รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2560
2
โรงเรียนบ้านอรุโณทัย สพป.เชียงใหม่ เขต 3
3
รหัสนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
ชั้นห้องเพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลวันเกิดชายหญิงรวม
4
รหัสนักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน
ชั้นห้องเพศ
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อนามสกุลวันเกิดชายหญิงรวม
5
97845004-0000304-5อ.21เด็กชาย
ก้องกิดากร
จางจา9/12/2555131427
6
97865004-0000240-5อ.21เด็กชายณัฐพลแซ่หย่าง2/12/2555
7
97875099-0000147-3อ.21เด็กชายณัฐรัฐแซ่หลิว5/28/2555
8
978829098-0105806-2อ.21เด็กชายณัฐเศรษฐ์แซ่หลี่8/10/2555
9
978915007-0151672-4อ.21เด็กชายประสิทธิ์แซ่หยาง12/1/2555
10
979025004-0103935-0อ.21เด็กชายภูวิศแซ่หลี่1/24/2555
11
979115799-0155735-0อ.21เด็กชายศุภกิตต์จางเอ๋อ10/24/2555
12
979215099-6695336-5อ.21เด็กชายสุธิพงศ์แซ่หย่าง12/9/2555
13
9793G500460000025อ.21เด็กชาย
เสี่ยวเห่า
แซ่จาง3/24/2555
14
979475004-0110633-3อ.21เด็กชายอติวิชญ์จะตอ8/31/2555
15
979575050-0000035-1อ.21เด็กชายอังคารแซ่หลี่3/13/2555
16
979655050-0000464-3อ.21เด็กชายอาทายุทธแซ่หลิว8/12/2555
17
98975004-0000227-8อ.21เด็กชายชุติพนธ์แซ่หล่อ1/20/2555
18
979875004-0110609-1อ.21เด็กหญิงเกศินีแซ่จื้อ5/25/2555
19
979915004-0121680-6อ.21เด็กหญิงขวัญจิราสะโง้4/2/2555
20
980071002-0003191-7อ.21เด็กหญิงไข่มุกแซ่หวู่10/17/2555
21
9801G500460000027อ.21เด็กหญิงจาหุ้ยแซ่หย่าง5/29/2555
22
98025004-0000325-8อ.21เด็กหญิงจิรัชยาซิโก้11/15/2555
23
98035050-0000033-7อ.21เด็กหญิงญาณิศาแซ่หย่าง10/31/2555
24
9804G500460000028อ.21เด็กหญิงธัญธรแซ่หลี่10/15/2555
25
980575004-0110669-4อ.21เด็กหญิงบุญยวีร์แซ่หย่าง12/15/2555
26
980612393-0003610-2อ.21เด็กหญิงใบบุญ
มงคลพุฒิเสรี
4/22/2555
27
980719098-0376337-7อ.21เด็กหญิงปริศนาแซ่หว่าง3/29/2555
28
9808G500460000029อ.21เด็กหญิงพอใจแซ่จ้าว11/2/2555
29
980975004-0110660-1อ.21เด็กหญิงมธุรินระไฟ11/25/2555
30
981019097-0122186-9อ.21เด็กหญิงรุ่งลัดดานนทบุตร11/8/2555
31
9811G500460000031อ.21เด็กหญิง
เสี่ยวเม่ย
แซ่หล่อ3/5/2555
32
33
981215007-0150480-7อ.22เด็กชายกิตติพล
เกตุบุญเรือง
5/27/2555111627
34
981365004-7208156-4อ.22เด็กชายโกวิทแซ่จัง4/20/2555
35
9814G500460000032อ.22เด็กชายจิ้งกว๋อแซ่หลี่1/20/2555
36
9815G500460000034อ.22เด็กชายใจดีแซ่หยิ่ง6/4/2555
37
9816G500460000035อ.22เด็กชายชาตรีแซ่ตง11/11/2555
38
981715004-0122074-9อ.22เด็กชายธีรพลแซ่ฉิน11/11/2555
39
981825087-0000439-3อ.22เด็กชายพิชิตแซ่จัง7/13/2555
40
981919098-0377033-1อ.22เด็กชายภูภูมิจันทะเกษ4/20/2555
41
982079097-0101506-1อ.22เด็กชายสมชัยแซ่หยาง5/7/2555
42
98215004-0000323-1อ.22เด็กชายอลงกรณ์แซ่หยาง10/31/2555
43
98225004-0000337-1อ.22เด็กชายสิรวิชญ์ลุงยู้น12/27/2555
44
98235004-0000270-7อ.22เด็กหญิงกมลชนกแซ่หลิ่ว5/12/2555
45
98245050-0000022-1อ.22เด็กหญิงชัญญานุชแซ่เจียง1/27/2555
46
982515099-6688643-9อ.22เด็กหญิงธัญรินทร์
วงค์จรณบูรณ์
1/12/2555
47
98265007-0000297-4อ.22เด็กหญิงณัฐชยาน์แซ่ฟาน11/20/2555
48
9827G500460000037อ.22เด็กหญิงไท่จือแซ่ซือ4/16/2555
49
982815004-0122003-0อ.22เด็กหญิงธมลวรรณแซ่หลอ10/8/2555
50
98295004-0000315-1อ.22เด็กหญิงธีราพรจะย่อ10/23/2555
51
9830G500460000039อ.22เด็กหญิงนิชาแซ่หลี่12/13/2555
52
983116710-0011053-5อ.22เด็กหญิงพรรณิกาเพ็ญโฉม1/24/2555
53
983215099-6693319-4อ.22เด็กหญิงพัชรินทร์วงศ์เครือ9/30/2555
54
98335004-0000242-1อ.22เด็กหญิงรวิสราแซ่หลี่2/15/2555
55
9834G500460000040อ.22เด็กหญิงวันดีแซ่โจว9/12/2555
56
983575004-0110589-2อ.22เด็กหญิงสุนทรีแซ่หวาง4/8/2555
57
9836G500460000042อ.22เด็กหญิงสุภาพรแซ่หมี่2/27/2555
58
9837G500460000044อ.22เด็กหญิงเหล่าฮ่วงแซ่หลี่4/11/2555
59
983875007-0103946-1อ.22เด็กหญิงอังคณาอินคำ6/10/2555
60
61
983915004-0121718-7อ.23เด็กชายกฤษณะแซ่หยาง4/26/2555141327
62
984015004-0121979-1อ.23เด็กชายณรงค์ชัยสารรังสี9/27/2555
63
9841G500460000045อ.23เด็กชายดีเด่นแซ่จิง9/13/2555
64
98425004-0000260-0อ.23เด็กชายธงชัยลุงต่า4/7/2555
65
98435004-0000276-6อ.23เด็กชายธนกฤตแซ่หวัง6/25/2555
66
98449098-0000040-4อ.23เด็กชายธนวิชญ์อายิ4/28/2555
67
98455050-0000031-1อ.23เด็กชายธฤตแซ่จาง10/16/2555
68
984615080-0001870-9อ.23เด็กชายภาคินแซ่จ๋าว9/23/2555
69
984715004-0121642-3อ.23เด็กชายภูภูมิแก้วดวงฤดี3/9/2555
70
98485004-0000239-1อ.23เด็กชายยุทธนาแซ่หย่าง2/7/2555
71
984915099-6694930-9อ.23เด็กชายศุภชัยจะปอ11/27/2555
72
9850G500460000213อ.23เด็กชายหยิ่วเฉาแซ่หลิ่ว10/25/2555
73
9851G500460000026อ.23เด็กชายเหล่าวั่งแซ่หวง1/1/2555
74
985275007-0104343-4อ.23เด็กชายอนิวัตแซ่หล่อ10/2/2555
75
985315050-0000047-5อ.23เด็กหญิงกรุณาภัครพล5/22/2555
76
985411103-0155850-4อ.23เด็กหญิงเกวลินแซ่หลี่10/24/2555
77
985515004-0122148-6อ.23เด็กหญิงจุฑารัตน์มาเยอะ12/10/2555
78
98565004-0000318-5อ.23เด็กหญิงชาลิสาลุงเฮิง10/28/2555
79
9857G500460000030อ.23เด็กหญิงโชติกาแซ่หลี่5/4/2555
80
9858507-7100634-9อ.23เด็กหญิงเบญญาภาลุงทวน5/3/2555
81
985915004-0121602-4อ.23เด็กหญิงวิสสุตาคังเดช2/1/2555
82
986075004-0110646-5อ.23เด็กหญิงสุชาดาแซ่หย่าง10/20/2555
83
9861G500460000033อ.23เด็กหญิงเสจือแซ่ห่าน3/7/2555
84
9862G500460000036อ.23เด็กหญิงเสเจ่าแซ่ห่วน3/6/2555
85
986375004-0110629-5อ.23เด็กหญิง
เสาวลักษณ์
แซ่หล่อ8/9/2555
86
986415004-0122087-1อ.23เด็กหญิงอภัชญาชำนิพงษ์11/19/2555
87
986511017-0053009-4อ.23เด็กหญิงอภิญญาแซ่อู๋9/2/2555
88
89
986615099-6689552-7อ.24เด็กชาย
กิตติพัฒต์
เมืองดี2/24/2555141428
90
986715099-6690634-1อ.24เด็กชายไกรวิชญ์ตั้งใจสู้4/27/2555
91
98685004-0000309-6อ.24เด็กชายเฉลิมพลแซ่หล่อ10/1/2555
92
986975004-0110628-7อ.24เด็กชายชญานนท์แซ่เจอว8/11/2555
93
98705007-0000295-8อ.24เด็กชายณภัทรแซ่แย่11/12/2555
94
98715004-0000298-7อ.24เด็กชายณัฐพลแซ่หวัง9/10/2555
95
987215004-0122132-0อ.24เด็กชายณัฐวุฒิแซ่จัง12/14/2555
96
987375007-0104342-6อ.24เด็กชายเตชิตแซ่หลี่10/2/2555
97
987415099-6695400-1อ.24เด็กชายทัพพ์วริศใจคำ12/18/2555
98
987515004-0121967-8อ.24เด็กชายภัทรภูมิแซ่เฉิน9/17/2555
99
9876G500460000038อ.24เด็กชายสมชายแซ่หวู่1/6/2555
100
9877G500460000041อ.24เด็กชายไห่ซิ่งแซ่ซือ6/26/2555
Loading...
Main menu