id=1ODDrVcOJ9kRJLjldZE8JTtS0LEoaptWp
https://drive.google.com/open?id=1uZY9ZzmeP1wzynkASYuLTEdK6QcYFS8R
92
14
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ1410200061962
นางสาวเสาวลักษณ์ วาโย
ครู ศรช.0852615156
wayo91987@gmail.com
20/12/20199:00:0012:00:00ศิลปะ คณิตศาสตร์ม.ต้น, ม.ปลาย0121513142786
จัดกิจกรรม พบกลุ่มนักศึกษา ที่ อำเภอกุดจับ 1 กลุ่ม ช่วงเช้าเนื่องจากนักศึกษารีบเข้างาน กลุ่มที่2 เชียงพิณ ม.9 นักศึกษามารับใบงานเข้าทำงาน กลุ่มที่ 3 ศาลากลางบ้านดอกเกียด ม. 10
เพิ่มรูปภาพจำนวนนักศึกษาที่มาพบกลุ่มมารับงานรายคนเพิ่มยังไงให้ได้ครบทุกคนที่มารับงานเพราะนักศึกษามารับงานแล้วถ่ายภาพรายคนไว้ค่ะ
-
https://drive.google.com/open?id=13hEo5NtE5GOd9NPj-3pp-aPiefcF2aBQ
https://drive.google.com/open?id=1xhuQC9BSi1_K1IGo4MIzDS-0DaBeX2Yw
https://drive.google.com/open?id=1PXR9PPmC_un62TV-tyOdNrhkX2qUGvsu
https://drive.google.com/open?id=1Z6a-mqq60UyMieFnxHRZK_r8V2h-DftM
https://drive.google.com/open?id=1dGexBzEcxxIv26df0PaD2VJVRK2ZamK3
93
14
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3410101607424ชริดา สอนสุขครู กศน.ตำบล0644975935
charida3611@gmail.com
27/12/20199:00:0012:00:00ศิลปศึกษาม.ปลาย00321345ไม่มีไม่มีไม่มี
https://drive.google.com/open?id=1WfhysEPf1lCZHUZyS2r_eMHcQzyIomPE
https://drive.google.com/open?id=1otkuTzNOMyMfdD-JuBJvnWs67nh4Q8v5
https://drive.google.com/open?id=1Qw6l4UKI_cs4PuBJZ1JmeW6l2KEr68K-
https://drive.google.com/open?id=1xs0O-i27IPveKUcde0LAqd9DgK91QOkB
https://drive.google.com/open?id=1x5syEyjj6EYcE4sv6g3B2EMCCT-PVHwR
94
14วังสามหมอคำโคกสูง1411000069600
น.ส.พรรษวรรณ วรรณพราหมณ์
ครู ศรช.0813914136
passawan_1313@gmail.com
13/12/20199:00:0016:00:00ภาษาไทยประถมศึกษา50005585---
https://drive.google.com/open?id=12ZUBvYenPXBhou7qTVtwutdVA_d5gMDh
https://drive.google.com/open?id=1L9fxyPV2wh4QMcKwGPHeD7ddqLYGALiT
https://drive.google.com/open?id=18chc1USzhsaLHKJ5PvD_4079vszbPd_S
95
14เพ็ญเชียงหวาง1430700005590
นางสาวเบญจวรรรณ แสงสว่าง
ครู ศรช.0979363649
benze.benjawan27@gmail.com
23/12/20199:00:0012:00:00สุขศึกษาประถมศึกษา505590---
https://drive.google.com/open?id=1yEwgRD0cIKHACmTqIpXjgSBQnN0nSuNv
https://drive.google.com/open?id=1HufdC1A1BuvIsgie9QUb78OfBzfO4qNU
https://drive.google.com/open?id=1bvRF2nmXvw7DsISE9acGMocJcSmD3680
96
15
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ3419900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Siriluk_oum@hotmail.com
20/12/20199:00:0012:30:00
20 ธ.ค. 2562 จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการพัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน ระดับประถมศึกษา 1 คน ที่กศน.ตำบลเชียงพิณ อ.เมือง อุดรธานี
ประถมศึกษา10010145
https://drive.google.com/open?id=17I9G4pQcA5LlPLn3ebhBlLNzYGRwtHSQ
https://drive.google.com/open?id=1LKDP0l6_2VaX1JMEteclRerOAYh3uSP6
https://drive.google.com/open?id=18B1vRGL28lkCJ_VK6ytyhT_UC7aWhQg9
https://drive.google.com/open?id=1YzOvK05GsJF_D71KuySNB-sir8VfaEAM
97
15
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3480800182465
นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้ว
ครู กศน.ตำบล0933424766
Sarinrat4766@gmail.com
27/12/20199:00:0012:00:00
ภาษาไทย,สอนการรายงานนักอ่านพันธ์LR
ม.ปลาย00303344
นักศึกษามาพบกลุ่มน้อยเพราะมีงานสีดำ
00
https://drive.google.com/open?id=1el_6dX_p5eSko06PR6wRt2IA_wdQgM08
https://drive.google.com/open?id=1oKsDxO5EPqt-VhSzJHZi9hl3FbxQAA0J
https://drive.google.com/open?id=1ez2nJv8Qtt3bh45Og0UE1l2W9b7UNiZB
98
15วังสามหมอคำโคกสูง1411000069600
น.ส.พรรษวรรณ วรรณพราหมณ์
ครู ศรช.0813914136
passawan1313@gmail.com
19/12/20199:00:0016:00:00
ภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตและสังคม
ม.ปลาย00121201285
อินเตอร์เน็ตมีความช้าในการค้นหาคำศัพท์
--
https://drive.google.com/open?id=1ZGVQX4ZBowbG74XG27TGZ1zqLu84NAZ7
https://drive.google.com/open?id=16a-f77nELpG3gD4J0yeitUdtC77GABYC
https://drive.google.com/open?id=1ddPk8XNfo-e13XzwfhNkMv8GaDioyntW
99
16
เมืองอุดรธานี
เชียงพิณ3419900566778
น.ส.ศิริลักษณ์ สารีโท
ครู กศน.ตำบล0817699551
Sirikuk_oum@hotmail.com
21/12/20198:00:0011:30:00
สอนวิชาภาษาไทย เรื่องการฟัง การอ่าน การพูด
ม.ต้น303345
นักศึกษาไปร่วมงานแข่งขันกีฬาเยาวชน ของ อบต.เชียงพิณ
https://drive.google.com/open?id=1n1ZvH65by10Ihb3m19FDl114ixDlbwqy
https://drive.google.com/open?id=1xEFVxwSqc9gypXAL8SzurfJLLLM8cyzd
https://drive.google.com/open?id=1G8a9TPbco4zaysYMbLbYcGcFOMwMe6-1
https://drive.google.com/open?id=1FR5X6TyD73KuGUnEWf3Qt83jPSNkcNnZ
https://drive.google.com/open?id=1ugnrA946Qgo6UO9QqNXkDqrBB0C_jIhv
100
16
เมืองอุดรธานี
บ้านจั่น3480800182465
นางสาวศรินรัตน์ เอกจักรแก้ว
ครู กศน.ตำบล0933424766
Sarinrat4766@gmail.com
27/12/20199:00:0012:00:00
ภาษาไทย,สอนการรายงานนักอ่านพันธ์LR
ม.ปลาย00303344
นักศึกษามาพบกลุ่มน้อยเพราะมีงานสีดำ
00
https://drive.google.com/open?id=1yJUwl0h1BEsW0PVOhoOFr91kdp1FIILy
https://drive.google.com/open?id=1wRikHL_sXQPabpHg_EY3Umk9RMZUsFy7
https://drive.google.com/open?id=1TPAeRKrhZySsxZ81cBWkoVjwn2WBd0v2
Loading...