ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Alt Süreç Adı SıraFaaliyet AdıKaynakSorumluTarihTarih DetayıTermin
2
Bilimsel Araştırma Proje Destekleri Değerlendirme ve İzleme Süreci1Bilimsel Araştırmaya Yönelik Yapılan Çalışmaların Takip EdilmesiDekanlıkDekanlık01-31 Aralık 2022
3
4
5
Sınav Gerçekleştirme Süreci2 Güz Dönemi Final Sınavı Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık01-05 Ocak 2022
6
7
3Güz Dönemi Bütünleme Sınavı Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık10-15 Ocak 2022
8
9
4 Güz Dönemi Tek Ders Sınavı Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık1-7 Şubat 2022
10
11
5 Bahar Dönemi Arasınav Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık15 -21 Mart 2022
12
13
6 Bahar Dönemi Final Sınavı Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık15-21 Mayıs 2022
14
15
7 Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık01-07 Haziran 2022
16
17
8Bahar Dönemi Tek Ders Sınavı Takviminin HazırlanmasıDekanlıkDekanlık11-20 Temmuz 2022
18
19
20
Ders Programı Hazırlama ve Öğretim Elemanlarının Ders Yükünün Belirlenmesi Süreci9Ders Açma İşlemlerinin YapılmasıBölüm Başkanlıkları Bölüm Başkanlıkları, Dekanlık
8-15 Ocak 2022 - 14-21 Ağustos 2022
21
DekanlıkÖğrenci İşleri Daire Başkanlığı14-21 Ağustos 2022
22
10Güz Dönemi Ders Paylaşımının YapılmasıBölüm BaşkanlıklarıBölüm Başkanlıkları, Dekanlık 1-7 Temmuz 2022
23
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
24
11Bahar Dönemi Ders Paylaşımının YapılmasıBölüm BaşkanlıklarıBölüm Başkanlıkları, Dekanlık 24-31 Aralık 2022
25
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
26
27
Akademik Danışmanlık Süreci12Öğrenci-Danışman ToplantılarıBölüm BaşkanlıklarıAkademik Personel,Bölüm 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022
28
Başkanlıkları
29
30
İşyeri Uygulamaları ve Staj İzleme Süreci13Staj İşlemlerinin TakibiBölüm BaşkanlıklarıBölüm BaşkanlıklarıNisan 2022-Ekim 2022
31
32
33
Topluma Hizmet Üretimi Süreci14Tübitak Bilim SöyleşileriAkademik PersonelAkademik Personel06 Nisan 2022
34
35
15Tübitak Bilim SöyleşileriAkademik PersonelAkademik Personel13 Mayıs 2022
36
37
1613.Ulusal Mobilya Tasarım Yarışmasına katılımAkademik personelAkademik personel26 Mayıs 2022
38
39
40
Mezunlar Süreci17Mezunların her yıl izlenmesinin sağlanmasıDanışmanlarBölüm BaşkanlıklarıAğu-22
41
Şub-22
42
43
Kurumsal Mali Hizmetler Süreci18Personel Maaşlarının HazırlanmasıFakülte SekreteriPersonel Daire1 Ocak 2022-31 Aralık 2022
44
Başkanlığı
45
19Bütçe Planlama İşlemleriFakülte SekreteriPersonel Daire1-15 Temmuz 2022
46
Başkanlığı
47
48
Öğrenci İşleri Süreci20Mezuniyet İşlemleri Öğrenci, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire 14-28 Şubat 2022, 25 Temmuz-7 Ağustos 2022
49
Bölüm BaşkanlıklarıBaşkanlığı12-25 Eylül 2022
50
21Öğrenci Kayıt İşlemleriÖğrenci, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire 22-26 Ağustos 2022
51
Bölüm BaşkanlıklarıBaşkanlığı
52
22Yatay Geçiş İşlemleriÖğrenci, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire
53
Bölüm BaşkanlıklarıBaşkanlığı08-31 Ağustos 2022
54
23Dikey Geçiş İşlemleriÖğrenci, Fakülte Sekreteri, Öğrenci İşleri Daire
55
Bölüm BaşkanlıklarıBaşkanlığı1-7 Kasım 2022
56
57
Stratejik Planlama ve İzleme Süreci24Birim Stratejik Plan Komisyonu Toplantıları
Stratejik Plan Komisyonu
Dekanlık, Stratejik Plan Komisyonu05 - 10 Ağustos 2022
58
59
60
Kurumsal Risk Yönetimi Süreci25Birim Risk Belirleme Grubu ToplantılarıBirim Risk KomisyonuDekanlık, Birim Risk Komisyonu24 Ocak 2022 - 30 Ekim 2022
61
Üç haftada bir
62
63
Kalite Yönetim Süreci26Kalite Komisyonu Toplantıları
Birim Kalite Komisyonu
Dekanlık, Birim Risk Komisyonu25 Ocak 2022 - 30 Ekim 2022
64
İki haftada bir
65
66
Yönetişim Süreci27Birim Danışma Kurulu ToplantılarıDekanlıkDekanlık01 Eylül 2022-30 Eylül 2022
67
5-9 Aralık 2022
68
28Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Danışma Kurulu ToplantısıBölüm BaşkanlıklarıBölüm Başkanlığı
69
1-30 Kasım 2022
70
71
Süreç Yönetimi Süreci29Fakülte Yönetim Kurulu ToplantılarıDekanlıkDekanlık01 Ocak 2022-31 Aralık 2022
72
73
30Bölüm Kurulu ToplantılarıAkademik PersonelBölüm Başkanlıkları01 Ocak 2022-31 Aralık 2022
74
Bölüm Başkanlıkları
75
31Fakülte Kurulu ToplantılarıDekanlıkDekanlık01 Ocak 2022-01 Eylül 2022
76
77
Değişim Yönetimi Süreci32Değişim ve İyileştirme Komisyonu ToplantılarıDekanlıkDekanlık03 Ekim 2022
78
Altı ayda bir
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100