ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
Інформація в документі має бути лаконічною та без формальних вступів.
Информация в документе должна быть лаконичной и без официальных введений.
3
Всі учасники каталогу можуть вносити правки та доповнення у будь-якій частині колонок "Проблеми", "Рішення" та "Пропозиції"
Все участники каталога могут вносить изменения и дополнения в любой части «проблемы», «решения» и «предложения».
4
Громади-модератори слідкують за наповненням розділу - додають та редагують текст, щоб він був інформативним, читабельним і без повторень
Модельные сообщества следуют за заполнением раздела - добавьте и редактируйте текст, чтобы быть информативным, читаемым и без повторений
5
Громади-модератори не несуть відповідьності за зміст клітинок. Можна вільно додатися чи вийти з переліку модераторів
Модельные сообщества не реагируют на содержание ячеек. Может быть свободно добавлен или выйти из списка модераторов
6
Інформацію, яка не доповнює попереднє твердження в тексті клітинки варто вносити у новому абзаці тієї ж клітинки (для цього потрібно натиснути Ctrl та Enter одночасно)
Информация, которая не дополняет предыдущее утверждение в тексте ячейки, должна быть введена в новую абзацу той же ячейки (для этого вам необходимо нажать CTRL и ввести одновременно)
7
Тисніть вкладку "Каталог" внизу вікна для переходу до документу
Нажмите вкладку «Справочник» в нижней части окна, чтобы перейти к документу
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100